Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SYMPHONIE 1 VAN GLAI p..—.. u eens niet een fotoreportage |i js vaneen metaalbedrijf, maar i T%T ! van de gebrandschilderde !j | glas-in-lood ramen, welke be' f stemd zijn voor het trappen- ll huis van ons nieuwe Bonds—J gebouw in Den Haag. Deze glas-in-lood ramen wij kunnen gerust spreken van deze symphonie van kleuren glas zijn door de bekende kunstenaar W. A. v.d. Walle ontworpen, terwijl de uitvoering van deze ramen, welke een geschenk zijn van de afdeling Rotterdam, werd opgedragen aan N. Schrier te Haarlem, eveneens een bekende naam op het gebied van deze toegepaste kunst. Aan de hand van ons verstrekte gegevens, laten wij • hieronder een toelichting op de ontwerpen en de daarbij komende werkzaamheden volgen. Boven de hoofdingang van het gebouw komt een halfrond raam, dat een vrouwenfiguur voorstelt, in half liggende houding, Zij stelt de vrede voor, die, zich oprichtende, de vredesduif aan haar hand laat ontvlieden, opdat deze z’n boodschap aan de wereld zal brengen. Met haar andere arm steunt zij op een korenschoof, dit als symbool van de vrucht van de arbeid. Achter deze subtiele, in zacht blauw geklede figuur, zien wij opgenomen in ornament een stuk vaneen machine, de metaalarbeid in het bijzonder symboliserend. Het geheel is omlijst door bladmotieven en bloemen. De strekking van dit raam vinden wij terug in ons bondslied, waar gesproken wordt van „Hoort gij het gonzende lied der machines,

4

Sluiten