Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ef9 – ■ '■ Over de week van 6 tot en met 11 Januari 1941 wordt het contributlezcgel op de 2de week in het bondsboekje geplakt. Over de week van 13 tot en met 18 Januari 1941 wordt het contributiezegel op de 3de week van het boiidsboekje gepiakt. – Bij de aanvang van 1941 wensen wij al ome ~, , , . leden en hun huisgezinnen een gelukkig, voorspoedig Nieuwjaar toe. . Bondsbestuur en Redactie ia „De Metaalbewerker”. ' Vervolg van: Uit onze industrie. . , Keuze van de directie is hierbij gevallen op een Ford VB-automobiel, waaruit alle onderdelen, welke bij electrische aandrijving gemist kunnen Worden worden gesloopt ’ W gesloopt. , N.V, Staalwerken „De Maas" te Maastricht Het bestuur van deze N.V. heeft besloten tot de uitkering vaneen tweede interim-dividend van 10 pet. In totaal is over 1940 nu reeds tus- sentijds 20 pet. uitgekeerd. D>ver 1939 bedroeg de totale uitkering 9 pet. Stopzetten van werk op scheepswerven en -sloperijen bij onwerkbaar weer TT„t , , . , . Het is de werkgevers vergund om het werk m de onderneming hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk stop te zetten of de werktijd inde onderneming tot minder dan 36 uren per week in te korten voor zoveel betreft o.a. de arbeid op scheeps- werven en -sloperijen, indien en voor zolang tengevolge van de weersgesteldheid de werk- «lamheden tijdelijk moeten worden stopgezet en ae arbeiders niet op een andere plaats in dezelf- de inrichting werkzaam kunnen worden gesteld. Als voorwaarde wordt gesteld- dat de werkgever die van deze vergunning gebruik maakt, onverwijld nadat het werk moet worden stopgezet, aan het bevoegde districtshoofd der Arbeids- inspectie een schriftelijke kennisgeving in twee- ■ Vond zendt en fpcroliiWiia „ . S, ... vouu zendt en tegelijkertijd een afschrift van ueze kennisgeving zendt aan het gemeente- bestuur van de woonplaats van den betrokken Werknemer, houdende opgave van: le. de naam en het adres van den werkgever; *e. het door den werkgever uitgeoefend bedrijf; 3e. de plaats, waar de werkzaamheden worden Verricht of het werk is gelegen; 4e, de naam, de voorletters en het adres van den arbeider; se. de werkzaamheden, die de werknemer voor de stopzetting verricht heeft; 6e. het tijdstip (datum en uur) waarop en de , J r \ v,. uui,, wa,ciJ.up CU uc redenen waarom de werkzaamheden moesten worden stopgezet. In deze kennisgeving mogen op eenzelfde blad slechts worden vermeld werknemers, die inde- zelfde gemeente woonplaats hebben. Deze vergunning verleent geen toestemming om bandnbhmSvte °ntStlaan’ ZOdHat oand blijft voortbestaan en dus de werkgevers dezelfde werknemers, zodra hervatting mogelijk 15, weer aan het werk moeten stellen ■ — _ \ zi A*U T Cl — ADVERTENTIES: Afdelingsadvertenties p. regel f 0.20. Aanvragen voor personeel of andere advertenties, welke met de metaal- industrie verband houden, per régel f 0.30. ‘ . . , ~ Aan de gevolgen vaneen noodlottig ongeval is na overSn omnMdmartell3k llJdon °P 15 Dccember overleden ons ad, EVERT HILLECAMP, inde leeftijd van 43 jaar. Hij ruste in vrede. HET BESTUUR VAN DE AFDELING IJMUIDEN.

Toestancf van de bond op 1 December 1940 O O O O q.'J i •= • ® m’ «°Z «°Z 1 *°* *% °Z -s«g « T5NJS AFDELING Is o is; s lsc %Uo s|l lp II& 15 j <*d <3l + <!■? <|?<S <|| <sïï <*» 1 Alphen a. d. Rijn 89 90—1 lil 2 19 427 35 2 Alkmaar 192 198 – 6 224 3 43 1 866 103 3 Almelo 106 JUO 4 124 25 5 474 41 4 Amerongen . 60 60 85 2 289 20 5 Amersfoort.... 239 243 4 258 8 1136 59 6 Ammerstol-Bergambacht 26 25 + 127 6 110 17 7 Amsterdam 8422 8682 -260 9777 93 1566 183 39095 2556 £ Apeldoorn.... 353 366 -13 397 1 5 6 1722 35 9 Appingedam 189 197 8 211 -5 42 951 13 10 Arnhem ; 721 721 – 766 12 100 50 3387 202 11 Assen 49 49 60 -2 – 234 8 12 Baarn _. 62 61 + 1 67 2- 286 18 13 Bergen op Zoom 47 47 60 '2 226 14 Beverwijk 208 227 -19 346 26 14 950 53 15 8i1t.de,....*.. 70 72 2 67 1 2 332 8 16 Borne 56 57 1 56 47 262 6 ,17 Breda 370 375 5 385 2 53 2 1625 137 18 Brummen 38 38 38 —v 1 173 15 19 Bussum 117 119 -2 128 115 3 593 10 20 Capelle a. d. ijssei. 139 146 7 156 1 26 25 620 61 21 Culemborg 121 122 1 131 12 575 14 22 Delft . ‘.. 840 860 —2O 960 16 105 62 3658 301 23 Delfzijl 84 102 -18 133 111 432 6 24 Deventer 553 562 9 573 16 82 16 2650 165 25 Dieren 128 128 148 25 7 621 28 26 Doesburg 149 149 150 3 3 737 8 27 Doetinchem 79 £2 3 90 1 41 351 13 28 Dordrecht...... 2021 2046 —25 2138 34 414 9256 668 29 Driebergen 101 102 1 104 41 494 6 30 Eindh0ven........... 524 549 25 595 1 10 2464 83 31 Enkhuizen 20 20 22 5 101 32 Enschede 390 397 7 454 12 8 1734 76 33 Franeker 26 28 2 41 2 23 112 3 34 Geertruidenberg 14 16—2 16 2 75 10 35 Geleen-Sittard 29 30 1 36 1 136 10 36 Goor 20 21 1 21 23 6 91 15 37 Gorinchem 494’ 501 7 540 32 3 2257 101 38 Gorredijk 54 55 1 56 270 39 Gouda 121 123 2 145 6 33 530 66 40 Gouderak 42 42 52 5 190 16 41 Groningen.;.... 880 919 —39 1105 13 98 11 4191 271 42 Grouw 55 59 4 64 281 43 Haag, den 2611 2688 -77 2988 59 492 31 11280 1045 44 Haarlem 1493 1503 10 1666 24 225 1 6814 412 45 Hardinxveid 161 172 11 193 21 37 732 94. 46 Harlingen 44 48 4 53 2 2 215 12 47 Heerenveen 126 126 129 3 3 602 32 48 Heerlen 28 31 3 44 1 129 49 Helder, den 2222 28 1 60 50 Hendrik Ido Ambacht 173 181 8 198 1 42 19 742 114 51 Hengelo 876 963 —B7 1294 28 28 41 4477 76 52 ’s-Hertogenbosch 33 36 3 44 11 144 14 53 Hilversum 798 802 4 842 9 53 3 3721 165 54 Hoogeveen 105 108 3 143 4 42 493 24 55 Hoogezand-Sappemeer 217 227 —lO 2501 25 39 1039 . 72 56 Hoorn 75 75 71 31 363 6 57 Kampen 60 62 2 62 9 _ 284 18 ■5B Kinderdijk 222 240 —lB ,288 1 85 1 949 169 59 Krimpen a, d. Lek 128 131 3 ‘ 140 3 24 10 615 34 60 Krimpen a. d. Ijssei 197 200 3 207 3 24 g 892 70 61 Krommenie 229 237 8 273 153 1078 67 62 Leeuwarden 348 365 17 432 3 20 2 1691 89 63 Leiden 980 987 7 1004 11 176 41 4453 293 64 Lekkerkerk 84 84 86 39 379 19 65 Lemmer 1515 20 43 68 8 66 Maassluis 32 32 31 l 1 139 11 67 Maastricht 51 51 58 10 228 19 68 Meppel 56 58 2 66 -4 _ 269 14 69 Middelburg 268 268 255 4 6 7 1287 36 70 Muiden * 36 35 + 1 43 5 159 9 71 N. Lekkerland 140 145 5 164 18 649 36 72 Nieuwieusen 23 23 27 114 5 73 Nijmegen 324 324 351 5 40 8 1479 86 74 Oude-Pekela 34 34 35 1 6 139 25 75 Oudewater 1111 13 5 6 36 20 76 Papendrecht 205 216 —ll 230 26 20 879 121 77 Pernis 112 119 7 123 22 _ 483 91 78 Ridderkerk 524 539 —l5 601 2 71 56 2438 165 79 Rotterdam 8322 87g0 —458 10087 86 2001 155 38388 3551 80 Schiedam 2242 2323 —Bl 2616 15 570 76 9947 1016 81 Schoonhoven 58 58 52 21 286 4 82 Sliedrecht 194 205 —ll 208 22 760 196' 83 Sneek 125 127 2 121 5 9 624 12 84 Soest 24 25 1 32 89 19 85 Stadskanaal 80 79 + 1 84 1 8 354 64 86 Terborg-Gaanderen 124 125 1 144 1415 546 45 87 Tiel 401 412 11 434 7 50 1844 171 88 Tilburg 67 73—6 85 5 6 303 17 89 Utrecht... 2319 2381 —62 2687 24 283 21 11212 443 90 Vaassen 448 456 8 480 15 18 2085 106 91 Veendam 137 144 -7 173 1 6 673 22 92 Velp 198 208 -10 219 2 6 2 954 57 93 Venlo 41 41 – 47 24 153 6 94 Vlaardingen 604 602 + 2 608 2 113 2 2699 291 95 Vlissingen 1445 1458 —l3 151 3 8 45 3 7181 166 96 Voorburg 79 82 .3 87 _ 4 _ 408 9 97 Wageningen.. 51 53 2 54 8 2 254 8 98 Weesp 103 105 2 121 1 9 7 420 45 99 Westerbroek 69 70 1 89 1 8 29 325 12 100 Winschoten 177 180 3 242 2 18 – 855 47 101 Winterswijk 37 37 _ 40 4 174 13 102 Woerden 31 29 + 2 41 2- 130 11 103 Wormerveer 131 129 + 2 137 422 603 22 104 Ijlst 15 16 1 19 – _ 743 105 Ijmuiden 369 390 —2l 589 6 4/ 20 1758 130 106 IJsselmonde...., 169 172 3 181 222 10 753 68 107 Zaandam... 418 426 8 451 3 32 6 1881 222 108 Zaandijk 122 123 1 132 10 2 554 25 109 Zaltbommel 74 75 1 76 l 5 277 36 110 Zeist 186 196 —lO 219 6 827 15 111 Zutphen 241 245 4 230 1 17 I 1114 91 112 Zw011e.... 156 167 —ll 174 315 9 755 61 113 Verspreide leden en groepen... 216 224 8 249 1 10 2 884 57 Totaal 48612 50170 -1558 56090 549 7615 1760

Sluiten