Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gij draagt zelf de gevolgen

IN NEDERLAND IS EEN RIJWIEL geen luxe, het is een gebruiksartikel. Jong en oud, arm en rijk, ieder heeft een fiets en ieder vindt dat vanzelfsprekend. Geen wonder, dat de rijwielindustrie in ons land een grote vlucht heeft genomen. En toch was het vóór de oorlog met deze rijwiel-industrle eigenaardig gesteld. Op een enkele uitzondering na importeerden de fabrieken bijna alles uit het buitenland en bepaalden zij zich tot de „montage”. Een bekend rijwielfabrikant zei eens: „We kopen voor ƒ 75.—, monteren voor ƒ 5. en dan hebben we een fiets”. In hoeverre deze cijfers juist zijn kan men in het midden laten, een feit blijft het, dat het bedrag aan materiaal, halffabrikaten en onderdelen, dat in het buitenland werd aangekocht, onevenredig groot was ten opzichte van het aan de montage verwerkte loon. Sinds de bevrijding telt ons land meer dan 10 millioen zielen, 10 millioen, die op hun beurt allen een fiets nodig hebben. Maar hoe kunnen deze er een kopen, als zij niet genoeg verdienen of werkloos zijn? Een fiets is geen luxe, maar een noodzaak. ledere rijwielfabrikant, iedere grossier, iedere rijwielhersteller zal er dus een groot direct belang bij hebben, dat het de „massa” mogelijk is een fiets te kopen. Afgezien van dit directe belang hebben zij nog het indirecte belang van mogelijke lagere belastingen, want werkloosheid moet uiteindelijk uit belastingen worden betaald. Dit alles geldt niet alleen voor de rijwiel-industrie, doch evenzeer voor vele andere bedrijven; bij de fabricage van gebruiksartikelen, waartoe rij- Wielen zonder twijfel behoren, is dit evenwel in sterkere mate het geval dan bij de Vervaardiging van luxe artikelen. Hoe

meer werk er dus inde industrie kan worden gevonden, hoe beter het is voor de fabrikant niet alleen, maar ook voor de arbeider, de tussenhandel en de belastingbetaler en dat laatste is toch vrijwel iedereen! Het was dan ook wel onbevredigend, dat juist de rijwielindustrie, die het van de „massa" hebben moet zo onevenredig veel uit het buitenland betrok. In 1948 en 1949 nog werd alleen aan rijwielonderdelen voor resp. ruim ƒ 14.500.000, en ƒ 12.500.000, in ons land geïmporteerd, Waren deze onderdelen in Nederland gefabriceerd, dan zouden zeker enige dulzenden arbeiders daarin werk gevonden hebben! En dat zou niet alleen een broodwinning voor die gezinnen hebben betekend, maar ook de bakker, de slager, de kruidenier en niet inde laatste plaats ook zij, die inde rijwiel-branche zelf werkzaam zijn, zouden hiervan geprofiteerd hebben, Een bezwaar van import uit het buitenland is ook, dat ineen tijd van schaarste, zoals wij die na 1945 hebben gekend, de afhankelijkheid van het buitenland er zo licht toe leiden kan dat men, om met de aflevering te kunnen voortgaan, bij gebrek aan goede ook minder goede onderdelen moet importeren. De buitenlandse fabrikant toch zal de goede producten inde eerste plaats voor zijn binnenlandse afnemers reserveren en datgene uitvoeren, wat hij in zijn eigen land moeilijk kwijt kan. Heeft men daarentegen een binnenlandse onderdelen-industrie opgebouwd, dan zal deze de betere kwaliteiten toch zeker ook eerst aan haar binnenlandse clientèle aanbieden, voordat zij zelf tot export overgaat. Ook mag men niet vergeten, dat afhankelijkheid van het buitenland tot vrij

grote voorraden noodzaakt, zowel van onderdelen als eindproducten, en dat vraagt kapitaal. Worden deze in Nederland gemaakt dan kan men met geringere voorraden volstaan, daar deze dan steeds op korte termijn kunnen worden aangevuld Een briefkaart of telefoon en men heeft de artikelen binnen de kortst mogelijke tijd in huis. Ook de service, die binnenlandse fabrieken wel doch buitenlandse niet kunnen geven, is een niet te onderschatten voordeel van het gebruik van Nederlands fabrikaat. En al heeft bijna iedere jonge industrie in het begin met kinderziekten te kampen, dan overtreffen niettemin de voordelen van het gebruik van Nederlandse producten verre deze kleine slechts tijdelijke bezwaren. Sinds de bevrijding hebben de Nederlanders hard aan de opbouw vaneen rijwiel-onderdelen-industrie gewerkt. Vele onderdelen, die vroeger uit het buitenland betrokken werden, worden thans in ons land gemaakt en verhogen daarmede de koopkracht van ons eigen volk. Ongetwijfeld zijn daar, naast de goede, ook minder goede artikelen onder, maar er zijn er ook bij, die, wat kwaliteit en techniek betreft, de buitenlandse producten zonder twijfel overtreffen. Dat laatste mag men bijv. gerust zeggen van de remnaaf, het onderdeel, dat aan hoge eisen moet voldoen. Beseft het Nederlandse publiek de draagwijdte van het kopen van buitenlands fabrikaat? Neen, beslist niet. ledere Engelsman, Amerikaan, Belg, Fransman of Duitser zal het product van eigen land verkiezen boven het buitenlandse. Zij zijn opgevoed in vertrouwen in het eigen product en lopen daar warm voor. Niet aldus de Nederlander, Deze vindt in 99 van de 100 gevallen alles wat uit het buitenland komt beter en mooier dan het Nederlandse product en geeft zonder er bij te denken het werk, dat eigen landge-

noten even goed zo niet beter kunnen maken, aan het buitenland. Dat hij daarmede zich zelf schaadt, soms direct, altijd indirect, realiseert hij zich niet. Misschien zal men tegenwerpen, dat Nederland groot geworden is door zijn handel en dat de importeur of agent zijn broodwinning verliest, wanneer de door hem geïmporteerde artikelen in ons eigen land worden gemaakt. Dat is maar zeer betrekkelijk waar. Vrijwel iedere Nederlandse fabrikant van onderdelen stelt er prijs op de Nederlandse handel juist zoveel mogelijk bij de afzet van zijn producten in te schakelen en maakt daarbij gebruik van gevestigde agenten, grossiers en handelaren. Indien een bepaalde agent zijn omzet niettemin ziet Inkrimpen, dan heeft hij, als dienende taak inde maatschappij, te zoeken naar artikelen, waaraan behoefte bestaat, doch die niet in ons land worden gefabriceerd en dat zijn er nog duizenden. Ten slotte mag men niet vergeten, dat die enkele agent of importeur maar één fiets koopt, maar dat een paar honderd arbeiders, die dit artikel fabriceren, een paar honderd fietsen aanschaffen. ledere fabrikant, grossier of rijwielhersteller zal inzien, dat de voordelen van het gebruik van Nederlands fabrikaat die van import uit het buitenland verre overtreffen, maar het grote publiek ziet dat niet; dat vraagt om buitenlands fabrikaat, „want dat was altijd goed en van het nieuwe Nederlandse product moet je het maar afwachten”. Hier ligt een taak, een grote taak voor de rijwielfabrikant, de grossier en de rijwielhersteller. Zij moeten het publiek overtuigen. Doen zij dit niet, dan zal de buitenlander werk vinden en de Nederlander niet; dan zal de Nederlandse koopkracht verminderen en zal ook de afzet van fietsen teruglopen; dan zullen zij daarvan zelf de gevolgen moeten dragen. H.

OVERZICHT VAN HET LEDENTAL VAN ONZE BOND

2e KWARTAAL 1950 „| tö d r~* d d Afdeling: cc c-s cc c x XJ *-3 VÏI-3 XJt-3 «J O) O) <U H thr-l 1. Aalten 26 26 26 28 2. Alkmaar 310 332 324 328 3. Almelo 146 146 148 151 4. Alphen a. d. Rijn 123 124 130 126 5. Amerongen 53 60 43 43 6. Amersfoort 383 426 438 441 7. Ammerstol-Bergamb 51 54 54 54 8. Amsterdam 7200 7320 7380 7487 9. Apeldoorn 627 684 696 704 10. Applngedam 284 281 282 288 11. Arnhem 954 989 989 1004 12. Assen 144 149 157 161 13. Axel 31 30 29 29 14. Baarderadeel 3333 36 33 15. Baarn 136 133 132 130 16. Barendrecht 46 45 17. Barneveld 38 34 36 33 18. Bedum 36 38 38 39 • 19. Bellingwolde 50 58 61 64 20. Bergen op Zoom 124 122 127 128 21. Beverwijk 337 373 382 390 22. Bilt, De .7 153 163 166 166 23. Bodegraven 25 25 25 25 24. Bolsward 26 26 28 25. Borne 49 49 49 53 26. Boskoop 50 55 55 57 27. Breda 445 469 473 480 28. Breskens 46 51 51 58 29. Brummen 284 298 296 306 30. Bussum 204 217 218 227 31. Capelle a. d. IJssel 514 511 514 524 32. Coevorden 50 61 7070 33. Culemborg 242 241 244 239 34. Dedemsvaart 34 31 31 33 35. Delden 28 26 27 26 36. Delft 1040 1084 1094 1104 37. Delfzijl 141 147 149 152 38. Deventer 743 824 830 866 39. Dieren 508 541 542 555 40. Dinxperlo 34 34 35 34 41. Doesburg 205 203 212 212 42. Doetinchem 218 225 225 230 43. Dokkum 57 68 ,68 69 44. Doorn 66 76 79 80 45. Dordrecht 2647 2639 2635 2663 46. Drachten 53 62 64 70 47. Driebergen 133 132 134 134 48. Edam 32 37 35 36 49. Ede 107 98 97 100 50. Egmond aan Zee 37 35 36 36 51. Eindhoven 609 590 583 584 52. Eist 31 29 29 29 53. Emmen 112 119 120 121 54. Enkhuizen 43 42 39 39 55. Enschede 418 433 437 442 56. Ermelo-Putten 30 30 30 57. Franeker 53 58 58 58 58. Geldermalsen 138 142 146 147 59. Geleen-Sittard 25 24 26 26 60. Gendringen 79 71 73 74

61. Goes 104 102 105 109 62. Goor 40 29 29 31 63. Gorinchem 1091 1100 1104 1120 64. Gorredijk 214 208 201 200 65. Gorssel 87 96 97 100 66. Gouda 255 266 275 281 67. Gouderak 46 49 47 49 68. ’s Gravendeel 4850 50 52 69. Groningen 866 870 874 892 70. Grouw 90 95 98 99 71. Haag, Den 4447 4657 4733 4788 72. Haaksbergen 38 39 41 46 73. Haarlem 1432 1501 1517 1537 74. Haarlemmermeer 22 28 30 37 75. Hallum 33 35 31 31 76. Hardenberg 35 46 46 46 77. Harderwijk 29 31 31 28 78. Hardinxveld 324 333 334 337 79. Harlingen 98 93 93 93 80. Hattem 92 93 94 96 81. Heerde 90 110110 112 82. ’s Heerenberg 18 1514 15 83. Heerenveen 187 192 194 202 84. Heerlen 67 69 41 44 85. Helder, Den 47 61 60 62 86. Hendrik Ido Ambacht ... 320 319 321 324 87. Hengelo (O.) 641 661 665 688 88. ’s-Hertogenbosch 77 75 75 74 89. Heusden 74 71 71 74 90. Hilversum 728 742 753 762 91. Hoogeveen 187 209 238 235 92. Hoogez.-Sappemeer 176 183 184 186 93. Hoorn 68 77 76 82 94. Hummelo-Keppel 60 62 63 63 95. Joure 47 55 51 50 96. Kampen 323 321 320 318 97. Kinderdijk 621 630 629 630 98. Krimpen a. d. Lek 305 300 299 301 99. Krimpen a. d. XJssel .... 696 686 684 690 100. Krommenie 41 48 49 50 101. Leerdam 103 105 109 111 102. Leersum 19 22 103. Leeuwarden 504 553 558 576 104. Leiden 1167 1216 1225 1235 105. Lekkerkerk 238 232 235 235 106. Lemmer 17 18 18 18 107. Loohem 74 78 77 77 108. Loenen (Geld.) 2222 2222 109. Maarssen 87 90 94 93 110. Maassluis 133 123 126 130 111. Maastricht 94 91 93 90 112. Maurik 37 36 34 33 113. Meppel 213 226 230 225 114. Middelburg 471 464 460 465 115. Middelharnis 25 28 29 30 116. Moordrecht 28 28 28 28 117. Muiden 71 76 78 79 118. Neede 102 108 107 106 119. Nieuwenhagen 31 31 120. Nieuweramstei 74 77 78 121. Nieuwerkerk a.d. IJssel 48 46 46 46 122. Nieuwkoop ..; 26 23 23 23 123. Nw Lekkerland 250 249 250250 124. Nieuwleuzen 56 66 63 69 125. Nieuw Weerdinge 25 ■ 21 20 19 126. Numansdorp 52 52 51 51 127. Nunspeet 83 85 85 84 128. Nijkerk 51 57 55 55 129. Nijmegen 415 450 457 453 130. Nijverdal 48 46 46 46

131. Gist 66 66 69 70 132. Oosterbeek 112 116 117 115 133. Oostvoorne 65 85 93 101 134. Oud Alblas 60 62 71 72 135. Oud Beyerland 118 121 124 126 136. Oude-Pekela 70 73 73 75 137. Papendrecht 299 300 304 303 138. Pernis 115 116 119 119 139. Poortugaal 26 26 26 25 140. Purmerend 78 82 84 87 141. Renkum 38 47 44 44 142. Rhenen 61 59 61 63 143. Rhoon 30 29 28 36 144. Ridderkerk 1074 1062 1019 1027 145. Roosendaal 22 23 24 21 146. Rotterdam 10009 10050 10079 10120 147. Rijssen 29 28 30 30 148. Schagen 39 43 43 45 149. Scherpenzeel 99 94 95 98 150. Schiedam 2361 2362 2367 2373 151. Schoonhoven 107 109 109 110 152. Sliedrecht 525 534 529 538 153. Sneek 181 205 204 217 154. Soest 61 61 69 72 155. Spijkenisse 51 4848 48 156. Stadskanaal 50 55 62 62 157. Steenwijk 54 57 60 60 158. Streefkerk 54 59 59 59 159. Terborg-Gaanderen 108 112 115 118 160. Terneuzen •.... 145 152 155 155 161. Tiel 502 535 538 542 162. Tilburg 123 151 153 142 163. Uithuizen 32 30 33 35 164. Utrecht 2547 2660 2688 2710 165. Vaassen 614 627 630 632 166. Veendam 237 252 253 255 167. Veenendaal 105 115 114 113 168. Velp 458 499 500 499 169. Venlo 48 52 51 61 170. Vianen-Vreeswijk 96 94 94 951 171. Vlaardingen 1086 1086 1090 1100! 172. Vlissingen 1522 1531 1538 1534 173. Vorden '. 110 114 112 113 174. Vreeland 23 30 29 33 175. Vries-Zuidlaren 99 112 114 117 176. WaddinxVeen 53 55 55 55’ 177. Wagenlngen 130 132 132 135 178. Weesp 159 160 161 168 179. Werkendam 45 45 46 180. Westerbroek 46 48 49 47 181. Winschoten 202 212 215 220 182. Winterswijk 137 150 151 152 183. Woerden 54 56 56 55 184. Wolvega 40 50 52 52 185. Wormerveer 120 125 125 127 186. Woubrugge 40 39 39 40 187. Woudenberg-Maarn 88 93 92 91 188. Wijhe 25 28 2727 189. IJlst 31 30 32 34 190. IJmuiden 547 572 582 593 191. IJsselmonde 319 318 315 315 192. Zaandam 371 377 384 389 193. Zaandijk 128 134 137 136 194. Zaltbommel 172 185 185 185 195. Zeist 383 400 411 416 196. Zevenhuizen 52 54 56 56 197. Zierikzee 43 47 47 47 193. Zutphen 395 437 446 450 199. Zwolle 265 292 305 312 200. Verspr. leden en groepen 333 336 340 346 Totaal 67185 69147 69704 70467

7

Sluiten