Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n II H 47ste Jaargang Nummer 17 —Zaterdag 31 Augustus 1940 Oplaag 55500 " MjtMfcwgtor Redactie-adres: Hemonylaan 24 Amsterdam-Zuid Telefoon 26175-90030

ABONNEMENT: Bij vooruitbetaling per jaar f2.— Voor hel buitenland verhoogd met porto ADVERTENTIES: Afdeiingsadvortenties per regel . . . . f 0.20 Aanvragen voor personeel of andere advertenties, welke met de metaalindustrie verband houden per regel f 0.30 Verschijnt eikel 4 dagen

Sluiten