Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op 2 Juli naar Birkhoven! (Br.K.) In het vorige nummer van ons blad hebben wij op deze twee pagina’s de aandacht gevestigd op onze landdag op Birkhoven en de leden opgewekt zich voor deelname op te geven. Dat laatste zullen wij nu niet meer doen, want dat is reeds meermalen geschied. Hoogstens kunnen wij hun, die ver= zuimden zich aan te melden, nog een raad geven. Stelt u ten spoedigste met uw afdelingsbestuur in verbinding. Inde zijn hier en daar nog wat plaatsen vacant. Maar zorgt er spoedig bij te zijn! Anders is ook deze laatste kans, om aan de landdag deel te nemen, verkeken.

Ten behoeve van de deelnemers lieten wij op deze bladzijden de foto’s reproduceren vaneen aantal mensen, dat een belangrijke rol vervult bij de opvoering van het symbolische spel, dat ongetwijfeld het hoogtepunt van het programma zal vormen. Voor wat betreft de regie verwijzen wij naar het uitvoerige onderschrift bij de foto van Ru Mulder. Naast Albert van Dalsum, die de rol van Willem Ansing zal spelen men zie het artikel van J. L. in het vorige nummer van ons blad wordt onder meer medegewerkt door Emmy Arbous, Jan. Lemaire Sr. en Hans van Meerten, die men hiernevens kan vinden. Verder ziet men hierboven Tilly Sylon, leidster van het ballet, Han van Dalen, die de muziek componeerde en A. Hahn Jr., als ontwerper der decors.

waar over vier weken onze landdag wordt gehouden

Sluiten