Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE B. Vaklijst. bedoeld in art. 3 van de regeling van arbeidsvoorwaarden inde Metaalnijverheid. Vakgroep Toelichting Aanbouwer 2 bevestigt platen en andere onderdelen vaneen schip ol een constructiewerk op de juiste plaats door middel van bouten, -Aanhouder 3 heipt oen klinker door de nagels aan- of tegen te houden. Zie tegenhouder (3). Aanpikker 2 slaat of pikt de goederen aan. die dooi een maan opgehesen worden: is bedreven in net met oordeel kiezen van net vereiste nijsgereedschap en met vaststellen van het gebruik daarvan Aanpunter 2 ,inde draaanagelindustne. Aanslaander 2 zie aan pikkel Aansnijder 2 inde schroefboutenindustrie Zie deröys i2). Accumonteur 2 samensteller van accumulatoren ba ttèrijen Achterpletter 3 staat gelijk met een sjouwer. Afbouwer 2 maakt net nawerk bij constructiewerk gereed, e.d Afbramer 2 Af knipper 2 ih de. Klinknagel-, ooutenen moerenindustrie. Afkoker (zilver» 2 Afmaker-grondwerker ... 2 bij de Hoogovens. Hij stelt taluds, helpt oij wegenaanleg en legt in het algemeen de laatste nand aan het werk der handlangers. Afschrijver 1 zie aftekenaai CU en malkrasser (2), Af snij der 2 de knipper Afsteker 2 zie ijzereieter (2), ook boutensmedei (2). Aftekenaar (traceur) 1 zie ook mal-krasser (2), Afwerker 2 werkt, cönstructiedelen af dooi middel van hamei en oeitel of luchtdruk hakhamer. Ankersmid 2 routine-smid (2). is geen algemeen vuurwerker Ankerwlkkelaar X wikkelt ankers van motoren e.d. Zie electricien (1). Assenzager 2 Autogeenlasser zie lasser Autogeensnijder 2 bedient autogeensnijmachine. Autogeensnijder 3 zie brander (3). Automatensteller 1 Automonteur 2 Bakwerker 1 houtbewerker, belast met het maken van koetswerken voor automobielen, omnibussen, enz Baianceerder 2 ' bedient een balanceermachine voor het dynamisch balanceren . var, ankers, rotoren turbine loopwielen e.d. Ook vallen hieronder de personen. die tandwielen, riemschijven, ankers, rotoren e.d Statisch ..alanceren met behulp var gewone balanceerboKken. Bandenmonteur 2 is speciaal belast met het • N plaatsen van banden om _ , ’ automobielen. Bankensteller 1 zje instellen Bankreparateur 1 belast met onderhoud der banken inde mech werkplaats in staat de reparaties daaraan zoveel mogelijk zelf uitte voeren. Bankwerker X zie ook constructiewerker (2) vijler (2), opvijler (2) afbramer (2). afwerjjgj- f2) Bankwerker-kotteraar .... x Bankwikkelaar 2 bij electromotorenfabrieken Benzolöestillateur 2 Beltser 3 maakt metalen in zuren blank Bekleder X maakt de stoffering in automobielen, vliegtuigen enz. Bekoorder 2 bekoordei is iemand, cue van tekening de. te ooien gaten op het mare iaa aftekent met behulp var, _ . een z.g. bekoornagel. Betonwerker 2 Biezenfekker (rijwielen) 2 Bikker 3 zie roestkrabber (3) Bitumastic-smeerder 3 besmeert ijzerwerken met bitumastic (scheepsbouw) . Blankmaker 2 schiet machinaal bouten af (klink-, bouten- er moerenindustrie). Blikdrukker 2 zie blik werker (2L Blikslager X is in staat volgens tekening alle soorten trom mels, bussen, enz. uit blik te vervaardigen.

Vak- m groep Toelichting Bliksnijder 2 zie blikwerker. Blikwërker 2 doet blik een machinale b werking ondergaan. Bluswagendrijver z bij de kooksovèns. Boord er z Bootsman z Bordelenr 2 Bordeur z maakt een randje of kraa tje om metaalwerk, z feiser (2). Boreuslijper .. 2 slijpt gebruikte spiraalb ren af en bij, door mi del vaneen borenslij machine. Boutenmaker 2 Bomen-opsnijder 3 voor het opsnijden van g bruikte werkbouten. Boutenpersei 2 Boutensmeder 2 inde schroefbouten-ind strie (smeden machina zeskante koppen op c bouten). Boutensorteerder 3 Bramer z zie afbramer (2), is tevei vijler Brandei (emaille) 2 Brandei (zuurstof- en acetyleen-) 3 zie autogeensnijder. Brandkastmaker(Massa-, Routine) 2 stelt in massawerk brand kasten samen uit afg * • werkte onderdelen. Breeuwer ... 2 Brekerarbeider . 3 pij de hoogovens. Brikettenmaker 2 bij de hoogovens. Brikettenmenger 3 bij de hoogovens. Brocheerder 2 Bronsei 2 zie galvaniseur Bruineur (kleurder) 2 kleurt metalen met behul vaneen kleurmiddel. Buizenaanspitser 3 punt buizen op machine aan. Buizenafsteker 2 steekt buizen op machine op bepaalde lengten a Buizenbuiger 2 maakt machinaal bochte in buizen. Buizenlegger 2 Buizenmeniër 3 Buizennalasser zie lasser. Buizentrekker 2 trekt op trekbanken meta len buizen na. Buizenzager 3 machinaal zagen van bu zen Bunkerarbeider 3 bij de hoogovens. Bunkerman 2 bij de hoogovens. Bunkerwagendrijver 2 bij de hoogovens. Bijloper (ster) 2 in metaalwarenfabrleken. Calibermaker 1 Carrosseriebewerker 1 Caulker (koker) 2 Cementeerder 2 hardt smeedijzeren voor werpen (pakharding in zetten). Cementwerker 2 ballast voor- en aohterpiek van schepen met cement cement schroefmoeren maakt vloeren van ce ment en saust tanks Chauffeur 2 Cylinderrodeerder 2 Cylinderslijper 1 Cirkelaager 2 Ciceleur (drijver) 1 Constructiewerker 2 zogenaamde bankwerker o.a. te vinden in con structiewerk-plaatsen, slechts in staat tot het . helpen aanbouwen, pas maken, vijlen van telkens wederkerende gelijksoortige constructiedelen. Controleur 1 zie ook nakljker (2). Copieerder ..; 2 zie ook mal-krasser (2). Coquillemaker 1 matrijzenmaker (1). Courwerker 3 ter plaatse werkende sjouwer (terreinsjouwer. Komt in Zuid-Nederlanc voor). Corveeër 3 Crasseur 1 zie aftekenaar (1), malkrasser (2). Dekknecht 2 handlanger vaneen schipper. Dekselsmeerder 3 bij de hopgovens. Derbys .. . 2 is een aansnijder. Deurafnemer 2 machinedrijver bij de kooksovèns; bedient de deurmachine. Dokknecht 2 is werkzaam bij net dokken van schepen. Dokvervei 3 zie meniër (3). Dompelaar irijwiellakker) 2 Doorslaander 2 zie copiëerder (2); malkrassei (2). Draadaansmjder 2 zie draadsnijder (2). Draadlasser zie lasser. Draadnagelmaker 2 Draadnaaelpoetsei 3 Draadomsomner 2 Draadnchtei 2 Draadsnijder 2 Draadspanner 2 is behulpzaam bij het span nen van draden vooi electrische leidingen. Draadtrekkei 2 Draadvlecnter 2 in matrassenfabrieken en draadvlechterijen.

V Vak- _ , groep Toelichting Draadwalser 2 Draadwerker 2 Draaier 1 met vakopleiding. Draaier (Massa-, Routine-) 2 Drijver (ciseleur) 1 Duttenklopper 2 verwijdert uit geslagen ar tikelen, na het beitsen de ontstane deuken. * Electricien 1 zie ook buizenlegger (21 draadspanner (2). motofonderhouder (2), ankerwikkelaar (1). Electrisch hoorder 2 Electrische leidinglegger 2 Electrisch lasser zie lasser Electro-monteur 1 Emaille-schilder 1 zie schilder (1).. Emallleur 2 Emballeur (inpakker) 2 Equillibreur 2 bij weeg- en hijswerktuig' fabrieken. Excenterperser ;. 2 Expeditieknecht 3 Pelser 2 zie bordeur (2). Fitter-monteur 1 Fitter 1 verstaat inde uitgebreid' ste zin het fitters vak. Pitter-helper 2 verricht de eenvoudig® werkzaamheden van ne* het fittersvak zfe fitter dl). Porceerder (forceur) 1 Pornuizenmaker 1 plaatwerker, bekend me* strakken van platen eb licht constructiewerk. Framebouwer 2 in rijwielfabrieken. Pratnevijler 2 In rijwielfabrieken. Praiser 1 met vakopleiding. Praiser (Massa-,Routine-) 2 Fijnschilder 1 Galvaniseur 2 behalve indien belast rnet de leiding der afdeling en het samenstellen der baden (D. Gasfitter 1 Gereedschapmaker 1 bankwerker, die speciaal gereedschappen kan m»' ken. Gereedsctiapslijper 2 scherpen van gereedschap- Gereedschapsmid 1 Gietei 2 zowel koper- tin- als ijzer-, gieter, Gletholm&n (le) 2 bij de hoogovens. Gietplatenmetselaar 2 verricht niet-vakkundig metselwerk. Gietkulpman 2 Gipsplaatmaker 2 zie routine-vormer. Gladruimer 2 ineen klinknagelfabriek. Gloeier .... 3 Gotenmaker ; 2 bij de hoogovens. Graveur 1 Graver 3 Grof ijzerslij per 2 af slijpen van de gietlopen na het poetsen Grondkeurder 1 Saat de artikelen na oi die. na inde grond (1® laag) gebrand te zijn. fouten vertonen. Grondwerker 2 kan talud aanleggen eb over de hand werken-Zie afmaker-grondwerker (2), Gruiswerker 3 bij de hoogovens. Haakboutpunter 2 Haardenmaker 1 op de hoogte van fijn – v plaatwerk uitzagen, drij' ven, enz. zowel in koper als in ijzer. Haardenmonteur 2 in haarden- kachel- en fornuizenfabrieken. Zi® samensteller. Hakker 2 Hamerdrijver 3 Hamermaker 2 in bouten- en klinknagel' industrie. Kamerman 3 bedient op aanwijzing van den vuurwerker een stoom- of valhamer (wordt abusievelijk 00K wel eens ..hamer-maoni' nist’ genoemd). Hamerrichter 3 inde spelden en naalden.industrie. Hamersmid 1 vuurwerker die werkt met val- én veerhamer. Handlanger 3 Harder 1 van gereedschap. Hechter zie lasser. Heetmaker 3 zie nagelheter (3). Helper (handlanger' 3 Houtbewerker (mach.) ... 2 bedient lintzaagmachines. cirkelzaagmachines, vla*' schaafbanken, hout" schaafbanken e.d. Houtbuiger -.. 1 Houtdraaier (modellen)... 1 Houtfraiser 2 Houtscnaver 2 Houtschuurder 2 schaaft, schuurt, schraapl uit de nana lijstwerk andere eenvoudige nob' ten werkstukken op. Houtsteker 2 Houtzager 2 Hulparbeider ..i 3 verricht handlangersdien®" ten aan volslagen eI* geoefende arbeiders.

6

Sluiten