Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'. , . ..... > De toestand van de bond op 1 April 1941 (l J b ■ o. 4 n ■'t ei C S o o -Ï o> I —o» -= 5 oO _ ® ~ • . _ r- Sr- S r— 5 # ftJ ffl ï* « « 5 AFDELING £s= c£ c c c c_ ti ® .2 ti “ .2 <3| ; <3i <||| <S| <|| 1 Aiphen a. d. Rijn 88 87 -j- 1 89 2 13 12 2 Alkmaar 185 187 2 189 4 35 1 3 , Almelo 90 94 4 102 24 4 Amerongen ........ 53 55 2 56 1 9 5 Amersfoort 220 226 6 237 512 6 Ammerstol-Bergambacht 24 25 1 26 3 7 Amsterdam .6787 7663 —867 8204 88 1480 161 8 Apeldoorn 308 324 16 334 17 5 9 Appingedam 175 180 5 186 5 10 Arnhem 683 700 17 711 13 80 15 11 Assen 47 48 1 49 2 12 Baarn ... 58 60 2 60 2 21 13 Bergen op Zoom 40 42 3 46 • 2 U Beverwijk 152 183 31 202 23 6 15 Bilt, de 63 67 4 67 2 21 16 Borne 35 46 1150 2 n Breda 335 339 4’ 350 2 45 5 16 Brommen . 38 38 38 19 Bussum . 110 113 3 115 . 6 4 20 Capelle a. d. Ijssel 125 128 3 130 1 19 21 Culemborg 117 119 2 119 10 22 Delft. 771 787 16 820 16 94 79 23 Delfzijl. 70 71 1 76 1 24 Deventer 516 529 13 543 16 101 16 25 Diere, 110 111 1 123 2 7 26 , Doesburg 143 143 148 1 27 Doetinchem .... 88 89—1 75 1 28 Dordrecht 1925 1970 – 45 2007 35 295 29 Driebergen 95 97 2 101 14 30 tindhoven 479 489 _ 10 500 1 10 10 31 tnkhulzen 20 72 _ 2 20 5 32 tnschede 346 370 24 179 75 33 hraueker 25 25 – 25 1 34 Geertruidenberg 13 14—1 IS 3 35 Geleen-Slttard 7S 27 2 28 36 Loot 20 19 +1 20 2 2 3/ Gorinchem 234 404 —l7O 467 33 38 Gotredijk 42 53 11 54 •• 1 39 Gouda ........... ... 112 US 3 121 27 40 Gouderak. '39 39 40 41 41 Groningen 810 830 20 850 12 90 9 42 Grouw 53 53 55 43 Haag, den 2405 2458 – 53 2540 58 349 89 44 Haarlem 1350 1413 63 1448 24 164 5 45 Hardinxveld 132 143 11 150 17 2,5 46 Harlingen 45 45 45 3 47 Heerenveen 121 121 123 4 48 Heerlen 20 26 6 29 49 Helder, den, 21 21 23 50 Hendrik Ido Ambacht., 161 165 4 170 1 24 7 51 Hengelo ............ 550 731 —lBl . 842 26 54 6 52 ’s-Hertogenbosch.:.... 3] 3] 32 8 53 Hilversum. 775 786 11 786 .11 69 5 54 Hoogeveen 92 104 9 102 22 43 55 Hoogezand-Sappemeer 196 207 11 214 2 21 56 Hoorn 69 70 1 72 1 21 57 Kampen 62 62 61 7 58 Kinderdijk 186 198 12 215 1 65 59 Krimpen a. d. Lek 124 127 3 129 3 20 14 60 Krimpen a. d. Ijssel 181 187 6 194 1 26 61 Krommenie 207 215 8 225 16 5 62 Leeuwarden 317 325 8 342 314 63 Leiden 961 963 2 980 5 174 39 64 Lekkerkerk 76 77 1 84 27 65 Lemmer 1515 15 31 66 Maassluis ....... 29 29 32 1 21 67 Maastricht 50 49 41 49 6 68 . Meppet.. 43 46 350 3 69 Middelburg.... 270 270 269 42 1 70 Muiden 34 34 35 2 71 N. Lekkerland 123 125 2 135 13 72 Nleuwleusen.. 2222 22 73 Nijmegen 313 312 + 1 325 5 38 74 Oude-Pekela 32 33 1 34 1 6 75 Oudewater 1111 ,11 .4 76 Papendrecht 182 187 5 196 26 12 77 Perni5........ 100 103 3 108 * 11 '7B Ridderkerk... 48J 495 15 510 1 51 80 79 Rotterdam 6904 7475 —571 8020 88 1318 62 60 Schiedam 2036 2114 78 2194 16 433 22 81 Schoonhoven.... 56 57 1 • 58 2 2 82 SI led recht 184 194 10 193 34 83 Sneek 121 125 4 126 5 9 1 84 Soest...., 23 23 24 1 85 Stadskanaal 76 76 77 1 2 86 Terborg-Gaanderen.. 113 115 2 118 13 7 87 Tiel 385 385 396 7 37 88 Tilburg. 57 58 1 65 45 89 Utrecht.. 2133 2203 70 2285 27 262 21 90 Vaassen 371 409 38 440 8 10 91 Veendam... 125 127 2 135 13 92 Velp. ... 184 191 --7 200 2 2 93 Venlo ,35 43 8 42 94 Vlaardingen 563 578 15 584 1 95 2 95 Vlissingen 1428 1431 3 1440 8 , 30 3 96 Voorburg 72 79 7 79 _ 3 97 Wageningen 51 50 + 150 8 98 Weesp 96 97 1 103 1 8 6 99 Westerbroek 55 59 4 66 1 4 100 Winschoten 169 170 1 173 2 18 101 Winterswijk...... 38 37- + 1 37 3 102 Woerden 28 31 3 34 103 Wormerveer 120 127 7 128 514 104 Ijlst 14 15—1 15 1 105 IJmuiden 298 334 36 346 7 38 7 106 IJsselmonde. 153 159 6 167 2 17 5 107 Zaandam..................... 381 392 11 416 3 24 11 108 Zaandijk 92 119 27 120 8 2 109 Zaltbommel 72 742 76 1 5 110 Zeist 180 180 186 2 19 111 Zutphen...................... 206 230 24 238 1 13 112 Zwolle 148 148 153 311 2 113 Verspreide leden en groepen... 183 189_ 6 211 17 2 Totaal | ■ 42605 45278 —2673 474b 532 6119 898

111. Sanitaire installaties. 1. Closetstortbakken met toebehoren en met inbegrip van de aanvoerleidingen. 2. Overloopbuizen voor badkuipen. 3. Stankafsluiters (syphons). Verbodsbepalingen voor het verwerken van tin cn tinlegeringen. A. Tin en tinlegeringen in iedere vorm en in iedere graad van verwerking, ook inde vorm van platteringen, bekledingen of andere deklagen, ; mogen niet meer worden gebruikt voor de vervaardiging van de hieronder genoemde producten, resp. installaties en haar onderdelen: I. Algemene werken. 1. Tressengaas voor putfilters. 2. Binnenwerk van gasgeysers. 3. Alle soorten bouwbeslag. 4. Afdichtingslijsten en geleiderails voor raam- en deurconstructies. 11. Pijpleidingen. Pijpleidingen met inbegrip van de verblndings- en aansluitingsstukken voor drink- en gebruikswater. Uitgezonderd Is het gebruik van loden buis met tinvoering tot een lengte van totaal 1.00 m. bij reparaties van bestaande drink-, gebruiks- en afvalwaterleidingen van hetzelfde materiaal. B. I. Tin, tinsoldeer (ook in verbinding met hulpstoffen) met een tingehalte van meer dan 40 i pet. of andere tinlegeringen (inclusief mengtin) met een tingehalte van meer dan 40 pet. | mogen niet meer worden gebruikt voor alle soorten van solderingen inde bouwnijverheid, voor zover niet uit .het oogpunt van gezondheid of veiligheid het gebruik vaneen soldeer met een hoger tingehalte nóodzakelijk is. n. Tin, tinsoldeer (ook in verbinding met hulpstoffen) met een tingehalte van meer dan 25 pet. of andere tinlegéringen (inclusief mengtin) met een tingehalte van meer dan 25 pet. mogen niet meer worden gebruikt voor solderingen aan: 1. bouwonderdelen van zink of verzinkte staalplaat; 2. waterleidingen van lood of loodlegeringen. 111. Tin, – tinlegeringen en legeringen met tin mogen, met welk tingehalte ook, niet meer voor solderingen gebruikt worden: a. bij alle soorten staalconstructies; b. bij lichtmetaalconstructies. Verbodsbepalingen voor zink en zinklegeringen. A. Zink en zinklegeringen, waarvan het materiaal , In zijn geheel wordt toegepast of als kernmateriaal wordt gebruikt, mogen niet meer worden gebruikt voor de hieronder genoemde producten, i resp. installaties en haar onderdelen: 1. Alle soorten dakwerk, afdekkingen, bekledingen van wanden, plafonds en daken. Uitgezonderd zijn: a. aansluitingen aan muren, schoorstenen, dakstandaards; b. druipplaten, killen, kiezelranden, deklijsten, windvangen; c. afdekkingen van vensterbanken, balconborstweringen, muren (brandmuren) en dorpels; d. reparatiewerkzaamheden aan daken, afdekkingen of bekledingen uit hetzelfde materiaal, voor zover de beschadigde vlakken niet groter zijn dan 2 m2. 2. Leidingen voor aan- en afvoer van lucht binnen en buiten de bouwwerken. Uitgezonderd zijn dakuitvoeren, met inbegrip van de kappen ter lengte van ten hoogste lm. voor het ontluchten van afvalwaterleidingen ; ontluchtingspijpen en schoorsteenpijpen en kappen. 3. Pijpleidingen voor closetlnrichtingen en voor het afvoeren van afvalwater. 4. Alle soorten bouwbeslag. 5. Haard- en kachelbeslag. – 6. Kachelpijpen, roetdeuren. 7. Mantels voor ketelovens. 8. Onderdelen van flesstankafsluiters. 9 Fittingen. 10. Alle soorten badkuipen (losse en ingebouwde). Uitgezonderd zijnde bij de badkuipen behorende onderdelen. B. Zink en zinklegeringen inde vorm van platteringen, bekledingen of andere deklagen mogen niet meer worden gebruikt voor de vervaardiging van de hieronder genoemde producten, resp, installaties en haar onderdelen: 1. Alle soorten dakbedekkingen, afdekkingen, bekledingen van wanden, plafonds en daken. 2. Looppaden en roosters (uitgezonderd de steunen en dragers), voor zover deze niet buiten liggen. 3. Putdeksels, ijzeren omlijstingen daarvan, stijg! adders en klimijzers. 4. Masten.

Sluiten