Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een visite bij de Nijverheidsavondschool te Velsen (Br. K.) Zoals onze leden in het blad van 27 Januari hebben kunnen lezen, heeft onze Bond een bedrag van 500 gulden beschikbaar gesteld op verzoek van „O. en O.” voor de aanschaffing van twee electrische lasapparaten, die na beëindiging van de mobilisatie naar ons zullen teruggezonden worden. Deze apparaten staan opgesteld inde Nijverheidsschool van Kennen merland te Velsen en wij zijn eens een kijkje gaan nemen in deze school om te zien of er veel animo voor het ontvangen van vakonder wijs was. Nu, dat was er inderdaad! Uiteen kort gesprek met den directeur van de Nijverheidsschool, den heer H. J. Zeeman, bleek ons, dat de soldaten die van hun diensttijd willen profiteren om meer vakbekwaam inde burgermaatschappij terug te keren, hiertoe inde avonduren deel kunnen nemen aan het onderwijs. Ruim tweéhonderd soldaten uit de omgeving doen dit en daarvan zijn ongeveer negentig metaalbewerkers. Zij stammen uit de navob gende beroepen: electriciens, machinebankwerkers, electrischdassers, draaiers, auto* en rijwielreparateurs en instrumentmakers. Van deze negentig metaalbewerkers=soldaten nemen er ruim vijftig deel aan de cursus electrisch lassen; twee avonden per week krijgen zij gratis les. Wij troffen een groepje van acht man, waaronder een paar leden van onze Bond en de hele ploeg, inclusief de lasleraar, was onmiddellijk bereid in alle gewenste standen voor den fotograaf te poseren. Men ziet het resultaat op deze pagina. Wij hebben er een paar onder schriftjes bij laten plaatsen en behoeven dus van de foto’s verder niets te vertellen. Maar wij willen dit stukje niet besluiten zonder als onze persoonlijke mening te hebben vermeld, dat het door de Bond beschikbaar gestelde geld zeer goed besteed is. Een voorbeeld, ter navolging aanbevolen! 1. Onze Bond heeft twee electrische lasapparaten ter beschikking van „O. en O.” gesteld; zij zijn ondergebracht inde Nijverheidsschool te Velsen. 2. Theorie bij het geopende toestel. 3. Op de theorie volgt de „practijk” van het lassen; op de achtergrond da heer H. J. Zeeman, directeur van de Nijverheidsschool. 4. Een deel van de leerlingen; de leraar in overall.

Sluiten