Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II Rfl Jaargang Nummer 21 Zaterdag 9 October 1937 Oplaag466oo Ue MotMlhaworkar Bij vooruitbetaling per aBpi Wjf SgÊm |||| «SpgSR p|n| Spil %ÊÉ §||ii|ji|| i||BB Voor het buitenland HS Bl| «Eflf BgHH S |pS W& Wt J)B8 | verhoogd met porto *®" ADVERTENTIES: WBPWBÊIMM&lllIjlll^^ Afdeling sa dvertenties H® «ï e' fi 5 3ir affl kb! |tjfg| KTSr® rPB k4 g {Ti 16 I ftT '£Zt M tlfii •Yöall® I per regel f 0.20 Aanvragen voor personeei of andere adver- Redacteur: G. van der houven hemonyiaan 24 Amsterdam-Zuid Telefoon 26175-90030 tenties, welke mei de metaalindustrie verband houden per regel f 0.30 Verschijnt elke 14 dagen

Sluiten