Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OP BEZOEK BIJ ONZE ALKMAARSE BONDSMAKKERS

Alvorens wij, in Alkmaar aangekomen, naar het grootste metaalbedrijf boven het IJ, de Nederlandse Machinefabriek „Alkmaar” N.V., togen, gingen wij eerst even een kijkje nemen op de beroemde kaasmarkt. Want Vrijdags staat dit oude stadje, dat toch ook met de tijd is meegegaan we zagen een goed ontwikkelde middenstand in het teken van de kaasmarkt. En het is, vooal voor buitenstaanders, een gezellig gezicht het kleurige kaasdragersgilde in actie te zien. Doch ook voor degene, die in historische gebouwen belang stelt, is een wandeling door Alkmaar aan te bevelen. Ons doel was echter om eens een kijkje te nemen bij onze Alkmaarse bohdsmakkers, die werkzaam zijn bij de hierboven reeds genoemde fabriek. De directeur, de heer J. F. Ie Blansch, vertelde ons talrijke bijzonderheden over dit bedrijf, dat in 1879 als ijzergieterij is opgericht. Deze ijzergieterij is langzamerhand verdrongen door de machinefabriek, hetgeen wij bij onze rondgang gewaar werden. Sinds 1938 wordt er zelfs in Alkmaar niet meer gegoten. Werkten er in deze fabriek op 31 December 1939 ongeveer 140 mensen, thans vinden er 200 mensen hun werkkring. Wat de sociale voorzieningen betreft, kunnen wij ook gerust zeggen, dat ook hieraan grote aandacht wordt besteed. Om maar een enkel voorbeeld te noemen: het pensioenfonds, dat aan deze onderneming is verbonden. Des middags heeft de heer T. W. Mooyman, werktuigkundige tevens secretaris van de 8.W.T.0., afdeling Alkmaar ons de fabriek laten zien en ons verteld, wat er alzo geproduceerd wordt. Wij noemen: seinmateriaal voor spoor- en tramwegen, machines en onderdelen van machines voor de staatsmijnen en voor olieboren, transportinrichtingen, apparaten voor de scheepsbouw, bruggen enz. De indruk, welke wij van dit interessante bedrijf mee naar huis namen, is deze, dat er inde fabriek een goede sfeer heerst, hetgeen zeer belangrijk is, èn dat er vakmanschap vereist wordt. Op bijgaande foto’s laten wij u deze prima vakmensen, van wie er zeer velen onze bondsmakkers zijn, aan het werk zien.

Bankwerker Gerrit Wit laat een schutgootmotor voor de staatsmijnen proefdraaien.

Joop Mulder aan de draaibank, sinds 1911 lid van onze Bond.

Joop Romp, sinds kort secretaris van de afdeling Alkmaar, aan de revolverdraaïbank.

Kernlid D. Hoevenberg, werkzaam aan een electrische sluitboomsteller.

4

Sluiten