Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OP BEZOEK BIJ EEN ROTTERDAMSE GASMETERFABRIEK

Zo vaak komt men dagelijks dingen tegen, waarbij men nooit stilstaat, hoe die nu eigenlijk worden gemaakt en waar. Wij gebruiken en maken gebruik van ontelbare „doodgewone” voorwerpen elke dag weer opnieuw die inde Nederlandse metaalbedrijven worden gemaakt en die vele mensen werk verschaffen. Neemt nu bijvoorbeeld de gasmeters eens. In ieder huis treft men zo’n apparaat aan. Wel weet practisch iedereen, waarvoor het dient, maar hoè het werkt en hoè het wordt gemaakt, dat weten niet velen. Nu is het niet onze bedoeling hier haarfijn te gaan uitleggen, hoe zo’n apparaat in elkaar zit. Maar wel laten wij u op deze pagina enige indrukken zien van hetgeen er o.a. geschiedt, alvorens zo’n „doodgewone” gasmeter zijn dienst in uw huis verricht. Voor dit doel brachten wij een bezoek aan de „E.R.M.A.F.” (Eerste Rot-

terdamse Meetinstrumenten- en Apparatenfabriek) te Rotterdam. In deze fabriek, welke reeds 51 jaar bestaat, werken momenteel ongeveer 250 mensen. Bij onze rondgang zagen wij, dat deze fabriek zich langzamerhand had uitgebreid, want telkens waren weer nieuw'e ruimten benut. Het beste kunnen we zeggen, dat deze onderneming uit twee fabrieken bestaat, nl. één, die alle onderdelen

maakt en één, die van die onderdelen * de gasmeters maakt. Van plaatijzer, plaatmessing en staafmessing worden eerst de onderdelen gemaakt. Veel draaiwerk en veel stampwerk. Deze onderdelen en dat zijn er vele worden ineen magazijn opgeslagen, van waaruit ze naar de montage-afdelingen worden gedistribueerd. Op die

afdelingen zien we het inwendige van de gasmeter groeien en later de gasmeter, zoals wij die kennen, met of zonder gebruik van gaspenningen Het komt vaak op grote nauwkeurigheid aan, zodat er veel controle-werk moet worden verricht. Het grootste gedeelte van de productie is voor het binnenland be-

BIJ DE FOTO’S:

1. Een volautömaat inde draaierij, welke de productie-capaciteit ten goede komt. 2. Eén der persen inde stamperij. 3. Onze vriend Dirk Rietveld, voorzitter van de goedwerkende kern en oud-bondsraadsiid, aan het solderen. 4. Het afstellen van het binnenwerk van de gasmeters, die in verschillende maten geleverd worden, inde afdeling montage. 5. De montage van de munt- en telmechanismen. 6. Een „snapshot” inde vertinnerij. 7. En hier wordt een watermeter hersteld!

stemd. doch er wordt ©ok geëxporteerd. „Voorlopig nog genoeg werk”, was het antwoord op een desbetreffende vraag onzerzijds en met welk gunstig geluid wij dit „gasmeterpraatje” willen besluiten, u nog even op de onderschriften bij de foto’s wijzend. (dK. Jr)

4

Sluiten