Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONS NIEUWE BONDSKANTOOB TE ’iC*

Door het steeds toenemende ledental van onze Bond en de daaraan verbonden werkzaamheden 'was het Bondsbestuur genoodzaakt naar een grotere ruimte uitte zien dan .waarover inde Hemonylaan te Amsterdam beschikt werd. In Amster-

idam kon het Bondsbestuur niet slagen, maar wel werd, na talrijke moeilijkiheden overwonnen te hebben, aan de Andries Bickerweg 6 te ’s-Grayenhage een ruïne gevonden en gekocht. Wat eens een prachtige villa was geweest, was bij de eerste kennismaking een stuk grond, waarop vier muren stonden. Er zat geen dak op, er was geen deur meer in, er waren alleen vier muren. Het overige was door de Haagse burgerij tijdens de bezettingsjaren er uit gehaald omdat ook deze per slot van rekening warmte en een vuurtje nodig had om het zo schaarse eten nog te kunnen koken. En waarom is juist in Den Haag naar een grotere behuizing voor onze bondsadministratie gezocht? Wel, de rede hiervan is, dat zeer vele werkzaamheden van het dagelijks bestuur van onze organisatie in Den Haag liggen. Wij noemen zomaar voor de vuist weg: College van Rijksbemiddelaars, de Stichting van de Arbeid, de Vakraden, de Pensioenfondsen, enz. De beslissing, welke het Bondsbestuur ten aanzien van de zetelverplaatsing van onze Bond te nemen had, kon dan ook zonder veel moeite genomen worden. Het belangrijkste is toch immers, dat wij nu dichter bij het vuur zitten, als wij dat zo eens mogen noemen het bespaart de bestuurders veel reistijd èn de beschikbare ruimte is groter.

Een bekend gezegde luidt: Als men iets doet, dan moet men het goed doen!” Indachtig deze woorden is het Bondsbestuur aan het werk gegaan en wie thans ons Bondsgebouw tegemoet loopt, zal niet willen geloven, dat dit uit vier troosteloze muren te voorschijn getoverd is. Wij zullen u in gedachten en zo mogelijk met foto’s het gebouw (foto 1) laten zien en betreden dan om te beginnen de zes stenen treden voor de ingang (foto 2). Al direct ziet u de fraaie glas-in-loodramen, welke geschonken zijn door de afdeling Rotterdam en vervaardigd naar een ontwerp van de kunstenaar W. A. v.d. Walle. (Zie de speciale reportage hierover in ons bondsorgaan van 4 Februari jl„ nummer 3). Van binnenuit zijn deze ramen nog beter te zien. Het grote raam is in twee delen gesplitst. Links van de ingang is een glazen kamertje gemaakt, waar de telefoniste troont. Het oog valt echter al direct op een muur-

schildering, aangeboden door het personeel ten bondskantore, waarin het be- ; kende insigne „Trouw aan de Bond” als leidend motief is gebezigd (foto 3). Een trouw bondslid moet bij het zien van zijn insigne in het groot zich al direct thuis- ' voelen. Loopt u onder deze muurschildering | door (foto 4), dan komt u ineen grote > hal, waar u weer een muurschildering || aantreft. Deze is aangeboden door architect, opzichter en aannemers en is om een speciaal ontworpen klok in glas en | wit metaal aangebracht. Zij stelt de architectuur en de arbeid voor Rond deze hal zijnde afdelingen boek- ,• houding ledenadministratie zegeladministratie, secretariaat, typekamer en de kamer van de bureauchef gevestigd. Deze | ruime kamers zijn van grote ramen voor- 1 zien, enkele met openslaande deuren, wel- I ke op balcons uitkomên, zodat overal veel licht binnenstraalt. Dit is wel een grote w

4

Sluiten