Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Percentage zegeluitgifte Iste kwartaal 1936. "1 O 4» # # O r* ° ö Ö -5 o AFDELINGEN -S Z 13 2 c £ P. 3 ja. u « o L. S H 1 Alphen a. d. Rijn 104 100 101 102 2 Alkmaar 96 101 99 99 3 Almelo 95 99 96 97 4 Amerongen 91 112 100 101 5 Amerstoort 98 100 iüü 99 6 Ammerstol-Bergambacht. . 102 100 100 iOl 7 Amsterdam 100 10U 10U 100 8 Apeldoorn ' 101 102 101 101 9 Appingedam 98 UiÜ 99 99 10 Arnhem 99 99 99 99 11 Assen 99 102 98 100 12 Baarn 100 98 96 98 13 Barendrecht 10* 34 ,96 97 14 Bergen op Zoom 100 102 96 99 15 Beverwijk..., 98 iOl 101 100 16 Bilt, de 79 106 98 34 17 Borne Ikl3 10/ 97 101 18 Breda 98 iOO 99 t99 19 Brammen 99 9ö 105 101 20 Bussum 95 100 99 98 21 Capelle a. d. IJssel 101 96 100 99 23 Culemborg 101 100 101 101 23 Delft 99 lüü 99 99 24 Delfzijl ‘ 95 98 107 100 25 Deventer 100 99 iOu 100 26 Dieren 9c 98 99 9c | 27 Doesburg 99 10i 10/ 10l 28 Doetinchem 105 100 98 lül 29 Dordrecht 100 100 lüo ,100 30 Driebergen... 105 lOu 10 104 31 Ede 93 Sb *7. 32 Eindhoven 100 100 98 99 33 Enkhuizen 103 lüo 98 100 34 Enschedé 98 103 102 101 35 Geertruidenberg 109 33 100 lül 36 Geleen-Sittai d 103 97 lüo 101 37 Goor 100 99 104 101 38 Gorinchem 97 100 lüo 99 39 Gouda 100 97 100 99 40 Gouderak •• • 99 99 lül 100 41 Groningen 99 99 lüü 99 42 Grouw 100 100 lüu 100 43 Haag, den " *4 98 98 97 44 Haarlem 99 101 100 tOÜ 45 Hardinxveld 97 100 102 100 46 Harlingen 96 101 lOu 99 47 Heerenveen 101 97 105 101 48 Heerlen 10- 96 3* 96 49 Helder, den iOl 101 102 iOl 50 Hendrik Ido Ambacht .... 100 98 99 99 51 Hengelo 98 100 IÜO 99 52 ’s Hertogenbosch 105 99 113 106 53 Hilversum 97 99 100 99 54 Hoogezand-Sappemeer ... 98 98 99 98 55 Hoorn 101 97 103 100 56 Kampen 98 lü. lül 100 57 Kinderdijk 10! 100 100 lüO 58 Krimpen a. d. Lek 100 100 iOu 100 59 Krimpen a, d. IJssel 101 97 97 98 60 Krommenie 98 102 99 luO 61 Leeuwarden 99 99 100 99 62 Leiden 100 98 101 100 63 Lekkerkerk 98 100 lül 100 64 Lemmer 96 107 100 101 65 Maassluis 100 8ï 66 Maasstri cht >4 32 97 94 67 Meppel 98 105 101 IÜI 68 Middelburg 101 100 99 100 69 Muiden • 109 102 10+ 102 70 Nw. Lekkerland 99 99 98 99 71 Nieuwleusen 100 lüü .00 100 72 Nijmegen 100 lüi 99 100 73 Oude-Pckela 100 99 101 100 74 Oudewater 98 101 100 100 75 Papendrecht 34 99 99 97 76 Pernis 99 100 lül lüü 77 Ridderkerk 100 99 99 99 78 Rotterdam 99 99 -00 99 79 Schiedam.... 99 99 99 99 80 Schoonhoven 100 lOU 100 100 81 Sliedrecht 98 101 100 100 82 Sneek 96 95 94 95 83 Soest 112 79 02 98 84 Stadskanaal . 97 103 99 100 85 Terborg-Gaanderen 95 95 104 98 86 Tiet 103 98 103 101 87 Tilburg 96 100 98 98 88 Utrecht 100 100 100 100 89 Vaassen 101 34 101 99 90 Veendam 101 *OO 97 99 91 velp 99 98 99 99 92 Venlo ". 101 99 98 99 93 Vlaardingen 99 99 99 99 94 Vlissingen 99 99 101 100 95 Voorburg 99 101 99 100 96 VVageningen 99 100 104 101 97 Weesp .7 101 99 lüü- 100 98 Westerbroek 96 104 102 lül 99 Wieringen 99 34 96 93 100 Winschoten 100 99 99 99 lül Winterswijk..... 100 94 107 100 102 Wormerveer 99 101 103 101 103 Ijlst 142 97 99 113 104 IJmuiden ,101 102 101 101 105 IJsselmonde 100 101 10l 101 106 Zaandam 101 98 99 99 107 Zaandijk........ 100 98 101 100 108 Zaltbommel 99 101 97 99 109 Zeist 102 96 101 100 II Zutphen 103 98 96 99 111 Zwolle ...; 97 96 101 98 112 Verspreide leden 104 84 105 98 Het percentage zegeluitgifte verkrijgt men op de volgende wijze: Het gemiddelde ledental wordt gevonden door het ledental begin en einde der maand samen te tellen, b.v. 1 Januari 100, 1 Februari 107, totaal 207 Het gemiddelde ledental is nu de kleinste helft, n.l. 103. Het gemiddelde ledental vermenigvuldigt men met het aantal weken ineen maand (dus met 4 of 5). De uitkomst hiervan is het aantal zegels, dat uitgegeven had moeten zijn. Teneinde nu het 'percentage uitgegeven zegels te vinden, neemt men het effectief aantal uitgegeven zegels 100 keer groter (2 nullen achter zetten) en deelt hierop het aantal, dat uitgegeven had moeten zijn.

De zegelverkoop in het eerste kwartaal 1936. (H. J. v.d. B.) De afrekeningen over het eerste kwartaal 1936 met onze afdelingen zijn weer inde bondsboekhouding verwerkt en er is een overzicht samengesteld van de zegelverkoop per afdeling over het eerste kwartaal. Bij deze staat publiceren wij, zoals te doen gebruikelijk, een overzicht hoe de verkoop en opbrengst van de contributie zich verhouden ten aanzien van de begrotingscijfers. Het bereikte percentage van verkochte zegels, waarbij inbegrepen de W.-, Z,- en M.-zegels, is over het eerste kwartaal 1936 zeer goed geweest; slechts bij een enkele afdeling is het bereikte percentage minder goed. De zegelverkoop in verhouding tot het ledental van de afdelingen was als volgt: 1 afd. met een zegelverkoop van 87 % 1 Q*} ff ff ff 0 Q4 ft ff ff ft ft ft 2 ~ „ ~ „ „ 65 „ 1 96 x ~ ï) jï »» >r ï* 4 97 ,» >r f) t> » u 1 » 10 » » »> » » 68 ~ 30 ~ ~ ~ ~ „ 89 ~ 34 „ „ „ „ „ 100 „ 22 ~ ~ „ „ ~ 101 ~ 1 » » » » ” 104 ~ 1 ~ ,j ,ï >» » 106 ~ 1„„„„ » H3 „ Een viertal afdelingen heeft naar verhouding van het ledental te weinig zegels in het eerste kwartaal verkocht. Ede 87 %, De Bilt 94 %, Maastricht 94 % en Wieringen met 93 %. De afdeling Ede is inmiddels opgeheven en de leden zijn overgeschreven naar de afdeling Arnhem. De afdeling De Bilt verkreeg het minder goede percentage, omdat er in Januari zeer weinig zegels, t.w. 79 %, zijn verkocht. Maastricht is regelmatig aan de lage kant en Wieringen verkocht inde maand Februari weinig zegels, t.w. 84 %. De besturen van deze afdelingen in het bijzonder en voorts' alle bestuurscolleges van afdelingen waar de verkoop van zegels beneden de 98 % is gebleven, worden ernstig aangeraden na te gaan; of de aanbieding van de zegels door den afdelingsbode wel op de juiste wijze en vooral regelmatig geschiedt. Verder dienen maatregelen te worden genomen, dat de leden met contributieachterstand bezocht worden en op het gevaar, dat bij werkloosheid dreigt, t.w weigering van uitkering, worden gewezen. Weigeren leden hun schuld, zij ’t dan geleidelijk, in te halen, dan blijft ons slechts over deze leden zo spoedig mogelijk van de ledenlijst af te voeren. Hieronder geven wij een overzicht van de positie van de zegelverkoop en de ontvangen contributie over het eerste kwartaal 1936 voor wat de gehele Bond betreft Effectieve zegelverkoop aan A- en B-leden (van 14- tot en met 17- jarigen) 2316 Volgens de begroting 2340 Minder zegels verkocht dan begroot 24 Effectieve zegelverkoop aan vrouwelijke leden (van 18 jaar en ouder) 565 Volgens de begroting 585 Minder zegels verkocht dan begroot 20 Effectieve zegelverkoop aan mannelijke leden (van 18 jaar en ouder) 473.844 Volgens de begroting 459.225 Meer zegels verkocht dan begroot 14.619 Totale zegelverkoop 476.725 Begroot 462.150 Meer zegels verkocht dan begroot 14.575 De totale contributie-opbrengst van alle groepen tezamen bedroeg -. ƒ 340.526.35 terwijl er begroot was voor alle groepen „ 326.937.30 Meer ontvangen dan begroot ƒ 13.589.05 De zegelwaarde voor de aan mannelijke leden van 18 jaar en ouder verkochte zegels bedroeg 71.7 cent terwijl begroot was 71 „ Meer dan begroot 0.7 cent Wat het meer aan contributie ontvangen bedrag betreft, dit is voor het grootste deel het gevolg van het feit, dat de Bond gemiddeld over het Iste kwartaal van 1936

40.604 leden telde, terwijl op de begroting voor 1936 39.500 als ledental is aangehouden. Van ruim 1100 leden wordt dus boven de begroting contributie ontvangen. Verder werd dit gunstig verschil mede bereikt door dein enige streken van ons land verbeterde werkgelegenheid (vooral noemen wij in dit verband de omgeving van Ridderkerk en Krimpen). De corrosie van vertind blik. Het weerstand bieden aan corrosie is een eigenschap van tin, die dit metaal bruikbaar maakt voor de vervaardiging van blik. In vele gevallen wordt blik blootgesteld aan corroderende invloeden en soms wordt het tin zelf aangetast. T. P. Hoar geeft inde technische publicatie A no. 30 van de International Tin Research and Development Council een inzicht in het wezen van de corrosie van blik onder omstandigheden, zoals deze zich in de practijk voordoen, b.v. bij het gebruik van blik voor het conserveren van levensmiddelen. De corrosie van tin en van staal, afzonderlijk en tezamen, worden in deze publicatie beschouwd. Twee hoofdsoorten van aantasting van tin kunnen plaats hebben, afhangende van het feit of de beschermende oxydelaag, die gevormd wordt door het blootstellen aan de lucht, geheel verwijderd dan wel slechts gedeeltelijk doordrongen wordt. De aantasting van staal door zure vloeistoffen hangt ten zeerste af van de aanwezigheid van sporen, stoffen, die in dit opzicht belemmerend werken, zoals eiwitten en tin-ionen, van stoffen die bevorderend werken, zoals sulphiden en van de aanwezigheid van lucht. Bij blik vormen tin en staal een electrolytisch stelsel, dat inde laatste jaren nauwkeurig onderzocht is. Vastgesteld is, dat tin zowel als staal kathode kan zijn in dit stelsel, afhankelijk van de omstandigheden. Als het opgeloste tin stabiele complexen vormt met de anionen van het aantastende medium, zal tin gewoonlijk anodisch ten opzichte van het staal worden. Wat de corrosie betreft, kan gezegd worden, dat staal eigenaardige eigenschappen bezit, die pas kortelings ontdekt zijn en waarmede men rekening dient te houden. Een andere factor is het laagje vaneen tin-ijzer-’verbinding, dat altijd tussen het staal en de tinlaag aanwezig is. Dit laagje is nog steeds een voorwerp van onderzoek. Verschillende factoren, die de corrosie in conservenblik] es kunnen doen verminderen, worden besproken. Onder de practische hulpmiddelen om corrosie van vertind blik tegen te gaan is het overdekken met vernis of met electrolytisch neergeslagen tin en het verbeteren van de staalplaat zelf. Exemplaren van deze publicatie worden op aanvrage gratis verkrijgbaar gesteld door de International Tin Research and Development Council, Statistical Office, prinsessegracht 21, Den Haag. (Nwe Rott. Crt.) De Engelse vakbeweging en de 40-uren-week. Om de zaak op de lange baan te schuiven stelde de Engelse regering kortgeleden voor, inzake de 40-uren-week in 20 industrieën een enquête in te stellen. De vakbonden besloten niet deel te nemen aan de enquête, daar ze haar als tijdverspilling beschouwden. Ineen bespreking met den minister van Arbeid (October 1935) stelde deze voor, dit vraagstuk, voor zover de ijzer- en staalindustrie, het bouwbedrijf en de textielindustrie in aanmerking komen, ineen Driepartijen-conferentie van regering, werkgevers en arbeiders te behandelen. De vakbonden verklaarden zich op nationaal zowel als internationaal gebied onder de volgende voorwaarden accoord met dergelijke conferenties: le. zij moeten beschouwd worden als adviserende conferenties; 2e. de regering moet de nationale conferenties bijeenroepen en inde Raad van Beheer van het Internationaal Arbeidsbureau het initiatief nemen voor internationale conferenties; 3e. door deze besprekingen mag geen vertraging intreden met betrekking tot de maatregelen van het 1.A.8. ten aanzien van de aanneming van conventies en aanbevelingen. Overigens wezen de vakbondsbestuurders op het besluit van het vakbondscongres ten gunste vaneen 40- uren-week zondei loonsverlaging en strikte beperking van overwerk. (1.V.V.). WIE STEEDS TROUW zijn verplichtingen jegens de Bond nakomt, kanooksteeds met klem voor rechten opkomen. Zorgt dus dat ge geen contributieschuld hebt. 1

—c "cp BELANGRIJKE ORDER VOOR BEIJNES. Een order die reeds lang inde pen was en waarover al meermalen geschreven is, heeft nu zijn beslag gekregen. De Nederlandse Spoorwegen hebben 74 motorrijtuigen, bestemd voor de nieuw te electrificeren trajecten, besteld bij de firma Beijnes te Haarlem. Deze order, waaraan zeker twee jaar gewerkt zal worden, heeft een aanneemsom van ongeveer 34 millioen gulden. De 300 a 400 arbeiders, die de firma Beijnes voor de uitvoering van deze order zal moeten aannemen, kunnen pas inde loop van de tijd, als men met het werk bezig is, worden aangesteld. * * * UIT HET JAARVERSLAG 1935 DER N.S.M. Het verlies van de maatschappij heeft ƒ 270.957.22 bedragen, dat na afschrijving van gekweekte rente en na totale uitputting van het uitbreidings- en vernieuwingsfonds tot ƒ 256.235.47 wordt teruggebracht. Hoewel de werf beter van werk is voorzien dan een jaar geleden, vervult de toekomst de directie met grote zorg, omdat door het hoge koerspeil van de gulden de bouwkosten voor schepen in ons land te hoog zijn. De productie van de werven is minstens even economisch als die van goede buitenlandse werven, maar een koersverschil van ongeveer 40 pet. is onoverkomelijk. Bijna alle contracten zijn verlieslatend. De regering neemt een deel van dit verlies voor haar rekening. * * * DE BELGISCHE FISCUS DOET GOEDE ZAKEN. De Belgische belastingen brachten over het belastingjaar per einde Februari 1936 frs. 7.835.000.000 op. De raming beliep frs, 7.618.000.000, zodat deze met frs. 217.000.000 werd overtroffen. * * * VERSTERKING VAN DE AMERIKAANSE MILITAIRE LUCHTVLOOT. Het parlement te Washington heeft een wetsontwerp aangenomen, dat een uitbreiding bepaalt van de militaire luchtstrijdkrachten binnen de eerstvolgende vijf jaren tot 4000 vliegtuigen. Tot dusverre bedroeg dit aantal 1800. Het wetsontwerp is thans naar de Senaat gezonden. * * * ENGELSE SCHEEPSBOUW. Volgens Lloyd’s kwartaaloverzicht waren op 31 Maart in Groot-Brittannië en lerland 220 koopvaardijschepen met een totale tonnage van 842.361 in aanbouw. Deze tonnage is 99.275 groter dan einde December 1.1. en 286.546 groter dan op 31 Maart 1935; zij is de grootste sedert December 1930. * * * EEN RUSSISCHE SCHEEPSBOUWORDER IN ENGELAND GEPLAATST. De Sowjet-regering heeft drie nieuwe schepen, elk van 5000 a 6000 ton in Engeland besteld. Een deel wordt contant betaald; voor de rest hebben de Russen credieten verkregen. * * * BOUW VAN VLIEGBOTEN IN ENGELAND. Gemeld wordt, dat tussen de Engelse scheepsbouwonderneming Harland and Wolff en de vliegtuigfabrikanten Short Bros besprekingen worden gevoerd, om te geraken tot samenwerking tussen beide lichamen. Men veronderstelt, dat deze onderhandelingen de bouw van vliegboten betreffen. Short Brothers hebben verschillende grote vliegboten gebouwd. Het is begrijpelijk, dat ook een scheepsbouwonderneming voor dit soort werkzaamheden belangstelling heeft. (Nwe Rott. Crt.) * * * DE TOESTAND IN ZWEDEN GAAT NOG STEEDS VOORUIT. De barometer van de economische toestand inde voornaamste industrielanden, gepubliceerd in het Economisch-Statistisch Maandbericht, uitgave van het Nederlands Economisch Instituut van 24 4pril j.L, geeft voor Zweden de volgende aanwijzing: Aanhoudend herstel van de algemene toestand. Toenemende bedrijvigheid op de meeste gebieden. IJzer- en staalindustrie sterk verbeterd. Bouwbedrijf en aanverwante takken verbeterd. Werkloosheid langzaam dalend. Budgetaire toestand gunstig.

Sluiten