Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n* 11 46ste Jaargang – Nummer 16 – Zaterdag 12 Augustus 1939 – Oplaag 57250 UB Metaalbewerker

ABONNEMENT: Bij vooruitbetaling per jaar f2.— Voor hel buitenland verhoogd met porto ADVERTENTIES: Af del ings advertenties per regel . . . . f 0.20 Aanvragen voor personeel of andere advertenties, welke met da metaalindustrie verband houden per regel f 0.30 Verschijnt eikel 4 dagen

Uitgave van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond

Redacteur: C. van der Houven Hemonyiaan 24 Amsterdam-Zuid Telefoon 26175-90030

Funda+leplaat Diesel-motor bij Wilton-Fljenoord,

Sluiten