Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Percentage zegeluitgifte le halfjaar 1935 -5 -o -5, -= ,C. J . o- ° S- o – o .V( ge» 11 ° Afdeling – •" – ~ -S fiilg -S | S. 3 lil 2 < s ‘Sr* h 1 Alfen a/d Rijn 92 100 98 101 96 99 98 2 Alkmaar 97 101 100 100 99 104 100 3 Almelo 91 95 96 93 102 97, : o 96. 4 Amerongen 102 100 100 99 101 100, 100 5 Amersfoort 99 103 98 97 102 103' ,100 6 Ammerstol-Bergambacht 101 98 100 100 99 lÓ3’ ”'lOO 7 Amsterdam 99 100 99 99 99 9S’ 9:J- 99 8 Apeldoorn 98 99 99 98 99 101 t , 99 9 Appingedam 96 100 98 94 101 96’. ' 98 10 Arnhem 100 100 100 100 101 99' ; 100 11 Assen 105 99 101 99 101 101 'lOl 12 Baarn 99 9 4 98 96 98 97 97 13 Barendrecht 96 103 . 96 100 104 98 100 14 Bergen op Zoom 102 101 100 100 98 104 101 15 Beverwijk 101 97 100 97 99 101 99 16 Bilt, de 81 92 101 92 98 107 95 17 Borne 102 104 100 97 109 99 102 18 Breda 99 100 99 89 108 100 99 19 Brummen 99 106 100 100 100 99 101 20 Bussum 100 102 98 99 99 102 100 21 Cappelle a. dTJssel 96 102 98 104 105 103 101 22 Culemborg 101 99 99 99 102 98 100 23 Delft 94 98 99 98 99 98 98 24 Delfzijl > 96 99 98 100 104 100 100 25 Deventer 99 102 101 102 100 101 101 26 Dieren 98 100 101 97 95 101 99 27 Doesburg 99 100 101 100 102 99 100 28 Doetinchem 106 107 71 115 103 75 96 29 Dordrecht 98 98 99 98 98 98 98 30 Driebergen 94 98 104 95 95 96 97 31 Ede 85 89 95 96 106 101 95 32 Eindhoven 99 97 97 95 96 97 97 33 Enkhuizen 97 99 101 100 98 101 99 34 Enschedé 96 101 99 98 100 98 99 35 Geertruidenberg 97 100 101 97 101 99 99 36 Geleen—Sittard 97 97 97 103 93 106 99 37 Goor 98 99 101 100 123 83 101 38 Gorinchem 99 99 100 97 ' 98 97 & 39 Gouda 96 100 94 101 99 102 99 40 Gouderak 101 96 101 96 101 98 99 41 Groningen 97 97 99 97 101 100 99 42 Grouw 99 103 100 100 101 99 100 43 Haag, den 100 98 98 9 3 99 96 97 44 Haarlem 103 103 104 102 103 105 103 45 Hardinxveld 99 100 101 100 100 99 ICO 46 Harlingen 96 100 102 96 100 96 98 47 Heerenveen 112 85 100 99 100 100 100 £8 Heerlen 89 98 70 106 101 88 92 49 Helder, den 83 100 102 97 97 95 97 50 Helmond 87 95 95 95 98 9 3 94 51 Hendrik Ido Ambacht 98 98 99 10l 99 100 99 52 Hengelo 98 100 99 98 99 98 99 53 ’s-Hertogenbosch 96 101 98 96 97 99 96 54 Hilversum 98 97 99 93 100 100 99 55 Hoogezand-Sapperneer 94 101 104 93 103 99 100 56 Hoorn 99 100 99 100 103 99 100 57 Kinderdijk 96 97 97 99 97 100 98 58 Krimpen a/d Lek 100 100 101 99 100 100 100 59 Krimpen a/d IJssel 97 104 97 99 100 99 99 60 Krommenie 100 98 100 93 ICO 99 99 61 Leeuwarden 98 98 100 99 100 99 99 62 Leiden 9.9 99 100 100 100 101 100 63 Lekkerkerk 94 102 100 90 103 98 99 64 Lemmer 97 97 101 102 105 94 99 65 Maassluis 96 95 96 91 99 87 96 66 Maastricht 97 95 99 101 97 9 4 97 67 Meppel 101 98 105 IC6 101 103 102 68 Middelburg .' 96 103 102 102 101 103 101 69 Muiden 98 98 98 101 98 99 99 70 Nw. Lekker land 98 100 101 100 100 99 100 71 Nieuwleusen 69 86 77 96 106 100 89 72 Nijmegen 99 101 100 100 100 101 100 73 Oude Pekela 98 99 101 106 99 99 100 74 Oudewater 83 80 105 108 104 9 3 96 75 Papendrecht 93 91 92 95 99 99 95 76 Pernis 95 98 93 104 100 106 99 77 Ridderkerk 99 97 97 97 96 98 97 78 Rotterdam :98 99 99 99 100 99 99 79 Schiedam 98 98 98 99 100 99 99 80 Schoonhoven 95 95 97 95 95 95 95 81 Sliedrecht 91 100 98 102 100 99 98 82 Sneek 102 103 103 102 103 10Ó 102 83 Soest 102 95 >1 96 100 85 92 84 Stadskanaal 97 97 99 94 98 101 98 85 Terborg-Gaanderen 97 100 95 93 94 93 95 86 Tiel 99 100 101 93 100 99 100 87 Tilburg 100 101 98 103 100 98 100 88 Utrecht 99 100 99 93 101 99 99 89 Vaassen 97 98 97 io2 101 100 99 90 Veendam 98 100 100 93 97 98 99 91 Velp 100 100 99 93 98 98 99 92 Venlo 8i 100 97 95 98 93 95 93 Vlaardingen 93 98 100 99 99 100 99 94 Vlissingen 101 102 102 102 102 102 102 95 Voorburg 93 99 100 ioi 101 ICO 10G 96 Wageningen 96 102 101 97 101 102 100 97 Weesp 99 101 100 99 100 99 100 98 Westerbroek 99 100 101 97 IÖ3 97 100' 99 Wieringen 98 9 2 98 121 97 108 102 100 Winschoten 96 98 9 4 97 98, 96 97 101 Winterswijk 93 98 102 95 102 101 100 102 Wormerveer 95 103 102 96 99 101 99 j 103 Ulst 100 100 98 102 99 109 101 ! 104 IJ muiden 100 102 100 99 100 101 100 U 5 IJsselmonde 99 ,00 -99 93 98 96 98 106 Zaandam 103 103 100 102 97 97 100 107 Zaandijk 99 101 100 93 97 102 100 108 Zaltbommel 98 98 98 97 96 103 98 109 Zeist 101 99 100 93 99 103 100 110 Zutphen 98 97 99 100 98 97 98 111 Zwolle 94 97 96 96 101 95 97 112 Verspreide leden 105 102 90 107 96 91 99

Het percentage zegeluitgifte verkrijgt men op de volgende wijze: het gemiddelde ledental wordt gevonden door het ledental begin en einde der maand samen te tellen, b.v. 1 Jan. 100, 1 Febr. 107, totaal 207. Het gemiddelde ledental is nu de kleinste helft, n.l. 103. Het gemiddelde ledental vermenigvuldigt men met het aantal weken ineen maand (dus met 4 of 5). De uitkomst hiervan is het aantal zegels dat uitgegeven had moeten zijn. Teneinde nu het percentage uitgegeven zegels te vinden, neemt men het effectief aantal uitgegeven zegels 100 keer groter (twee nullen achter zetten) en deelt hierop het aantal, dat uitgegeven had moeten zijn. ; : : —4~-"

HET PLAN VAN DE ARBEID Begin September wordt de tekst van het Plan gepubliceerd. Neemt er kennis van en spreekt er met uw kameraden in MAAKT fabriek en werkplaats over. PROPAGANDA VOOR HET PLAN!

De zegelverkoop over het eerste halfjaar 1935. (H. J. v.d. B.) Al de afrekeningen, geschied over het eerste halfjaar 1935 met onze afdelingen, zijn inde bondsboekhoudirtg -verwerkt en nu publiceren wij, zoals gewoonte is geworden, kwartaalsgewijze een overzicht van de zegelverkoop over hét eerste halfjaar, met daarbij als vergelijkingsmateriaal enige cijfers uit de begroting voor het jaar 1935 opgesteld. Het bereikte percentage van verkochte fcegêls, waarbij sinds 1 Januari 1935 zijn inbegrepen de 10 cents zegels, t.w. de W., Z ■ en M. zegels, is in het algemeen zeer goed te noemen, alhoewel er ook enkele afdelingen zijn, waar het niet geheel in orde is. Een beeld van de zegelverkoop inde afdelingen geeft het volgende staatje te zien: 1 afdeling met een zegelverkoop van 89 % 2 afdelingen met een zegelverkoop van 92 % 1 afdeling met een zegelverkoop van 94 % 6 afdelingen met een zegelverkoop van 95 % 5 afdelingen met een zegelverkoop van 96 % 9 afdelingen met een zegelverkoop van 97 % 12 afdelingen met een zegelverkoop van 98 % 31 afdelingen met een zegelverkoop van 99 % *) 31 afdelingen met een zegelverkoop van 100 % 8 afdelingen met een zegelverkoop van 101 % 5 afdelingen met een zegelverkoop van 102 % 1 afdeling met een zegelverkoop van 103 % *) Hieronder begrepen de groep „verspreide leden” • Waren er over het eerste kwartaal 1935 zie „De Metaalbewerker” van 4 Mei 1935 10 afdelingen, welke naar verhouding van hun ledental te weinig zegels hadden verkocht, dit aantal, wij stellen dit 'met vreugde vast, is thans teruggelopen tot vier, t.w. Nieuwleusen met 89 pet., Heerlen en Soest met 92 pet. en Helmond met 94 pet. Ook van deze vier afdelingen kan geconstateerd worden, dat enige verbetering is ingetreden, daar het overzicht over het eerste kwartaal aangaf: voor Nieuwleusen 77 pet., voor Heerlen 86 pet., voor Soest 89 pet. en voor Helmond 92 pet. Wij vertrouwen, dat deze afdelingsbesturen zullen voortgaan hun aandacht aan de zegelverkoop te blijven wijden. De leden met contributie-achterstand moeten bezocht worden. Weigeren zij de achterstand zij het dan ook geleidelijk, in te halen, dan moeten zij zo spoedig mogelijk als lid van de ledenlijst worden af gevoerd. ' De besturen van de afdelingen, waarvan de zegelverkoop het percentage van 95 pet. aangeeft, moeten eveneens hun volle aandacht aan de contributie-achterstand wijden, daar zij anders vrij zeker in het volgende overzicht pronken met een te laag cijfer. Hieronder geven wij een overzicht van de zegelverkoop en de ontvangen contributie, eveneens over het eerste halfjaar en wel voor wat de gehele Bond betreft. Effectieve gewone zegelverkoop ... 959.046 Volgens de begroting 937.170 Meer zegels verkocht dan begroot 21.876 Effectieve Zegelverkoop van W., Z. en M. zegels 106.337 Volgens de begroting 87.500 Meer W., Z. en M. zegels verkocht dan begroot 18.837 Effectief ontvangen contributie van gewone zegels ƒ 680.902.50 Volgens de begroting 670.076.55 Meer ontvangen dan begroot ƒ 10.825.95 Effectief ontvangen contributie van de W., Z. en M. zegels ƒ 10.633.70 i Volgens de begroting „ 8.750. | ' Meer ontvangen dan begroot ƒ 1.883.70 Geraamde zegelwaarde gewone zegels 71.5 cent Effectieve waarde per zegel pl.m. 71 cent Minder dan begroot 0.5 cent De zegelwaarde van 71.5 cent is begroot naar aanleiding van de uitkomsten, verkregen over de eerste negen maanden van het jaar 1934. Daarna is echter weer een stijging van het aantal werklozen ingetreden, welke een ongunstige invloed heeft uitgeoefend op de zegelwaarde en een ■belaas gunstige invloed voor wat betreft het aantal verkochte W. zegels a 10 cent.

I Reuzenwinsten inde Japanse ijzer- en staalindustrie. Bijna fabelachtige winsten maakt de Japanse ijzer- en staalindustrie. Winsten, die tot 75 pet. van het geïnvesteerde kapitaal gaan, vormen geen zeldzaamheid. Zelfs de slechtst renderende ondernemingen keren nog dividenden van 7 tot 8 pet. uit. De goed renderende ondernemingen 30 tot 50 pet. Dit is grotendeels het resultaat van de voorkeur, die de staat heeft voor de ijzeren staalindustrie in verband met haar betekenis voor de bewapening. Deze voorkeur vindt zijn uitdrukking enerzijds in directe subsidies, die volgens officiële opgaven 10 millioen yen (1 yen is pl.m. 43 cent) per jaar bedragen, anderzijds in het op trekken van hoge tolmuren en ten slotte nog in gunstige belasting- en invoerbepalingen dit laatste bij de invoer van machines. De invoerrechten bedragen tegenwoordig 7 shilling per ton ruw ijzer, 25 shilling per ton rails en staven, 75 shilling voor gegalvaniseerde platen en 144 shilling voor staaldraad. Dank zij deze maatregelen heeft de Japanse ijzer- en staalindustrie een hoogte bereikt, die haar reeds nu in staat stelt inde gehele behoefte van het land aan ruwijzer en staal te voorzien. De staat heeft zelf ijzer- en staalbedrijven, die tezamen 50 tot 60 pet. van de staalproductie controleren en 95 pet. van al het in Japan geproduceerde ijzer leveren. Ondanks dit grote staatsaandeel hebben de particuliere ondernemingen de meeste invloed op de prijsvorming in het land zelf, omdat deze het monopolie van de invoer van ruwijzer hebben. Door de staat ondernomen pogingen om een prijsdaling te verkrijgen zijn niet alleen mislukt, maar hebben zelfs nog een prijsstijging ten gevolge gehad. Gedurende de laatste jaren zijnde prijzen van ijzer en staal ongeveer verdubbeld, in tegenstelling tot de overige prijzen, die in het algemeen gelijk zijn gebleven. De tegenwoordige verhoudingen inde Japanse ijzer- en staalindustrie wekken veel ergernis op. Men neemt er in stijgende mate aanstoot aan, dat de staat ten koste van het gehele volk een bepaalde industrie dermate begunstigt, dat zij winsten kan maken, die ver boven het gemiddelde uitgaan. De regering heeft daarom zelf het initiatief tot een verandering van de toestand genomen en tijdens de laatste parlementszitting twee wetsontwerpen ingediend, die voorzagen ineen vermindering van de huidige invoerrechten op ijzer en staal met ongeveer 50 pet. en in opheffing van de bestaande vrijstelling van belasting voor ondernemingen, die meer dan 10 pet. dividend uitkeren. Beide maatregelen ondervonden de tegenstand der grote Japanse concerns, die ten slotte bereikten, dat het parlement zonder afdoening dezer beide wetsontwerpen voor de duur vaneen jaar verdaagd werd. Deze gebeurtenis toont niet alleen aan 1 hoeveel invloed zekere concerns op de Japanse politiek hebben, doch ook de macht der militaire instanties. Daar deze begrijpelijkerwijze gesteld zijn op een zo sterk mogelijke ontwikkeling van de ijzer- en staalnij verheid in Japan en zij van de bedoelde wetsontwerpen inkrimping dezer industrie vreesden, vonden de Japanse concerns in hen welkome helpers bij hun strijd. De Japanse kapitalisten zullen dus ongestoord verder kunnen gaan met hun pogingen om uit ijzer zoveel mogelijk goud te maken. (Ontleend aan het Mededelingsblad v.d. 1.M.8., Juni 1935). (Eigen documentatie). ADVERTENTIËN Op 15 Augustus 1935 overleed onze bondsmakker G. KUNST, inde ouderdom van 60 jaar. Hij ruste in vrede! Het bestuur der afd. Delfzijl.

O ABONNEERT UOP NZE GIDS sociaal-economisch-technisch maandblad Uitgave van de Alg. Nederlandse Metaal bewerkers bond. Prijs voor leden f 1.00 per jaar, desgewenst te voldoen in vier termijnen. Meldt U als abonné bij Uw

Sluiten