Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waar Nederland trots op kan zijn!

DE KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE HOOGOVENS EN STAALFABRIEKEN N.V. TE IJMUIDEN

Om uit de talrijke indrukken, welke wij tijdens een excursie naar de Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken N. V. – georganiseerd door het N.V.V. hebben opgedaan, een reportage samen te stellen, welke verantwoord is, lijkt ons ten enen male onmogelijk Ónmogelijk, omdat wij steeds met onze reportages uit het Nederlandse bedrijfsleven streven om in kort bestek een goed overzicht te geven van het door ons bezochte tedrijf, hetgeen voor deze machtige industrie niet kan, daar deze maatschappij „een wereldje” op zich zelf is. Wij volstaan dan deze keer met het publiceren van enkele foto’s, welke een indruk geven van de omvang van deze industrie, terwijl wij uit de door ons verstrekte gegevens zullen aantonen, dat de Hoogovens, zoals de volksmond deze maatschappij noemt, tot één der grootste bedrijven van Nederland behoort Oordeelt u zelf maar! De terreinen beslaan een oppervlakte van 271 ha. Op deze terreinen bevinden zich vier cokesovenbatterijen, drie hoogovens, een staalfabriek met vijf Siemens Martin-ovens, een walserij voor zware platen, een walserij voor dunne platen, een walserij voor profielen, een buizengieterij, een silica-kalkfabriek en een bijproductenfabriek. Bovendien als nevenbedrijven een stikstofbindingsfabriek (MEKOG) en een cementfabriek (CEMY), De maatschappij beschikt voorts over een zeehaven, met rechtstreekse verbinding met de Noordzee, voor schepen tot 10.000 ton, drie havens voor binnenlands verkeer en een spoorwegnet van 65 km. De producten, welke in bovengenoemde fabrieken worden vervaardigd zijn: Cokes, gas, ruwijzer, staal, dunne platen, zware platen (o.a. scheepsplaten), profielen, gegoten ijzeren buizen, silica-kalk, zuurstof, salpeterzuur, kalksalpeter, ammoniak, ammonium sulphaat, teer, benzol, toluol, solvent naphta, cement, gegranuleerde slak en wegverhardingsmateriaal. Om dit alles te beschrijven en met foto's te verduidelijken, hebben wij wel een dubbel nummer van ons bondsorgaan nodig. Toch vinden wij het wel van zeer groot belang als onze bondsmakkers weten, waar de materialen staal en ijzer, die zij dagelijks inde handen krijgen, worden gemaakt en hoe. Met dit besef voor ogen hebben wij reeds thans een afspraak gemaakt, dat wij inde loop van het volgende jaar exclusieve reportages maken van bijvoorbeeld de staalfabriek, de hoogovens, de walserijen en dan elke fabriek afzonderlijk. Bij die gelegenheid zullen wij ook iets meer vertellen over de 7.000 mensen, die hier hun dagelijkse arbeid verrichten, over de sociale voorzieningen, welke hier gezien mogen worden, over de vakopleiding, over de geneeskundige dienst enz., kortom wij zullen u deze arbeidende gemeenschap in al haar geledingen laten zien, waarna u na kennismaking er van evenals wij dat na de excursie deden zult zeggen: Nederland is een klein land, maar tot grote dingen in staat, waarvan de Hoogovens een duidelijk voorbeeld zijn. Om met recht trots op te zijn. (dK. Jr). BIJ DE FOTO’S 1. Gezicht op de. hoogovens en de ertsopslagplaatsen. 2. De hoogovens met windverhitters. 3. De staalfabriek. 4. Een cokesovenbatterij, na het blussender cokes. 5. De walserij voor zware platen, waar o.a. de scheepsplaten voor de Oslof jord Zijn gemaakt. 6. De walserij voor profielen. 7. De vulopeningen van de buizengieterij. 8. De kalksalpeter fabriek. (Foto’s en tekening voorpagina welwillend afgestaan door de Hoogovens te. IJmuiden.)

4

Sluiten