Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toestand van de Bond op 1 Februari 1937 >2 ' <£4 I '<l4 <et <n?l I I 2=i gZll ° M SM &gj 1 Alphen a. d. Rijn 84 84 83 36 1 408 ,6 0 Alkmaar J99 202 3 185 1 1 76 5 915 72 1 AmemVgVn n S+ iJ « i z 45 i ttl ?i 5 Amersfoort ....... 193 191 + 2 175 1 65 866 92 6 Ammerstol-Bergambacht ... 32 33 133 19 122 37 7 Amsterdam 6750 6690 + 60 6458 69 8 1918 103 30969 2129 8 Apeldoorn 304 303 + 1 271 1 1 77 5 1382 110 9 Appingedam 142 142 120 24 672 19 10 Arnhem 609 601 + 8 560 71 226 11 2572 287 11 Assen 43 49 6 39 1 8 204 23 12 Assendelft 37 37 6 169 11 13 Baarn 59 61 2 67 1 21 267 14 Barendrecht 28 29 1 30 19 11015 15 Bergen op Z00m.......... 76 76 79 27 370 9 16 Beverwijk 210 202 + 8 183 39 34 977 37 17 Bilt, de 33 32 + 1 28 72 150 13 18 Borne 38 39 1 37 11 181 15 20 3i 3i ~ – 3i i 1 n? 3 'f73 21 Bussum .................. 104 104 93 36 513 18 22 Capeile a. d. 1J55e1........ 78 69 + 9 77 18 343 21 23 Culemborg 96 95 + 1 96 41 3 417 56 ol S-:*, * 72f T ? 721 8 2 28 * 21 27in 26 Deventê;::::::::::::::::: 55il + 5 5S is i i i 2252 309 27 Dieren 106 102 + 4 103 17 470 j5 28 Doesburg........ 128 129 1 119 1 17 13 6181/ ™ Soeïnch.e.m ***** 68 67 + 1 60 18 2 275 50 31 Driebergen*!!!!!!!!!!!!!!! 70 *7l i 1 1767 _ 754 L 6p7 32 Eindhoven.!!!!!!!!!!!!!!! 542 548 6 582 1 1 150 10 2513 85 33 Enkhuizen ................ 25 25 25 18 3 111 13 34 Enschede., 397 399 2400 3110 12 17/3 99 35 Geertruidenberg 1212 14 5 54 8 36 Geleen—Sittard 41 44—3 55 15 191 16 37 Gooi 2727 29 1 5 124 9 38 Gonnchem 378 371 + 7 330 132 5 1719 124 39 Gorredijk 27 25 + 2 3 129 3 40 Gouda 122 122 109 4 53 563 38 41 Gouderak 36 36 34 31 152 27 42 Groningen.... 919 915 + 4 805 73 307 5 4101 3,90 43 Grouw 49 50 1 53 6 16 229 16 44 Haag, den... 2327 2335 8 2377 41 17 1062 42 9781 1399 45 Haar1em...,..,.,..,,.,.,. 1336 1326 + 10 1315 9 4 506 5 6099 439 47 Ha^TeVnW.138 *36 +~2 *35 Z ~ 23 – ?67 20 48 Heerenveen ............... 89 86 + 3 80 12 400 3* 49 Heerlen 58 58 67 30 i5l 24 50 Helder, den .............. 34 34 36 122 131 44 § SSö.iJS lli $ i Hl è 1 g l ët 53 ’s-Hertogenbosch 32 32 29 18 143 6 54 Hilversum 613 609 + 4 589 5 132 6 2664 238 55 Hoogezand-Sappemeer ..... 180 181 1 189 1 83 804 86 57 Kampen!!.*.*.’*"** !*** 31 31 + 29 *9 2, i52 *5 58 Kinderdijk.!..’!!!!!!!!!!!! 154 153 + 1 159 49 -! 700 71 59 Krimpen a* cU Lek ♦♦♦♦♦♦♦♦ 108 103 -f- 5 104 58 490 34 60 Krimpen a. d. IJssel 151 144 + 7 139 2 32 680 30 62 Lere°umw“rdtn*!!!!!!!!!!!!!! 333 335 -1 323 1 1 89 1 l3Bu 2!o 63 Leiden 748 735 + 13 728 51 296 20 3356 320 64 Lekkerkerk 76 76 76 42 329 54 65 Lemmer.,.,, 13 13 13 71 65 67 Maastricht*.!!!!!!!!!!!!!!! 5 S+ 1 Sl Z 25 – 2?l 2t 68 Meppel 3333 31 _ _ 16 2 150 15 69 Middelburg..., 193 191 + 2 188 1 59 _ 917 45 70 Muiden 31 31 37 9 147 7 72 Nieuwlekusénnd.!!!*.*.!!!!!!! 18 18 + – 18 Z Z 1 284 6 73 Nijmegen 319 315 + 4 345 41 114 2 14i7 148 74 Oude-Pekela 31 31 28 111 130 24 75 Oudewater.., 1212 14 1 59 1 77 PernS ?.Ch.t. !!!!!!!!!.*!!!! Xll + \ r26 "T z 75 z 211 ?9 78 Ridderkerk*!!!!!!!!!!!!!!! 431 423 + 8 414 3 116 1998 109 79 Rotterdam 7670 7584 + 86 7442 67 10 3087 32 35436 2220 80 Schiedam.... 2038 2012 + 26 1913 10 1 713 16 9326 587 81 Schoonhoven 34 34 3? 1 tl 2 159 10 82 SHedrecht 143 144 1 155 60 66a 50 83 Sneek 106 107 1 94 3 35 3 456 28 84 Soest 23 23 22 8 91 16 85 Stadskanaal 85 85 89 1 42 a24 29 86 Terborg-Gaanderen 119 121 2 127 37 2 496 70 87 1 372 377 5 361 31 128 43 1721 143 88 Tilburg 113 114—1 m 1 33 510 46 89 Utrecht 2052 2043 + 9 1973 17 1 619 11 9697 54 90 Vaassen 292 292 257 1 10 1367 50 « ii Jl + J ,|f ~ S z Z M S slé 41 + i – – if? ; \m ® 95 Vlissmgen 970 955 + 15 923 5 140 4640 140 ü?orburB 7i 73 2 66 20 339 28 97 Wagemngen 47 47 – 43 115 2 i9B 39 98 Weesp 128 128 136 3 49 l 590 64 99 Westerbroek 50 49 + 150 1- 19 – 231 23 m Wienngen 17 15 + 2 23 – 7 10 84 2 101 – winsciiotsii •rrfOfOFM*'*'*' 256 245 -}- 11 215 2 2 91 2 1105 103 102 Winterswijk.. 2727 32 1 124 t5 103 Wörmerveer 69 69 67 6 336 7 104 Ijlst 21 21 19 10 2 83 20 105 IJmuiden 363 366 3 366 4 v9 14 >760 58 106 IJsselmonde 126 126 117 1 133 1 st>7 62 107 Zaandam 295 295 290 2 117 l 1383 175 108 Zaandijk 98 98 102 9 1 475 i0 109 Zaltbommel 70 67 + 3 68 22 321 24 *•10 -Zeist 162 161 -f- 1 147 —— . 1 39 824 20 |ïi sutP5utP.ben 174 172 + 2 170 47 9 794 55 112 Zwolle 158 152 + 6 148 1 58 21 672 75 113 Verspreide leden en groepen 167 161 + 6 150 21 63 1 731 87 Ede (opgeheven) _ _ 11— —' __ Helmond (opgeheven) ..... —. . 39 _ _ I \ -V'.-Totaal- 41810 4148.9 +.321 40500 – 363 , 79. .15944 | 584 | . | j'.

Over de week van 1 tot en met 6 Maart 1937 wordt het contributiezegel op ,d«ioe week in het geplakt. „,,„ , , . °ver de week van 8 tot en met 13 Maart 1937 wordt het contributiezegel op de 11e week In het bondsboekje geplakt gepiaKi. Uontrole-commissie De commissie van controle, bedoeld bij artikel f. veraart in haar zitting ™n 1,1 Februari 1937 kennis genomen te hebben van de verklaring van den accountant, behelzende de mededeling, dat de administratieve controle van de boeken van de Bond, diens «stellingen en fondsen, OVer het tijdvak 1 ja. nuari—3l December 1936 volledig heeft plaats gehad en dat zij zich na eigen onderzoek en toelichting van den bondspenningmeester verenigen kan met het gevoerde financiële beheer. Amsterdam, 13 Februari 1937. J- GERREVINK, voorzitter. H. WALTHER, secretaris. j GORIS v . ' V \*/ LI IJ 1 Werkloze leden, opgeiet! Het bondsbestuur vestigt er de aandacht der leden op, dat door den minister van Sociale zaken werd bepaald, dat „leden van werklozenkassen, die een grotere oppervlakte grond voor eigen rekening in gebruik hebben dan door hem voor elke gemeente is vastgesteld, bij werkloosheid geen «itkerin* «it de werklozenkas mogen ontvangen . Deze beschikking heeft alleen betrekking op in cultuur gebrachte grond en de voor de gemeenten vastgestelde maxima variëren van 3/t ha’ tot ha- De minister heeft echter thans de verruiming, welke reeds toegestaan was voor de Landarbei- Jersbond, ook toegestaan voor de andere bonden- De verruimmg ontleent z’n betekenis aan het feit, dat elk inwonend kind van 14 jaar of ouder, mits regelmatig op het land l*nt del! vader werkzaam> medetelt voor de toeSestane maximum oppervlakte grond. Daardoor variëren nu de vastgestelde maxima van 3/7 ha. tot 3 ha. De leden, die uit hoofde vangrondbezit met dCZe bePallnS te maken hebben, wordt aangeraden zich met hun afdelingsbestuur te verstaan, daar het afdelingsbestuur volledige inlichtingen kan verschaffen. Advertentlêll 1 . Plotseling overleed onze trouwe bondsmakker – ******* joha„nes i".(l*0“‘lerdoi"vsn8°iaar Ruim3°iaarw“ b'i "O van onze organisatie. Hii ruste in vredel 1 Het bestuur der 15 Februari 1937 afdeling Delft u , , , . . . , ... Heden overleed na langdurig lijden ons trouw lid Jch. Dekker inde ouderdom van 46 jaar. Dat hij ruste in vrede. u.l.j Het bestuur der 20 Februari 1937 afdeling Gorinchem

Sluiten