Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer u dit nummer van ons bondsorgaan ontvangt en dat is dus op 3 September zal de nieuwe Electrotechnische Fabriek A. de Hoop N.V. te Rotterdam officieel in gebruik worden genomen. Wij zijn inde gelukkige omstandigheid geweest die nieuwe fabriek, in gezelschap van onze fotograaf, te bezichtigen, zodat u reeds op de dag van de officiële ingebruikneming kunt zien, welk een goed geoutilleerde fabriek ons land, en Rotterdam in het bijzonder, rijker is geworden. De wel zeer snelle groei van dit bedrijf blijkt het beste uit de personeelsterkte inde loop der jaren, nl. in het oprichtingsjaar 1892 werkte men met 3 man, in 1939 met 420, in 1940 na de door het bombardement grotendeels vernietigde nieuwe fabriek met 170 man en thans met... 1007, waarvan ongeveer 400 man inde fabriek werken en de overigen inde buitendienst werkzaam zijn. Licht eri ruimte. Deze twee belangrijke factoren heeft de directie voor ogen gestaan, toen zij in 1941 met de bouw van deze nieuwe fabriek begonnen. Dat zij daarin volkomen geslaagd is, hebben wij tijdens de rondgang aanschouwd, zowel in de fabriekshallen als op de kantoren, tekenkamer enz. Was de onderneming in het begin een reparatie- en installatiebedrijf, thans heeft men talrijke electrische apparaten en materialen in fabricage. Dit laatste is zeer

belangrijk, omdat naar diverse landen wordt uitgevoerd. Wat de installaties betreft, ook op dit gebied werden reeds grote werken complete electrische installaties voor schepen, fabrieken en gebouwen tot stand gebracht, o.a. voor de scheepvaart, havenwerken, spoorwegen, marine enz. Naast reparatie en fabricage heeft men bovendien nog een groothandel, daar de onderneming tal van buitenlandse fabrieken vertegenwoordigt. In zulk een nieuwe en vooruitstrevend opgezette fabriek wij willen nog de zeer moderne cantine noemen, welke tegelijkertijd toneel- en bioscoopzaal is moet ook de sociale verzorging wel gunstig zijn. Wij

DE NIEUWE FABRIEK VAN A. DE HOOP N.V. TE ROTTERDAM

liepen de secretaris van de kern, onze bondsmakker G. de Bel tegen het lijf en van hem vernamen wij, dat er nimmer grote moeilijkheden tussen directie en personeel waren. „De kern geniet de volledige medewerking van de directie”, aldus onze vriend De Bel. Van deze plaats af willen wijde directie en het gehele personeel veel succes met de nieuwe fabriek, welke zo prachtig aan de Maas ligt en zelfs vaneen eigen haven is voorzien, toewensen. (dK Jr.).

BIJ DE FOTO'S: 1. Het wikkelen van ankers, o.a. bestemd voor de Nederlandse Spoorwegen. 2. Gedeelte van het proefveld. 3. Fabricage vaneen schakelbord] e, bestemd voor Mexico. 4. Fabricage van aanloopapparaten. 5. Bondsmakker en kern-secretaris G. de Bel vertelt ons: „Een maal per maand vergadert de kern en één maal in de twee maanden vergadert de kern met de directie.” 6. Een luchtfoto van hei fabriekscomplex.

Sluiten