Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 Lotje en Kees brengen de laatste edities der kranten. „De beurs maakt een duikel! Europa gaat failliet!” De werkgevers schrikken en dan volgen de massa-ontslagen en de ontreddering. 9 De fascisten trachten van de ellende der arbeiders gebruik te maken. Lotje zegt Mussert de waarheid. „De nazis, ze krijgen geen kerel stuk!” 10 De propaganda-acties van de laatste jaren worden uitgebeeld. „Met volle kracht vooruit!” „De Bond sterker dan ooit!” „Op naar de 50.000!” 11 Het feestgeschenk verschijnt ten tonele. Lotje en Kees, gewapend met lepel en vork, houden een samenspraak, waarin de klaplopers aan de kaak gesteld worden. 12 De 50.000 leden zijn bereikt. Ansing hijst de bondsvlag, terwijl de jeugd zingend en juichend met vlaggen optrekt. , 13 Op 2 Juli 1939 telde de Bond 55.655 leden. Meisjes dragen deze vijf cijfers van bloemen en groen vervaardigd op het podium als een hulde aan allen, die medewerkten om dit resultaat te bereiken. 14 Na afloop van het spel worden de medewerkers gehuldigd. Men ziet van links naar rechts den componist Han van Dalen, den ontwerper van decors en toneel A. Hahn Jr„ den landdagleider J. Landman (voor de microfoon), den spelleider Ru Mulder (met krans) en Albert van Dalsum (eveneens met krans).

Sluiten