Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

..ff». i , u I Mededelingen van net zegelfonds L.C.A. Loodgieter Ter kennis van onze leden-loodgieters wordt gebracht, dat de vacantie dit jaar valt inde week van s—lo Augustus a.S. De inwisseling der vacantie-zegels, geplakt op kaarten 1939/1940 kan o.m. geschieden te; Amsterdam: Inwisseling van de vacantiebons voor de ledenloodgieters vindt plaats op Dinsdagavond 30 Juli a.s. in ons gebouw, Plantage Muidergracht 22 op de navolgende tijden: 7.30 uur voor diegenen, wier achternaam begint met letter A t/m E; 7.45 uur voor diegenen, wier achternaam begint met letter F t/m J; 8 uur voor diegenen, wier achternaam begint met letter K t/m Mletter r/m m, . , . . 8.15 uur voor diegenen, wier achternaam begint met letter N t/m S; 8.30 uur voor diegenen, wier achternaam begint met letter T t/m Z. Voorts maken wij onze leden er op attent, dat dié avond de ingeleverde bonnen van de BOUWVAKKEN worden verzilverd en bovendien de bonnen van de schilderspatroons worden aangenomen. Arnhem- Woensdag 24 Juli van uur n.m., Spijkerstraat 3- Bussum: Vrijdag 2 Augustus a.s in het St. Josephgebouw a.d. Singel, van 7.30-8.30 uur n.m. Inlevering der zegels Vrijdag 19 Juli a.s. zelfde tijd en adres. Alle loodgieters kunnen hun vacantie-zegels inwisselen van 8 tot 9 uur in het gebouw „Ons Huis”, Oude Delft 201 op Woensdag 31 Juli a.s. , „ ’s-Gravenhage: ■ „ n . Donderdag 1 Augustus a.s. van 7—9 uur n.m. Prmsegracht 72. . Haarlem: Woensdag 31 Juli a.s., van 7—B uur n.m., gebouw De Schakel, Korte Lakenstraat 5. Laren: „ „„ . Vrijdag 2 Augustus a.s., van 8—8.30 uur n.m., m het gebouw van de R.K. Werkliedenvereniging. Leeuwarden: Onze leden loodgieters en eléctriciens delen wij mede, dat de vacantiebonnen ingewisseld kunnen worden op Vrijdag 26 Juli ’s avonds van half acht tot half negen inde zaal „Ons Gebouw.” Mirldelhiire'- Vrürinp- 9* Aiie-imtus as van 8 9 uur nm in het Vrijdag 2 Augustus a.s., van B—9 uur n.m., m net koffiehuis „De Eendracht , tijdehjk adres Lange Gortstraat. Rotterdam: (C. W. v. W.) De inwisseling van de vacantiezegels voor onze leden-loodgieters vindt plaats op Donderdag 1 Augustus a.s., ’s avonds tussen 7 en 9 uur in ons kantoor Van Vollenhovenstraat 25. Men wordt verzocht ook het bondsboekje mede te brengen. Omtrent de zegelkaarten, die verbrand zijn, kunnen wij op het moment, dat wij dit schrijven nog geen nadere mededelingen doen. Leden, die tot op heden verzuimden hiervan mededeling te doen, worden verzocht dit vóór 27 Juli schriftelijk aan het bestuur mede te delen, onder opgave van het aantal zegels, dat op de kaart was geplakt, met vermelding van de waarde. Leden, die nog in het bezit zijn van vacantiebonnen voor het bouwarbeiders- of schildersbedrijf, moeten deze aanbieden bij de betreffende organisaües, Zij, die deze bonnen bij ons hebben ingeleverd, kunnen het geld op 1 Augustus tussen 7 en 9 uur in ontvangst nemen. Winschoten: Vrijdag 2 Augustus a.s., van 5.30—6.30 uur n.m., in Hotel Nieboer, Marktplein. Zaandam' Woensdag 31 Juli a.s., tot 7 uur n.m., Ged. Gracht 21. „, „ . Nadrukkehjk wordt er op gewezen, dat de zegels na de vacantie hun geldigheid verloren hebben en niet kunnen worden aangewend voor een volgend boekjaar. Advertentién Op 4 Juli 1940 overleed na een langdurig lijden <!IS Ud D , j ./ ij Peter van der Velden inde ouderdom van ruim 42 jaar. Rust zaclrt kameraad. HET BESTUUR VAN DE AFDELING KRIMPEN a. d. LEK.

Toestand van de Bond op t Juni 1940 „„UIMC l|; fJ I K- f|ï| j| ||| ||| ||j |‘| «Jz + <_•-* o* < ï «ï <i;N <>v . «- •- – ‘ “ * s 1 Alphen a. d. Rijn. 107 107 111 1 20 12 18 331 70 2 Alkmaar 217 221 4 224 3 32 60 3 728 117 3 Almelo 124 122 + 2 124 2 18 20 365 72 4 Amerongen 74 76 2 85 13 15 125 23 5 Amersfoort 263 267 4 258 31 70 760 167 6 Ammerstol-Bergambacht 26 26 27 415 1 83 19 7 Amsterdam 9714 9738 24 .9777 91 1152 2520 596 33877 2813 , 212 213 -1 211 _ 42 – 692 *6B 10 Arnhem 769 772 3 766 9 90 250 2182 215 Assen 60 60 60 8 15 183 25 12 Baarn 66 67 1 67 21 30 228 7 13 Bergen op Zoom 60 60 60 5 20 93 5 14 Beverwijk 358 353 -f- 5 346 40 68 1178 74 15 Bilt> de...... 76 75 -|- 1 67 1 8 9 10 23 13 16 Borne 60 60 56 7 6 188 17 17 Breda 407 390 +l7 385 2 45 73 1274 137 1g Brummen 39 39 ~ 38 1 4 16 119 33 19 Bussum...!!!! 127 129 2 128 1 20 28 3 468 32 20 Capelle a. d. IJssel 158 154 -f 4 156 114 80 465 47 21 Culemborg 142 137 + 5 131 17 37 28 136 73 22 Delft 957 962 5 960 15 105 267 4 3180 289 23 Delfzijl 132 131 + 1 133 25 5 376 32 24 Deventer. 583 587 4 573 12 59 154 76 1573 140 25 Dieren *->-> 1M + 4 140 z 20 Ij oU 131 13 26 Doesburg 154 154 150 – 25 9 98 510 27 27 Doetinchem 84 85 1 90 10 10 31 224 31 23 2\% ’IS Z 2 "10l – ** ïï %t 1o 30 Eindhoven 584 593 9 595 1 60 70 300 1741 86 31 Enkhuizen 21 21 22 2 6 73 6 f ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; «6 454 ~ 26 31 22 1366 158 34 Geertruidenberg, 15 16 _ 1 16 -1 4 _ 37 13 35 Ge|een.Sittard 32 34 2 36 7 10 25 36 Goor 21 21 21 23 2 64 4 37 s;q5;q Z 7q 51 39 G°^ea 'J ”!!!”!!!!!!!!!"!! 141 142 1 145 6 19 40 455 97 40 Gouderak"!!!!!!!! !!!!!!!!!! 45 45 52 1 4 17 141 25 41 Groningen 1105 1106 1 1105 14 154 319 2 3464 477 42 Grouw 61 61 _ 64 -2 – – 172 2 43 H den 3056 3071 —l5 2988- 60 301 1148 61 9969 812 44 Haarlem 1663 1674 —ll 1666 • 21 162 500 5171 441 45 Hardinxveld 195 196 1 193 18 32 86 594 158 Harlingen 54 54 53 13 10 – 156 32 47 Heerenveen 137 135 + 2 129 20 11 434 51 4g Heerlen 41 43 2 44 10 53 49 Helder, den 31 30 + 1 28 1 8 5 69 18 50 Hendrik Ido Ambacht 200 204 4 198 127 56 7 670 43 51 Henge,o 1296 1322 —26 1294 28 122 30 8 4059 223 52 >s-Hertogenbosch 44 44 44 6 151 79 3 53 Hilversum 869 869 842 9 101 215 6 3100 187 54 Hoogeveen. UO 145 5 143 15 55 _ 396 76 55 Hoogezand-Sappemeer ........ 242 241 + 1250 1 25 80 648 106 54 Hoorn 80 77 + 3 71 522 21 309 6 57 Kampen 64 66 2 62 – 8 13 241 17 58 Kinderdijk 285 291 6 288 1 20 98 347 239 59 Krimpen a. d. Lek 138 139 1 140 311 62 8 455 91 60 Krimpen a. d. IJssel 212 216 4 207 3 30 100 737 73 61 Krommenie 262 267 5 273 26 16 3 960 73 62 Leeuwarden 440 439 , l 432 3 65 28 4 1516 160 63 Ujden 1040 1037 + 3 1004 10 140 360 19 3497 356 64 Lekkerkerk 87 89 2 86 43 150 9 65 Lemmer 18 18 20 • 2 24 41 6 66 Maassluis 32 31 + 1 31 17 14 90 33 67 Maastricht 57 56 + 1 58 4 30 2 180 18 68 Meppel 64 68 4 66 8 8 15 218 23 69 Middelburg 262 262 255 422 0 467 38 70 ul|de,V' V' , ,1? I7Q ? _ ~ «0 633 40 72 Njeuwieusen ........ 24 24 27 ï 2 94 4 73 Nijmegen....'!!!!!.’"!!!!!!!!! 355 353 + 2 351 5 40 120 845 58 75 oude-Pekela 36 37 1 35 1 11 104 26 75 Oudewater 1111 13 13 5 40 4 76 Papendrecht 236 233 + 3 230 11 96 2 688 223 77 Pernis 127 128 1 123 1 21 64 431 69 78 Ridderkerk 593 600 7 601 248 g3 18231 14J4 g scSm" 2592 2594 -2 2616 14 1278 42 8983 928 Schoonhoven" !" 62 62 – 52 1 _ 45 – 199 49 82 siiedrecht .... 212 217 5 208 29 90 711 121 33 Sneek 131 130 + 1 121 5 16 19 474 39 84 Soest 32 32 32 415 53 8 85 Stadskanaal 85 85 84 1 13 40 270 22 86 Terborg-Gaanderen 141 144 3 144 14 21 67 389 71 37 Tiel 440 439 + 1 434 7 42 309 1466 267 g 9 ü!!!!!!.!!.! 2717 2703 +l4 2687 26 300 490 16 9611 555 90 Vaassenü 482 487 5 480 50 130 54 1462 462 £ Veendam 158 168 —lO 173 1 24 10 – 502 63 9g 46 46 + _ 47 _ 3 ig 153 14 94 Vlaardingen"!!!!!!!!!!!!!!!!! 617 617 608 2 64 232 2 2199 173 95 Vlissingen 1548 1546 + 2 1513 10 175 1250 3759 128 76 voorburg 94 95 1 87 6 25 323 S U 6 .8 – UI 1 « “ – S » 99 westerbroek 85 87 2 89 1 10 10 261 33 -|OO Winschoten 227 238 —ll 242 3 8 60 436 31 101 Winterswijk 38 39 1 40 10 4 8 94 22 102 W0erden........ 39 41 -2 41 – 113 – 109 35 103 Wormerveer 136 138 2 137 17 H 12 453 60 104 Ijlst 17 17 19 2 – 60 8 105 IJmuiden 616 621 5 589 5 78 148 4?^7 106 IJsselmonde 185 186 1 181 1 18 85 16 509 60 107 Zaandam 462 467 5 451 3 46 82 5 1517 158 IQg Za ndj.k 132 jsq + 2 132 24 13 465 46 109 Zaltbommel 7474 76 1 6 |1 228 42 110 zeist 221 221 219 35 38 686 58 111 Zutphen 254 253 + 1 230 1 38 68 68 611, 66 112 Zwolle 173 176 3 174 215 121 7 321 35 113 Verspreide leden en groepen,.. 264 251 •+ 13 249 1 34 45 Totaal 56253 56485 —232 56090 .6245 19210 ,2132 '-'I I ■ I 1

Sluiten