Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De toestand van de bond op 1 Februari 1941 AcncllM„ -.oï » s*l ~si4 ifg ,1. AFDELING g|c S || j 11| ||| ||& I*l ' • * JD -S .J. < JD-* < “« <"OU <£}»'• N 1 Alphen a. d. Rijn 87 89 2 111 2 28 324 30 2 Alkmaar 189 189 224 3 49 690 74 3 Almelo 99 102 3 124 2 10 1 345 43 4 Amerongen 5? >6 4 85 2 219 10 5 Amersfoort 234 237 3 258 1215 876 45 6 Ammerstol-Bcrgambacht 26 76 27 9 83 15 7 Amsterdam 7882 8204 -322 9777 94 1622 189 31771 1853 8 Apeldoorn 328 334 6 397 ly 154 1264 10 9 Appingedam.. 184 186 2 211 9 716 28 10 Arnhem 706 711 5 766 12 120 50 2603 182 11 Assen 49 49 60 6 190 7 12 Baarn..... 59 60 1 67 2 6 221 19 13 Bergen op Zoom 44 46 2 60 2 175 5 14 Beverwijk 193 202 9 346 29 14 695 29 15 Bilt. de 67 67 67 1 42 260 5 16 Borne 47 50 3 56 21 193 5 17 Breda 345 350 5 385 2 51 1288 117 18 Brummen 38 38 38 4 132 18 19 Bussum 112 115 3 128 16 2 435 5 20 Capelle a. d. Ijssel... 130 130 156 133 470 34 21 Culemborg 119 119 131 14 440 25 22 Delft 804 820 —l6 960 16 131 60 2902 , 237 23 Delfzijl..., 75 76 1 133 11 264 29 24 Deventer 537 543 6 573 16 109 39 2046 119 25 Dieren 119 123 4 148 2 75 432 21 26 Doesburg 146 148 2 150 1 2 580 27 Doetinchem 88 '75 +l3 90 1 2 329 8 28 Dordrecht 1979 2007 —2B 2138 35 365 7331 540 29 Driebergen 96 101 5 104 2 24 356 7 30 Eindhoven 489 500 —ll 595 . 1 30 1864 67 '3l Enkhuizen 21 20 + 122 5 77 3 32 Enschede 371 379 8 454 23 13 1308 60 33 Franeker.. 25 25 41 1 6 2 96 3 34 Geertruidenberg 1415 1 16 2 51 8 35 Geleen-Sittard 29 28 + 1 36 6 93 12 36 Goor 19 20 1 ’2l 2 21 72 5 37 Gorinchem 425 467 —42 540 47 7 1684 67 38 Gorredijk 53 54 1 56 4 206 12 39 Gouda 118 121 3 145 6 30 390 63 40 Gouderak 40 40 52 – 152 141 18 41 Groningen 835 Bsü —l5 1105. 13 130 14 2992 253 42 Grouw...,. 53 55 2 64* 220 43 Haag, den 2507 2540 -33 2988 59 439 61 9180 747 44 Haarlem 1437 1448 —ll 1666 25 269 3 5251 255 45 Hardinxveld. 144 150 6 193 45 22 498 85 46 Harlingen 45 45 53 7,2 195 27 47 Heerenveen 122 123 1 129 9 433 35 48 Heerlen 28 29 1 44 112 49 Helder, den 23 23 28 1 2 150 5 50 Hendrik Ido Ambacht 168 170 2 198 1 36 13 578 79 51 Hengelo 776 842 —66 1294 2727 3 3008 49 I 52 ’s-Hertogenbosch 32 32 44 9 125 53 Hilversum 783 786 3 842 9 103 4 2857 126 54 Höogeveen 101 102 X 143 – 17 76 379 27 55 Hoogezand-Sappemeer 209 214 5250 2 42 33 753 58 56 Hoorn 71 72 1 71 1 4 270 7 57 Kampen 60 61 1 62 12 240 9 58 Kinderdijk 206 215 9 288 1 88 3 667 146 59 Krimpen a. d. Lek 127 129 2 140 327 34 480 26 60 Krimpen a. d. Ijssel 191 194 3 207 333 697 51 61 Krommenie 219 225 6 273 20 3 843 47 62 Leeuwarden 332 342 —lO 432 3 28 7 1249 68 63 Leiden 967 980 —l3 1004 11 195 51 3588 230 64 Lekkerkerk 82 84 2 86 27 292 25 65 Lemmer 1515 20 6 2 49 10 66 Maassluis 32 32 31 13 1 104 11 67 Maastricht 47 49 2 58 14 180 18 68 Meppel 46 50 4 66 3 193 16 69 Middelburg 269 269 255 44 1059 30 70 Muiden 35 35 43 6 137 13 71 N. Lekkerland 131 135 4 164 19 2 488 40 72 Nieuwleusen 2222 27 88 73 Nijmegen 323 325 2 351 5 51 1173 79 74 Oude-Pekela 33 34 1 35 1 6 112 21 75 Oudewater 1111 13 4 31 13 76 Papendrecht 186 196 —lO 230 32 14 645 94 77 Pernis 106 ‘OB 2 123 27 335 83 78 Ridderkerk 510 510 601 2 130 75 1899 157 79 Rotterdam 7695 8020 —325 10087 90 2531 100 29993 2382 80 Schiedam 2162 2194 _32 2616 16 507 68 7732 785 81 Schoonhoven 57 58 1 52 2 2 225 4 62 Sliedrecht 193 193 208 34 587 151 83 Sneek 125 126 1 +2l 5,8 488 46 84 Soest 24 24 32 85 11 85 Stadskanaal 76 77 1 84 1 17 3 267 29 86 Terborg-Gaanderen 117 118 1 144 13 17 426 36 87 Tiel 390 396 6 434 7 51 17 1464 93 88 Tilburg 61 65 4 85 5 2 246 8 89 Utrecht 2255 2285 —3O 2687 27 314 31 8360 353 90 Vaassen. 425 440 —l5 480 10 26 1590 84 91 Veendam.,... 134 135 1 173 1 8 505 17 92 Velp . 200 200 219 2 10 762 24 93 Venlo ...: 43 42 + 1 47 24 125 5 94 Vlaardingen 587 584 + 3 608 2 92 2 2166 159 95 Vlissingen 1437 1440 3 1513 8 40 3 5591 119 96 Voorburg 77 79 2 87 21 311 6 97 Wageningen 5050 54 9 4 179 16 98 Weesp. . 100 103 3 121 1 9 310 20 99 Westerbroek 62 66 4 89 1 5 13 234 11 100 Winschoten 171 173 2 242 215 689 29 101 Winterswijk..., 37 37 _ 40 2 135 8 102 Woerden 34 34 41 4 127 13 103 Wormerveer 129 128 + 1 137 53 493 21 104 Ijlst.. 1515 19 1 56 105 IJmuiden 338 346 8 589 6 67 24 1285 95 106 IJsselmonde 163 167 4 181 222 15 586 54 107 Zaandam 407 416 9 451 4 46 8 1590 166 108 Zaandijk 117 120 3 132 123 435 28 109 Zaltbommel 76 76 76 112 267 33 110 Zeist 186 186 _ 219 . 2 39 672 15 111 Zutphen 235 238 3 230 1 18 872 47 112 Zwolle 149 153 4 174 3 . 26 4 547 52 113 Verspreide leden en groepen... 204 211 7 249 1 4,4 3 752 41 Totaal 46253 47419 —1166 56090 560 8655 1246 175314 11739

Over de week van 10 tot 15 Maart 1941 wordt het contributiezegel op de 11e week van het bondsboekje geplakt. Adverteiitiën DE EERSTE NEDERLANDSE VAKSCHOOL, tevens reparatie-inrichting voor electrisch lassen „DE LASCHBOOC" TELEFOON 42587 RECHTBOOMS SLOOT 4» (bij de Nieuwmarkt) te Amsterdam. J. M. lIARMB. enigingen van ondernemers in die bedrijfstak, aangesloten bij een algemeen erkende centrale organisatie. Van de beslissing van de Kamer van Koophandel kunnen betrokkenen in hoger beroep gaan bij den minister van Economische Zaken. Bij uitbreiding en voortzetting van ineen inrichting uitgeoefend bedrijf gelden dezelfde voorschriften. In die gevallen kan de Kamer van Koophandel een voorlopige vergunning ver- j lenen. In afwachting van de totstandkoming vaneen volledige vestigingsreglementering kan de minister van Economische Zaken, wiens bevoegdheden nu zijn overgegaan op den secretaris-generaal van het departement, op voorstel van de Middenstandsraad bepalen, -dat nieuwe zaken in enige tak van detailhandel, ambacht of kleine nijverheid niet zonder zijn toestemming mogen worden gevestigd. Maatregelen van die aard moeten binnen uiterlijk twaalf maanden dooreen definitieve regeling worden vervangen. Zo’n sperregeling nu (een voorlopig vestigingsverbod) is afgekondigd voor het Electrotechnisch bedrijf op 20 Februari 1941. De tekst van deze regeling is als volgt: Artikel 1. Het is verboden een inrichting, bestemd of mede bestemd voor de uitoefening van de kleinhandel in electrotechnische apparaten en materialen, onderscheidenlijk van het electrotechnisch installateursbedrijf, voor zover die uitoefening bétreft, te vestigen zonder vergunning van den seoretaris-generaal van het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart. Artikel 2. Onder uitoefening van de kleinhandel in electrotechnische apparaten en materialen wordt voor de toepassing van deze beschikking verstaan het ten verkoop aan het publiek in voorraad hebben, alsmede het naJ> het publiek verkopen, van electrotechnische materialen (met uitzondering van gloeilampen, zekeringen ch stekkers), electrotechnische sterkstroomapparaten, verlichtingsarmaturen en -ornamenten, wand-, tafel- en vloerlampen, al dan niet gepaard gaande met het voorhanden hebben van materialen, gereedschappen of hulpmiddelen, bestemd voor het ten behoeve van het publiek gebruikvaardig bevestigen van verlichtingsarmaturen, -ornamenten en wandlampen. Artikel 3. Onder uitoefening van het electrotechnisch installateursbedrijf wordt voor de toepassing van deze beschikking verstaan; a. het ten behoeve van het publiek herstellen of doen herstellen van electrotechnische sterkstroomapparaten, verlichtingsarmaturen en -ornamenten, wand-, tafel- en' vloerlampen, alsmede het voorhanden hebben van materialen, gereedschappen of hulpmiddelen, bestemd voor het ten behoeve van het publiek aanleggen, uitbreiden of herstellen van sterkstroomlnstallaties, in welke vorm ook, of vast aansluiten van electrotechnische verbruiksapparaten daarop, met uitzondering van materialen, gereedschappen en hulpmiddelen, als bedoeld in artikel 2; b. het onder a. vermelde, gepaard gaande met het ten verkoop aan het publiek in voorraad hebben of het aan het publiek verkopen van electrotechnische materialen en sterkstroomapparaten, verlichtangsanna turen en -ornamenten, wand-, tafel- en vloerlampen. Artikel 4. Het in artikel 1 bepaalde vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van de uitbreiding van het ineen inrichting uitgeoefende bedrijf met de uitoefening van de kleinhandel in electrotechnische apparaten en materialen, onderscheidenlijk van het electrotechnische installateursbedrijf, zomede ten aanzien van de voortzetting van het ineen inrichting, als in artikel 1 bedoeld, uitgeoefend bedrijf in geval van wijziging inde personen van ondernemers of beheerders. Artikel 5. Voor de toepassing van deze beschikking worden de provinciale en gemeentelijke electriciteitsbedrijven niet , geacht-de kleinhandel in electrotechnische apparaten ei> materialen, onderscheidenlijk het electrotechnisch instal', lateursbcdrijf, uitte oefenen. I.

Sluiten