Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De lonen inde metaalindustrie (Gegevens over het 2e halfjaar 1938) Wij kwamen in het bezit van „Mededelingen No. 48”, uitgave van het Normalisatie-Bureau voor Arbeidszaken inde Metaalnijverheid (N.A.M.) Deze mededelingen bevatten de cijfers inzake de gemiddelde uurlonen en uurinkomens van de werklieden, in dienst bij leden van de Metaalbond. Zij hebben betrekking pp de toestand van 1 Januari 1939 en geven dus een beeld van het tweede halfjaar 1938 en zijn ontleend aan de loonschriften van 91 leden van de Metaalbond. Het aantal in dienst zijnde werklieden is vergeleken bij een half jaar tevoren, met 1770 vooruitgegaan. Op pagina 3 vinden wij een overzicht aan de hand waarvan wij kunnen nagaan, hoe het sedert 1 Januari 1929 met het aantal werklieden gegaan is. Het ziet er aldus uit: 1 Januari 1 Juli 1929 40.997 43.091 . 1930 45.714 44.437 1931 36.647 30.071 1932 23.646 19.361 1933 17.555 19.381 1934 20.901 21.378 1935 19.379 21.795 1936 21.334 24.099 1937 29.952 35.332 1938 37.680 40.151 1939 41.921 De vermeerdering van 1.770 in dienst zijnde werklieden betekent een stijging met 4,4 procent sedert een half jaar te voren. Zou het zo nog enige tijd doorgaan dan zouden we het cijfer van 1 Januari 1930, toen het aantal werklieden 45.714 bedroeg, dicht nabij komen. Van de 41.921 werklieden op 1 Januari j.L, behoorden 22.722 tot groep A. en 19.199 tot groep B„ of respectievelijk 54,2 en 45,8 procent van het totaal. De indeling der gemeenten inde drie klassen is als volgt: gemeenteklasse I: Amsterdam, Rotterdam, Schiedam; gemeenteklasse II: Arnhem, Delft, Dordrecht, Haarlem, Hengelo (O.), Hilversum, Koog a.d. Zaan, Leiden, Nijmegen, Rheden, Utrecht, Velsen, Vlissingen, Zuilen; gemeenteklasse III: Alkmaar, Amersfoort, Apeldoorn, Berg«n op Zoom, Breda, Deventer, Gorkum, Hardinxveld, Helmond, Jutfaas, Krimpen a.d. Lek, Lekkerkerk, Middelburg, Nw. Lekkerland, Olst, Oudewater, Papendrecht, Winschoten, IJlst, Zwolle. Hiernevens volgt (over twee kolom) een staatje een overzicht bevattende van de indeling der werklieden inde groepen A en B. Vervolgens geven wij een overzicht van de gemiddelde uurlonen en uurinkomens voor de groepen A en B:

.. LANDDAG Zorgt brengt de grote A.N.M.8.-famiïse bij elkaar en dat U verschaft tegen minimale kosten een maximum aan orbij bent opgewektheid en levensvreugde. Vraagt een spaarkaart aan Uw afdelingsbestuur en spaart mede. Op Zondag 2 Juli alle A.N.M.B /ers met vrouw of meisje op Birkhoven.

Gemiddelde uurlonen leeftijdsgroepen A. en B. Gemeente- Gemeente- Gemeenteklasse I klasse II klasse 111 Sa S 0 Sa 2 ■S a 2 •§ a 2 S 0 LEEFTIJD: o g 2°§ 2 o' Si ■§ ■g ts ■Ag •§ Ï ig -g 'S i>° co O CO O Ö9 2 co O op 2 cu cu G cu cu G cu <u G -h o e 6S o o oë o o og 14 jaar 8 8 10 8 77 7 6 7 15 jaar ... 10 10 11 9 10 9 9 8 9 16 jaar ... 13 1214 1112 12 9 9 12 17 jaar ... 16 16 17 1414 1512 12 13 18 jaar ... 20 20 20 17 17 18 14 13 17 19 jaar ... 24 24 24 20 20 22 16 18 17 20 jaar ... 28 28 27 25 23 25 20 21 20 21 jaar ... 33 31 30 27 26 29 23 23 24 22 jaar ... 36 34 33 32 30 33 25 26 25 23 jaar ... 40 38 36 36 3333 31 28 27 24 jaar ... 45 42 41 39 35 36 33 30 32 25 jaar ... 48 46 44 43 39 40 37 32 30 26 jaar ... 51 47 45 41 37 35 27 jaar ... 53 5048 43 40 36 28 jaar ... 54 50 43 29 jaar ... 56 52 45 30 t.m. 65 j. 63 57 51 57 5048 51 44 39 Gemiddelde uurinkomens leeftijdsgroepen A. en B. Gemeente- Gemeente- Gemeenteklasse I * klasse II klasse 111 Sa Sa Sa 2 « a 2 -S 02 •§ a Od cu o d cu o d ü LEEFTIJD: o g 2o§ 2 o g S •g ‘S «o -g ï io m O « O öp2 m O &p2 CU CU Gr*-* CU <U G e-* CU 01 G A-c O O Ö8 O O OS o o 08 14 jaar ... 8 9 10 8 7 8 77 7 15 jaar ... 1111 13 10 1111 9 8 9 16 jaar ... 14 13 16 12 13 1411 10 13 17 jaar ... 18 18 19 16 16 17 13 13 15 18 jaar ... 2222 24 19 19 21 16 15 20 19 jaar ... 2727 28 23 24 26 18 20 19 20 jaar ... 32 32 31 28 26 28 22 23 24 21 jaar ... 38 36 35 31 30 32 25 26 26 22 jaar ... 42 40 39 37 35 37 28 30 29 23 jaar ... 47 43 43 41 39 38 34 30 30 24 jaar ... 52 49 49 45 41 41 36 33 36 25 jaar ... 56 54 52 50 46 46 40 35 33 26 jaar ... 60 56 52 48 42 38 27 jaar ... 62 59 57 57 44 39 28 jaar ... 64 59 49 29 jaar ... 68 61 51 30 t.m. 65 j. 75 69 61 69 60 54 57 50 44 Wij laten verder nog twee staatjes volgen die vergelijkende cijfers sinds 1 Januari 1928 bevatten. Het eerste staatje heeft betrekking op de gemiddelde uurlonen, het tweede op de gemiddelde uurinkomens. Ze hebben voorts alleen betrekking op de lonen van werklieden behorende tot groep A., n.l. op geschoolden, geoefenden en ongeschoolden van 30-, resp. 28-, resp. 26-jarige of oudere leeftijd.

LEEFTIJDSGROEP A. LEEFTIJDSGROEP B. Gemeente- Totaal aantal 123 123 klasse werkenden Geoefenden Onge- Geschoolden Geoefenden Ongeschool-30 t/m 65 jaar 28 t/m 65 jaar schoolden 29 jaar en 27 Jaar en den 25 jaar 26 t/m 65 jaar jonger jonger en jonger I 21.307 5.857 3.421 2.002 6.130 1.642 2.255 II 16.151 3.734 3.380 2.056 3.478 2.134 1.369 lII* 4.463 990 815 467 1.024 722 445 Totaal 41.921 10.581 7.616 4.525 10.632 4.498 4.069

Gemiddelde uurlonen: Gemeente- Gemeente- Gemeenteklasse I klasse II klasse 111 Sa Sa Sa -2 a 2 •§ a 2 £ a TIJDSTIP: o g 3°S SoS 2 •g "3 ffl 2 ■§ ï■ i Q g ïs ® o m o »2 8 o 5f9 8 o 5j9 cu cu G «S cu <u G ph d) cu c3 00 08 o o 08 o o 08 1 Jan. ’2B 62 55 48 59 51 47 56 47 41 1 Juli ’2B 62 55 49 59 52 47 57 48 41 1 Jan. ’29 62 56 49 61 53 48 57 48 41 1 Juli ’29 65 58 51 61 53 48 58 49 41 1 Jan. ’3O 65 59 51 63 54 49 59 50 42 1 Juli ’3O 66 59 51 63 54 50 60 50 42 1 Jan. ’3l 66 59 52 63 55 50 60 50 42 1 Juli ’3l 67 60 52 64 55 51 60 50 43 1 Jan. ’32 66 58 51 62 54 50 59 49 43 1 Juli ’32 65 58 51 61 53 49 58 49 42 1 Jan. ’33 65 58 51 60 52 49 58 47 40 1 Juli ’33 64 57 50 59 51 48 56* 47 40 1 Jan. ’34 63 56 49 57 50 47 55 46 40 1 Juli ’34 62 55 49 56 49 46 52 44 39 1 Jan. ’35 61 55 48 55 49 46 52 44 39 1 Juli ’35 57 52 46 54 48 45 51 44 39 1 Jan. ’36 58 52 46 53 47 45 50 43 38 1 Juli ’36 57 52 46 53 47 44 49 42 38 1 Jan. ’37 57 52 46 53 47 44 48 42 37 1 Juli ’37 57 53 47 53 47 44 49 42 37 1 Jan. ’3B 59 54 48 54 48 45 49 43 38 1 Juli ’3B 61 56 50 57 50 47 50 43 39 1 Jan. ’39 63 57 51 57 5048 51 44 39 Gemiddelde uurinkomens: Gemeente- Gemeente- Gemeenteklasse I klasse II klasse 111 SS «SS 02S g TIJDSTIP: o g 2°S 2 ° S 2 1 I 8 S || 8 I ll 0 üoBö SOBO 0 08 1 Jan. ’2B 76 69 58 72 61 53 62 54 45 1 Juli ’2B 77 70 58 73 63 54 64 55 45 1 Jan. ’29 80 72 60 75 64 56 66 56 46 1 Juli ’29 81 73 61 75 64 55 67 57 47 1 Jan. ’3O 83 76 63 77 65 56 69 59 48 1 Juli ’3O 82 74 63 76 65 56 69 60 49 1 Jan. ’3l 85 76 65 78 66 58 70 59 49 1 Juli ’3l 82 74 63 77 65 57 68 58 48 1 Jan. ’32 83 73 63 76 64 58 68 58 49 1 Juli ’32 77 68 59 70 61 55 65 56 47 1 Jan. ’33 77 68 59 69 60 55 63 53 44 1 Juli ’33 75 67 57 67 59 53 61 53 45 1 Jan. ’34 75 68 58 66 58 54 60 52 44 1 Juli ’34 72 65 56 64 57 51 57 50 43 1 Jan. ’35 71 64 55 64 56 51 58 51 44 1 Juli ’35 65 60 53 62 54 50 57 49 43 1 Jan. ’36 67 61 53 61 54 50 55 48 41 1 Juli ’36 65 59 52 60 54 49 53 47 42 1 Jan. ’37 66 60 53 60 53 49 52 46 40 1 Juli ’37 66 61 54 61 58 50 53 47 41 1 Jan. ’3B 69 65 56 64 57 52 54 47 41 1 Juli ’3B 72 66 59 65 58 52 56 49 43 1 Jan. ’39 75 69 61 69 60 54 57 50 44 Het hoogste gemiddelde uurloon voor de geschoolden, behorende tot groep Ader le gemeenteklasse, werd volgens de hierbij opgenomen staat bereikt op 1 Juli 1931 en bedroeg toen 67 cent. Thans, op 1 Januari 1939, bedroeg het 63 cent of 4 cent per uur minder. Maar dat cijfer van 1 Juli 1931 is eigenlijk niet vergelijkbaar. Het werd opwaarts gestimuleerd, doordat toenmaals vele werklieden waren ontslagen en de bekwaamste, dus hoogst betaalde, in dienst bleven. Ondanks ingevoerde verlagingen steeg toen toch het gemiddelde loon. Met betrekking tot de uurinkomens is het niet anders gesteld. Het hoogste gemiddelde uurinkomen der geschoolden, behorende tot groep Ader le gemeenteklasse, werd bereikt op 1 Januari 1931 met 85 cent. Thans op 1 Januari 1939 bedroeg het 75 cent of 10 cent per uur minder. Maar ook hier geldt dezelfde opmerking als wij met b. rekking tot de gemiddelde uurlonen maakten. In verband met de individuele lonen der arbeiders zeggen de cijfers van het N.A.M. ons heel weinig. Want toegepaste verhogingen, gepaard gaande met aanneming van nog niet op het volle loon werkende nieuwelingen, komen inde gemiddelde cijfers onvoldoende tot uitdrukking.

Sluiten