Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE LONEN IN DE METAAL-INDUSTRIE . Gegevens over het le halfjaar 1941 Wij ontvingen „Mededelingen No. 53”. uitgave van het Normalisatie-Bureau voor Arbeidszaken inde Metaalnijverheid (N.A.M.).. Deze mededelingen hebben betrekking op de gemiddelde uurlonen en uurinkomens vaïi de werklieden, in dienst bij de leden van de Metaalbond en dan volgens de toestand-, zoals die was op 1 Juli 1941, zodat zij een beeld geven van het eerste halfjaar van 1941. De cijfers zijn afkomstig van de loonschriften van 116 metaalbondsleden en omvattende 51.115 Werklieden, Op pagina 3 vonden wij een overzicht van de aantallen werklieden, telkens op 1 Januari en 1 Juli vanaf 1929. Het desbetreffende staatje ziet er als volgt uit: , 1 Januari 1 Juli 1929 ......; 40.997 43.991 1930 , 45.714 , 44.437 1931 36.647 30.071 1.962 23.646 19.361 1933 17.555 19.381 1934 20.901 , 21.378 1935 19.379 '21.795 1936 ; 21.334 24.099 1937 >.... 29.952 35.332 . 1938 37.680 40.151 1939 41.921 46.979 r 1940 38.379 36.476 1941 • 46.055 51.115 De stijging van het aantal werklieden na de daling in het eerste en tweede halfjaar van 1940 zette zich voort. Zij bedraagt ruim 5.000 en is toe te schrijven aan de vermeerdering van het aantal leden van de metaaltaond en aan uitbreiding van de personeelbezetting. Het aantal werklieden in groep A steeg van 25.504 op 27.953 en van groep B van 20.551 op 23.162. Nog steeds wordt er door vele ondernemingen inde metaalindustrie korter gewerkt dan normaal., Om deze reden heeft men gegevens verzameld om na te gaan,' hoe de toestand op 1 Juli 1941 was. Vergeleken met 1 Januari 1941 is de toestand sterk verbeterd. Om dit te kunnen nagaan en te vergelijken hebben wij tussen haakjes de percentages van 1 Januari 1941 geplaatst. Van de totaal 51.115 werklieden werkten er op 1 Juli 1941: 46.491 werklieden =91% (49%) de normale werkweek (48, 47 of 46 uur) (waaronder 857 man langer); 3.123 werklieden = 6 % (41%) 45 tot 40 uur per week; 1.242 werklieden = 2.5 % (9 %) 39 tot 36 uur per week; 259' werklieden = 05% (1%) minder dan 35 uur per week. De indeling der gemeenten inde drie klassen is als volgt: % gemeenteklasse I: Atnsterdam, ’s-Gravenhage, Hillegersberg, Rotterdam, Schiedam; gemeenteklasse II; Arnhem, Delft, Dordrecht, Haarlem, Hengelo (O.), Hilversum, Koog a. d. Zaan, Krimpen a. d. IJssel, Leiden, Nijmegen, Rheden, Utrecht, Velsen, Vlissingen, Zuilen; gemeenteklasse III: Alkmaar, Amersfoort, Apeldoorn, Bergen op Zoom, Breda, Culémborg, Deventer, Doetinchem, Geldermalsen, Gorinchem, Haaksbergen, Hardinxveld, Helmond, .Jutfaas, Krimpen a. d. Lek, Lekkerkerk, Middelburg, Ni.euw-Lekkerl'and, Olst, Oudewater, Papendrecht, Roermond, Slikkerveer, Soesterberg, Vaassen, Wildervank, Winschoten, IJlst, Zutphen, Zwolle. Hiernevens volgt (over twee kolom) een staatje, een overzicht bevattende van de indeling der werklieden inde groepen A en B. Vervolgens geven wij een overzicht van de gemiddelde uurlonen en uurinkomens voor de groepen A en B;

jr * LEEFTIJDSGROEP A LEEFTIJDSGROEP B “SS.- ïïSS 1 '2 | 31 23 -Kias,.e . werkenden Geschoolden Geoefenden Ongeschoolden Geschoolden Geoefenden Ongeschoolden 30 t/m 65 jaar 28 t/m 65 jaar 26 t/m 65 jaar 29 j. en Jonger 27 j. en Jonger 35 j. en Jonger I 22.704 6.682 * 3.309 2.213 6.655 2.187 " 1.667 II 20.756 4.731 4.466 2.600 4.665 2.641 1.653 111 7.655 1.752 1.494 ,706 1.867 1.252 584 Totaal . 51.115 13.165 9.269 5.519 13.187 6.071 3.904

Gemiddelde uurlonen leeftijdsgroepen A en B: v Gemeente- Gemeente- Gemeenteklasse T klasse II klasse 111 iilii -I i i I OCoOÖcOqS LEEFTIJDsS as Sgs s i, 00 o. OÜöOOg o O o 14 jaar ...... _ 8 9 9 9 10 10 9 8 v9 15 jaar ...... 1212 1211 1212 12 10 11 16 jaar 1515 15 13 1415 13 12 13 17 jaar ...... 19 18 19 17 17 18 18 1515 18 jaar 23 23 23 21 20 21 20 19 18 19 jaar 2727 26 25 24 23 25 21 21 20 jaar 32 32 30 30 28 28 28 25 23 21 jaar 38 37 34 35 32 34 32 27 26 22 jaar 44 40 38 40 35 39 36 30 29 23 jaar 49 44 42 43 39 41 39 34 31 24 jaar 53 47 46 46 43 44 -42 37 34 25 jaar 56 50 49 50 45 47 45 39 36 26 jaar ....„ 60 53 52 47 49 42 27 jaar 62 56 55 50' 50 44 28 jaar 62 56 51 29 jaar 62 57 52 30 t.m. 65 j. 67 60 56 62 54 50 56 48 43 Gemiddelde uurinkomens leeftijdsgroepen . A en B; Gemeente- Gemeente- Gemeenteklasse I klasse II klasse 111 HHÖ – Ö I|3l| | | | I \ OÖoOÖoOÖO LEEFTIJD 2 £ s) 2 £ s) 2 S> n /CC o CL> CC O m CO O d) <D Ch fcf) cd bD ® -ï bD OOoOOöOOö O O , o 14 jaar , lO 10 9 9 10 9 8 9 15 jaar ...... 12 13 1411 1214 11 10 11 16 jaar 16 16 17 1414 16 14 13 Ï4 IV jaar 20 20 21 18 18 20 18 16 16 18 jaar ...... 25 24 25 22 23 24 21 20 19 19 jaar 29 30 29 27 28 27 26 23 22 20 jaar 35 35 33 32 31 32 30 27 25 21 jaar 40 40 38 36 35 37 33 30 28 22 jaar 47 45 42 42 40 42 37 33 31, 23 jaar ..... 53 48 47 46 44 46 41 38 34 24 jaar 5.7 53 52 5048 48 44 40 38 25 jaar 62 56 55 54 52 51 47- 43 38 26 jaar 66 60 58 53 53 46 27 jaar 69 64 62 57 • 54 50 28 jaar 71 64 57 29 jaar 72 65 58 30 t.m. 65‘j. 78 71 64 71 63 57 63 54 46 Wij laten verder nog twee staatjes volgen, die vergelijkende cijfers sinds 1 Januari 1928 bevat-' ten. Het eerste staatje heeft betrekking op de gemiddelde uurlonen, hét tweede op de gemiddelde uurinkomens. Ze hebben voorts alleen betrekking op de lonen van werklieden, behorende tot groep A, n.l. op geschoolden, geoefenden en ongeschoolden van 30-, resp. 28-, resp. 26-jarige of oudere leeftijd. Gemiddelde uurlonen: Gemeente- Gemeente- Gemeenteklasse I klasse II klasse 111 |. ' 8 | | ■8 ‘ | | 8 I Oö§OÖ § g a o TIJDSTIP ||||| | | f- | S § B>S ,S § g, o-o “o o “o. o | o .o o 1 Jan. ’2B 62 55 48 59 51 47 56'47 41 1 Juli ’2B 62 55 49 59 52 47 57 48 41 1 Jan.’29 62 56 49 ,61 53 48 57 48 41 1 Juli ’29 – 65 58 öi 61 53 48 58 49 41 1 Jan. ’3O 65 59 51 63 54 49 59 50 41 1 Juli ’3O 66 59 51 63 54 50 60 -50 42 1 Jan.’3l 66 59 52 63 55 50 60 50 42 1 Juli ’3l 67 60 52 64 55 51 60 50 43 1 Jan.’32 66 58 51 62 54 50 59 49 43

Gemeente- Gemeente- Gemeenteklasse 1 klasse II klasse 111 rt rr H PJ d ® £3 Ö O ö <-* 0) ■0.2 3'aSH.aaj'3 t—l D O •—I <-> O •—• Ti O oö§-OÖ o o o o TIJDSTIP OQ ■ O. q CO o <u CO O g> w bD ,h Ó» 5 fK bfl OOöOÜöOOa o o o 1 Juli ’32 65 58 51 61 53 49 58 49 42 1 Jan. ’33 65 58 51 60 52 49 58 47 40 1 Juli ’33 64 57 50 £9 •51 48 56 47 40 1 Jan. ’34 ■63 56 49 57 50 47 55 46 40 1 Juli ’34 62 55 49 56 49 46 52 44 39 1 Jan. ’35 61 55 48 55' 49 46 52 44 39 1 Juli ’35 57 52 46 54 48 45 51 44 ’39 1 Jan.’36 58 52 46 53 47 45 50 43 38 . 1 Juli ’36 57 52 46 53 47 44 49 42 s3B 1 Jan. ’37 57 -52 46 53 47 44 148 42 .37 1 Juli ’37 57 53 47 53 47 44 49 42 37 1 Jan. ’3B 59 54 48 54 48 45 49 43 38 1 Juli ’3B 61 56 50 57 50 47 50 43 39 1 Jan. ’39 63 57 51 57 5048 51 44 39 1 Juli ’39 63 57 51 57 50 47 52 45 40 1 Jan. ’4O 63 57 51 57 50 47 53 45 40 1 Juli ’4O 64 58 51 57 50 46 53 45 40 1 Jan. ’4l 65 58 52 59 52*148 55 46 40 1 Juli ’4l 67 60 56 62 54 50 56 48 43 Gemiddelde uurinkomens: Gemeente- Gemeente- Gemeente* klasse I klasse ri – klasse lIT d Ö ,-4 ö d II|I 2 | | | TIJDSTIP | I | | 11 | |i I -§ |§-Sl§ § | § | Oogoo g1 s o S O O O 1 Jan. ’2B 76 69 58 72 61 53 62 54 45 1 Juli ’2B 77 70 58 73 63 54 64 55 45 1 Jan. ’29 80 72 60 75 64 56 66 56 46 lJuli’29 81 >73 61 75 64 55 .67 57 47 1 Jan. ’3O 83 76 63 77 65 56 69 59 48 Uuli ’3O 82 74 63 76 65 56 69 60 49 1 Jan. ’3l 85 76 65 78 66 58 70 59 49 Uuli ’3l 82 74 63 77 65 57 68 58 48 1 Jan. ’32 83 73 63 76 64 58 68 58 49 1 Juli ’32 77 68 59 70 61 55 65 56 47 1 Jan.’33 77 68 59 69 60 55 63 53 44 1 Juli ’33 75 67 57 67 59 53 61 53 45 1 Jan. ’34 75 68 58 66 58 54 60 52 44 Uuli ’34 72 65 56 64 57 51 57 50 43 1 Jan. ’35 71 64 55 64 56 51 58 51 44 1 Juli» ’35 65 60 53 62 54 50 57 49 43 1 Jan.’36 67 61 53 61 54 50 55 48 *4l 1 Juli ’36 65 .59 52 60 54 49 53 47 42 1 Jan. ’37 66 60 53 60 53 49 52 ,46 40 1 Juli ’37 66 61 54 61 56 50 53 47 41 1 Jan. ’3B 69 65 56 64 57 52 54 47 41 1 Juli ’3B 72 66 59 65 58 52 56 49 43 1 Jan. ’39 75 69 61 69 60 54 57 50 44 1 Juli ’39 75 69 61 66 59 53 57 50 44 1 Jan. ’4O 78 71 62 70 61 55 61 53 46 1 Juli ’4O 78 71 62 70 60 53 62 53 46 1 Jan. ’4l 80 73 65 72 63 56’) 63 54 47 1 Juli ’4l 78 71 64 71 63 57 63 54 46 ') In het vorige overzicht was hier 48 vermeld. Uit Mededelingen no. 53 blijkt nu, dat dit abusievelijk is geschied. «• Uit de laatste staat blijkt, dat de uurinkomens, behoudens voor de ongeschoolden in genieenteklasse 11, gedaald of gelijkgebleven zijn. De dalingen variëren tussen één en twee cent. Dit verschijnsel is te verklaren. In het uurinkomen zijn n.l. ook begrepen de verdiensten door stukwerk,- aangenomen werk, premies en toelagen, alsmede ‘de extra-inkomsten door overwerk en de uitkeringen voor vacantie- en feestdagen. Het feit, dat er in het eerste halfjaar 1941, vergeleken met het tweede halfjaar 1940, geen duurtetoeslagen èn geen vacantie werden gegeven (ten minste het grootste deel van. de vacantie valt in het tweede halfjaar), drukt de uurinkomens. ■ (Vervolg pag. 4 onderaan)