Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De zegelverkoop over de periode van 27 Dec. 1937 tot en met 24 Sept. 1938 (J. L.) Over de hierboven genoemde periode, vormende de eerste 3 kwartalen van het boekjaar 1938, hebben wij, zoals gewoonlijk te doen gebruikelijk is, een overzicht samengesteld van de afrekeningen met onze afdelingen en dan berekend naar het percentage van de gemiddelde zegelverkoop per afdeling. Tevens sluit hierbij aan een overzicht van de definitieve zegelverkoop en contritautie-opbrengst in verhouding tot de begrotingscijfers voor 1938. Uit de nevenstaande gepubliceerde staat blijkt wel, dat over het algemeen de zegelverkoop een gunstig beeld te zien geeft. Van onze afdelingen, met inbegrip van de verspreide leden, haalden er 100 een percentage van 98 of hoger, 9 bleven boven de 96, doch beneden de 98 pet., 2, n.l. Doetinchem en Sneek, haalden 95 pet., terwijl een onzer afdelingen, n.l. Goor, met een percentage van 93 pet., slecht te noemen is. Inde laatste afdelingen, dus Goor, Doetinchem en Sneek, moet het vraagstuk der zegelverkoop nog eens flink onder de loupe worden genomen. Kom vrienden, bespreek het eens in uw bestuursvergadering en breng de onregelmatige beta'ers en schuldmakers weer op het goede pad. Het bespaart uw penningmeester werk en uw afdeling een niet eervolle vermelding in onze Metaalbewerker. De andere afdelingen, die ook nog niet de 98 pet. haalden, willen ook nog wel eens in hun bestuurscolleges bekijken wat er kan worden gedaan om ook tenminste dit laatste cijfer te bereiken. De controle van rijks- en gemeentewege op de werklozenkassen is verscherpt. Onregelmatige betaling der contributie en/of schuld brengen bij werkloosheid de uit de werklozenkas te verstrekken uitkering in gevaar. Regelmatige betaling der contributie is dus in het belang van ieder lid geboden. Deze laatste zin moet inde hoofden der leden worden gehamerd, opdat zij niet bij werkloosheid door eigen schuld hun recht op uitkering hebben verspeeld. Uit de hieronder te publiceren cijfers zal duidelijk naar voren komen, dat, doch dit bijna uitsluitend inde groot-industrie, de werkgelegenheid nog gunstig is geweest en dat de aantrekkingskracht van onze Bond op de ongeorganiseerde werkers inde metaalindustrie nog immer goed te noemen is. Het aantal werklozen echter blijft momenteel vrijwel gelijk en bedraagt in het algemeen plm. 11.000. Effectieve zegelverkoop A- en B-leden (van 14- tot en met 17-jarigen) 61.470 Volgens begroting 52.650 Meer zegels verkocht dan begroot 8.820 Effectieve zegelverkoop vrouwelijke leden (van 18 jaar en ouder) , 1.981 Volgens begroting 2.633 Minder zegels verkocht dan begroot ... 652 Effectieve zegelverkoop aan mannelijke leden (van 18 jaar en ouder) 1.723.955 Volgens begroting 1.524.217 Meer zegels verkocht dan begroot ... 199.738 Totale contributie-optarengst ƒ 1.313.148.35 Volgens begroting „ 1.135.783.47 Meer ontvangen dan begroot ... ƒ 177.364.88 Gemiddelde zegelwaafde voor de aan mannelijke leden van 18 jaar en ouder verkochte zegels 75.3 cent Begroot 73 „ Meer dan begroot 2.3 „ Op 1 November 1938 telde onze Bond 49.886 leden. Helpt allen mede de 50.000 vol te maken!

Percentage zegeluitgifte le, 2e en 3e kwartaal 1938 Jan. Febr. Mrt. April Mei Juni I Juli Aug. Sept. Totaal Afdellng: in % in % in % in % in % in %|in % in % in % in % 1 Alphen a. d. Rijn 102 103 98 100 101 98 99 99 99 100 t Alkmaar 99 98 98 99 99 101 93 102 98 99 3 Almelo 94 99 101 95 93 102 91 96 103 97 4 Amerongen 98 100 99 92 106 94 99 97 101 98 5 Amersfoort 98 101 99 103 101 98 101 99 100 100 6 Ammerstol-Bergambacht .... 99 101 99 99 102 97 103 98 106 100 7 Amsterdam 98 102 99 99 95 104 103 96 103 100 8 Ape1d00rn........ 98 98 98 99 98 98 97 97 98 98 9 Appingedam 99 100 98 101 99 101 98 98 104 100 10 Arnhem.... 98 99 100 99 98 99 99 99 99 99 11 Assen 102 99 100 99 102 101 93 108 100 100 12 Baarn 98 100 98 100 103 99 103 102 101 100 13 Bergen op Zoom.. 102 102 100 102 100 99 102 100 98 101 14 Beverwijk 98 100 99 99 98 100 102 98 100 99 15 Bilt de 99 97 97 104 88 108 101 106 101 101 16 Borne 101 99 97 97 96 103 103 104 100 100 17 Breda 104 102 102 102 103 100 101 97 104 102 18 Brummen 99 101 94 110 101 102 101 103 106 102 19 Bussum 97 100 99 99 98 101 98 101 101 99 20 Capelle a. d. IJssel 96 99 100 99 98 102 100 96 100 99 21 Culemborg 100 101 99 101 100 101 100 98 102 100 22 Delft 100 99 98 99 98 98 96 99 100 99 23 Delfzijl 97 102 95 99 101 104 93 98 110 100 24 Deventer 81 100 101 99 99 100 101 99 102 98 25 Dieren 101 99 102 100 102 101 102 100 100 101 26 Doesburg 99 99 102 98 99 100 100 99 99 99 27 Doetinchem 97 94 96 98 98 98 79 98 95 95 28 Dordrecht 99 99 101 101 101 99 100 97 101 100 29 Driebergen 95 99 100 96 102 94 102 98 103 99 30 Eindhoven 98 99 99 97 100 98 103 91 98 98 31 Enkhuizen 97 102 99 102 99 100 104 102 97 100 32 Enschede 96 104 102 99 101 103 99 95 102 100 33 Franeker 97 100 101 103 98 101 104 99 100 100 34 Geertruidenberg 95 94 100 91 110 104 105 108 100 101 35 Geleen-Sictard 103 97 99 92 101 97 101 101 103 99 36 Goor 91 91 91 95 88 93 89 91 111 93 37 Gorinchem 96 101 101 97 100 98 99 97 102 99 38 Gorrediik 100 82 101 98 99 99 97 104 99 98 39 Gouda 97 102 102 99 102 101 98 97 101 100 40 Gouderak 101 101 102 102 95 98 101 100 101 100 41 Groningen 96 93 101 99 99 97 100 96 102 42 Grouw 100 100 100 101 102 100 98 101 100 100 43 hL den 97 98 98 97 94 99 98 94 99 97 44 Haarlem 98 100 101 99 100 103 99 99 103 100 45 Hardinxveld 98 99 100 98 99 101 102 102 01 100 46 Harlingen 97 101 102 103 105 94 102 96 104 100 47 Heerenveen 99 100 96 106 98 96 101 101 99 100 48 Heerlen 97 94 96 92 100 93 88 01 99 96 49 Helder, den 95 93 95 103 93 95 100 07 93 97 50 Hendrik Ido Ambacht 108 100 99 100 99 99 100 101 10 101 51 Hengelo 98 99 99 99 100 101 100 97 101 52 's-Hertogenbosch 96 102 104 102 100 108 101 99 103 102 53 Hilversum 99 102 101 101 99 101 99 101 101 00 54 Hoogeveen – 102 98 101 101 99 100 102 102 101 55 Hoogezand-Sappemeer 99 101 99 99 100 103 99 97 100 1 56 Hoorn 98 102 101 98 98 103 98 96 97 99 57 Kampen 98 103 101 100 100 101 104 99 100 101 58 Kmderdijk 99 99 96 101 99 101 96 101 103 99 59 Krimpen a. d. Lek 100 100 101 99 102 100 99 100 100 100 60 Krimpen a. d. IJssel 99 99 100 98 99 101 99 99 102 100 61 Krommenie 98 100 99 99 101 100 117 80 100 99 62 ‘ Leeuwarden 102 102 102 99 96 103 99 100 103 101 63 Leiden 98 98 98 96 94 93 98 95 101 97 64 Lekkerkerk 98 97 99 98 100 99 100 101 100 99 65 Lemmer 102 98 112 100 96 102 99 108 94 100 66 Maassluis 98 98 99 99 96 97 101 97 94 98 67 Maastricht 95 98 97 93 97 101 97 101 99 98 68 Meppel 97 105 100 96 107 101 100 99 105 101 69 Middelburg 98 104 102 95 99 97 99 99 99 99 70 Muiden 102 99 99 99 97 98 98 100 106 100 71 N. Lekkerland 97 104 101 101 100 100 100 98 102 00 72 Nieuwieusen 102 100 97 101 102 98 100 101 100 100 73 Nijmegen 96 99 101 99 100 101 100 101 101 100 74 Oude-Pekela 101 103 99 98 99 103 98 102 102 101 75 Oudewater 95 107 100 99 105 108 105 100 98 102 76 Papendrecht 100 99 100 103 99 100 100 102 ,00 100 77 pernis 96 98 104 100 101 102 95 99 103 100 78 Ridderkerk... 94 98 96 97 98 98 98 97 101 97 79 Rotterdam 100 100 99 100 100 99 100 98 101 100 80 Schiedam 98 100 98 100 99 99 99 97 03 99 81 Schoonhoven 103 100 101 101 99 100 100 99 100 100 82 Sliedrecht 101 101 99 99 102 99 99 101 102 100 83 Sneek 95 98 96 94 95 93 93 94 95 95 84 Soest 05 94 90 95 103 99 99 94 105 96 85 Stadskanaal 96 103 101 98 98 98 95 98 98 98 86 Terborg-Gaanderen 99 106 99 102 98 104 97 100 92 87 Tiei 98 99 100 100 100 100 98 101 101 100 88 Tilburg'.'.’.'.’. '. 99 99 102 98 94 98 101 99 96 98 89 Utrecht 98 100 99 100 99 100 100 84 116 100 90 Vaassen 82 99 100 98 101 105 108 87 104 98 91 Veendam 99 101 100 102 101 99 99 101 01 100 92 Velo 99 98 100 98 99 99 99 99 100 99 93 Venlo 102 103 101 102 95 101 98 99 99 100 94 Vlaardingen 97 100 98 99 99 99 100 99 101 99 95 Vlissingen 99 99 100 100 100 100 0 98 01 00 96 Voorburg... 101 98 101 104 99 100 101 96 104 100 97 Wageningen 98 101 99 99 99 102 100 03 97 00 98 Weesp 103 102 101 101 102 100 101 101 102 0 99 lOl 103 101 100 99 104 99 101 102 101 100 Winschoten 100 96 96 96 96 99 91 98 100 97 101 Winterswijk 101 100 101 103 101 97 104 100 99 101 102 Wormerveer 97 96 102 98 97 98 94 02 97 98 103 jijst 90 98 95 105 94 109 95 101 113 100 104 imuiden::;::;: 98 100 100 100 99 99 100 w 100 99 105 IJsselmonde 101 99 100 100 101 98 98 96 96 99 106 Zaandam 98 95 99 95 96 97 98 98 98 97 107 Zaandijk 100 101 100 100 102 97 101 97 103 00 108 Zaitbommel 98 104 99 99 95 105 99 100 98 100 109 Zeist 100 101 98 94 98, 97 100 99 96 98 110 Zutphen 97 103 104 98 99 99 96 100 102 100 111 Zwolle 95 99 99 98 100 101 99 100 96 99 112 Verspreids leden en groepen 100 97 99 92 97 98 102 94 | 109 Het percentage zegeluitgifte verkrijgt men op de volgende wijze: Het gemiddelde ledental wordt gevonden door het ledental begin en einde der maand samen te tellen, b.v. 1 Jan. 100, 1 Febr. 107, totaal 207. Het gemiddelde ledental is nu de kleinste helft n I 103. Het gemiddelde ledental vermenigvuldigt men met het aantal weken ineen maand (dus met 4 of 5). De uitkomst hiervan is het aantal zegels, dat uitgegeven had moeten zijn. Teneinde nu het percentage uitgegeven zegels te vinden, neemt men het effectief aantal uitgegeven zegels 100 keer groter (twee nullen achter zetten) en deelt hierop het aantal dat uitgegeven had moeten zijn.

Sluiten