Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Allerlei

Brieven van vrouwen Beste Ans, Wil je wel geloven, dat ik een beetje in mijn knollentuin ben? Is dat even een fijn idee van het hoofdbestuur van de Metaalbewerkersbond, om een film te laten maken van de landdag op Birkhoven! Grietje vertelde me wel, toen ze thuis kwam met haar vader, dat er gefilmd was, maar ze wist natuurlijk niet, waarvoor dat was. Ik ben zo blij als een kind, dat ik nu ook allemaal zal zien, wat er die dag is gebeurd, al is het dan door het oog van de alziende filmcamera. Ik heb er werkelijk meer weet van gehad, dat ik door mijn ziekte niet naar dat mooie feest kon. dan ik heb laten merken. Het is voor de mensen, die er geweest zijn, en van alles zo ten volle hebben genoten onze Grietje is er nóg niet over uitgepraat! natuurlijk erg fijn, dat ze het nog eens allemaal op het witte doek zullen kunnen terug zien, maar voor ons, die er niet hebben kunnen zijn, is het dubbel fijn. Want als je het levende beeld voor je ogen ziet, is de indruk toch altijd sterker dan wanneer ze je er over vertellen.

Het is nu maarte hopen, dat de film ook hier komt. Maar dat zal wel. En als het zover is, houden ze me met geen tien paarden in huis. Wat een propaganda zal er van die film uitgaan! Ik vind, dat ze dat inde Hemonylaan in Amsterdam maar goed hebben bekeken, ’t Klinkt misschien wel een beetje gek, dat een vrouw zoiets zegt, die in feite niet eens lid van de Bond is, maar waarom zouden wij over hetgeen de Bond van onze mannen doet, ook geen oordeel mogen hebben? In het redelijke dan. Vind me maar gerust eigenwijs, het is toch beter, zou ik zeggen, dan dat de vrouwen voor de vakorganisatie van hun mannen geen belangstelling hebben of dat ze niets anders doen dan kankeren over de contributie! Mijn man liet mij van de week het nieuwe propagandamateriaal van de Bond zien. Dat vind ik fijn, want dan blijf je als vrouw ook een beetje op de hoogte. Maar het fijnste vind ik, dat de Bond in deze beroerde tijdsomstandigheden zo’n juist begrip toont te hebben van zijn taak. „Het leven gaat door”, hoe vaak hebben we dat al tegen elkaar gezegd. En daarom zegt de Bond „Houdt koers!” Van de weg naar betere tijden, die we met elkaar hebben ingeslagen, laten we

ons niet afdringen! Het is toch wel iets om dankbaar voor te zijn, dat de vakorganisatie tegen zo’n opstopper als de mobilisatie aan f-ns hele leven heeft gegeven, zo goed bestano blijkt te zijn. Er is toch wel een hele boel ten goede veranderd inde laatste vijfentwintig jaar! Zeg, Ans, je mag met je critiek op de distri-

butie wel een beetje voorzichtig zijn Ik wil niet zeggen, dat je ongelijk had met hetgeen je zei over de stopzetting van de suikerverkoop juist op de drie laatste dagen van de week maar ik hoop, dat je er toch niet over praat, als er mensen bij zijn, die je niet helemaal kunt vertrouwen. Want dit zijn nu precies de dingen, waarvan de communisten zich bij voorkeur meester maken, met geen ander doel dan de modern georganiseerde arbeiders en hun vrouwen tegen hun eigen leiding op te stoken. Ze zijn al weer overal bezig om van die zogenaamde neutrale comitéis in elkaar te timmeren, met de bedoeling om onnozele halzen voor het karretje van Stalin en Hitler te spannen. Overigens ben ik het met je eens, dat het vraagstuk van de verdeling van de levensmiddelen voor de gezinnen van zoveel belang is, dat zoiets niet alleen door mannen kan worden beredderd. Ik heb gelezen, dat er een commissie van advies komt, waarin ook de verbruikers vertegenwoordigd zullen zijn. Het zal me benieuwen, hoeveel vrouwen daarin zullen zitten. Beste groeten van je Fie.

De voetbalsport heeft gedurende de laatste vijftig jaar de wereld veroverd. Wanneer wij spreken van voetbal, dan bedoelen wijde sport die de Engelsen „association”-voetbal noemen, ter onderscheiding van rugby-voetbal, dat in Engeland, maar ook in Amerika, zeer veel beoefend wordt. In ons land wordt zó weinig rugby-voetbal gespeeld, dat wijde onderscheiding, die de Engelsen gebruiken, niet behoeven toe te passen. Voetbal is in ons land het kijkspel bij uitnemendheid, en niemand kan ontkennen, dat ook sociaal gesproken deze sport inde laatste tientallen jaren een grote invloed heeft uitgeoefend. Daarbij denken wij natuurlijk niet aan de voetbal-maniakken, een soort mensen, dat niet gelukkig is, wanneer het niet over voetbal-wedstrijden en voetbal-uitslagen hoge bomen kan opzetten met lieden, die evenzo geaard zijn. Maar zowel voor degenen, die het voetbalspel regelmatig beoefenen als voor hen, wier belangstelling zich tot kijken bepaalt, ziet de vrije Zondag er nu heel anders uit dan een jaar of dertig geleden, toen men de jonge mensen veelal in kroegen zag rondhangen. Voetbal wordt over de gehele wereld gespeeld, in Brazilië, op de Zuidzee-eilanden, in Siberië en in Afrikaanse negerdorpen. Maar Europa is meer dan enig ander werelddeel het paradijs der voetballers, en er zijn in ons werelddeel zekere twee millioen actieve voetballers. Zij zijn over de landen verdeeld als volgt, wanneer tenminste de bekende gegevens enigszins betrouwbaar zijn: Groot-Brittannië 797.000, Duitsland 600.000, Frankrijk 248.965, Zweden 154.866, Denemarken 136.963, Nederland 128.728, België 115.000, Italië 92.000, Hongarije 81.000, Zwitserland ■78.175, Polen 77.555, Noorwegen 46.000, Roemenië 33.000, Finland 12.500, Portugal 9.000, Lithauen 8.000,

Turkije 6.328, Luxemburg 4.500, Griekenland 3.000. Voor wat betreft de cijfers van ons land dient men er rekening mede te houden, dat daarbij de voetballers van de Nederlandse Arbeiders Sport Bond en de R.K. Federatie niet zijn meegeteld.

Engeland staat in dit lijstje bovenaan, maar wanneer gelet wordt op het aantal inwoners der verschillende landen, komt men tot de volgende aantallen voetballers per duizend inwoners: Denemarken 38.5, Zweden 25, Zwitserland 19, Groot-Brittannië 17.5, Noorwegen 16.5, Neder-

land 16, Luxemburg 15, België 14, Hongarije 9.5, Duitsland 7, Frankrijk 5.5, Bulgarije 5.5, Lithauen 4, Finland 3.4, Polen 2.3, Italië 2, Roemenië 1.8, Portugal 1.3, alle andere landen minder dan 1 per duizend inwoners. De voetbalsport kan tegenwoordig niet zonder accomodatie om toeschouwers te ontvangen. Europa bezit dan ook 248 voetbalterreinen, waarop 20.000 of meer toeschouwers geborgen kunnen worden. Hiervan bezit Groot-Brittannië 128, Duitsland 28, Italië 20, Rusland 13, Frankrijk 11, Portugal 8, Zwitserland 7, Nederland 5, België 5, Polen 4, Zweden 4, Lithauen 3, Roemenië 3, Denemarken 2, de overige landen één of geen enkele. Bij de F.1.F.A., het internationaal lichaam voor* voetbal (de officiële naam is „Federation of International Football Associations”) zijn 70.855 erkende voetbalclubs aangesloten, waarvan 40.000 Engelse.

Sluiten