is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 36, 1938, no 43, 23-07-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOEKBESPREKING

Kinderen. Uitg. Contact, Amsterdam. Prijs geb. ƒ3.90.

Boeken over kinderen, met foto’s, tijdschriften over kinderen, met foto’s, kinderen voor de lens, Paps fotografeert z’n kleuters en hoe de fotoboeken over kinderen meer heten mogen en toch grijp je dadelijk weer naar een nieuw boek: Kmderen, en slaat het open met een bij voorbaat welrcferir°l' Leopold en A Plasschaert: je kende ze al, maar gi-aag nog een keer; verhalen van Anke Servaes W Sandberg—Gorter, El. Zemike en Theo 4en dagboekfragment van een'jonge moeder alles plezierige lectuur, niet of SteTofdieper oppervlakkiger dan zoveel wat over kinderen geschreven wordt. Maar de hoofdschotel van dit boek vormen toch de reprodncties naar werk van maar even negentien kunftenfam en 4 in en 56 in zwart en wit. Veel moois is daarbij: ik denk aan ’t slapende joggie van M. Cohen. of ’t negertje van

Nola Hatterman, den groten jongen, die buiten in t gras zit te schrijven, van Chris Beekman, het stelletje slapende, schreeuwende, duimzuigende babykopjes van F. H. Abbing Jr., het donkerogige meiske van H. A. Henriët, enz. De variatie is wel zeer groot. Komt het daardoor, dat men van ’t geheel, ondanks veel waardering, toch tenslotte een wat rommelige indruk behoudt? H. B.—S.

De Echo-serie. Uitg. v. Holkema & Warendorf, Amsterdam. Prijs per deel ing. , geb. ƒ1.50.

In deze serie van herdrukken van bekende en veelgelezen boeken zijn de volgende zes nieuwe delen verschenen: „Het kleine dier” door Martin Andersen Nexö: „Rembrandt” door H. S. Ashton: ~Het Wenskind” door Ina Seidel, ..Waar geen keuze bleef” door Ina Seidel, „Hallvard Gronvold” door Peter Egge en „Liefde doet wonderen” door Pamela Wynne.

Daar van al deze delen behalve van het laatste (waarvan de titel voor zichzelf spreekt!) reeds besprekingen in ons blad zijn verschenen, volstaan we met de aankondiging van deze goedkope uitgave.

Verenigingsleven m lIIIIIIIIIIIIIIIIIH| B 11111111111111111111 l s

R.S.G. Den Haag

Aanstaande Maandagavond gaan wij weer met ~Arm Volk " colporteren: samenkomen half acht Hobbemaplein (zijde kindertuinen).

Volgen andere R.S.G. het Haagse voorbeeld?

Jongeren-weekend

DE VACANTIE IS IN HET LAND

't Weekend op 9 en 10 Juli in Bentveld is ons ook nu weer tot een grote vreugde en voldoening

geweest. We zullen niet vertellen van de gezellige (en lekkere!) maaltijden, van ’t „echte” bedje in één van die knusse kamertjes, van de pittige (en snelle!) wandeling o. 1. v. onzen Vriend, of trachten, de sfeer te beschrijven van de ruime, lichte bibliotheek met die zwijgend-vorsende mensen, die zo tussen de bedrijven door tijd vinden, om ’t een of ander eens door te snuffelen, terwijl anderen met lustige en leutige liederen een sfeer scheppen, die je in-gelukkig kan maken. Zouden we hiervan vertellen, dan moesten we, om volledig te zijn, heel wat méér kolommen Vullen. Bovendien kunt U beter en zuiverder Bentveld-weekends leren kennen, door ze zelf mee te beleven.

Wij, een 80-tal jongeren uit V.C.J.G., N.8.A.5.. A.J.C., J.V.A. en N.J.N., Jong-Hervormden, Padvinders en Volkshuisjeugd hebben elkaar in Bentveld ontmoet in een ontmoeting zoals ds. Banning ons die in zijn openingswoord schilderde wie van ons voelde zich Zaterdagmiddag niet loskomen uit die benauwde beklemming van werkloosheid, gewelden oorlogsdreiging, die je dagelijks gevangen houdt, die je bang, ja soms wanhopig maakt. Banning opende voor ons nieuwe gezichtspunten, verruimde onze blik en versterkte ons idealisme.

Zaterdagavond heeft Ad. van Biemen in grote trekhen de „nieuwe generatie” en de jeugd van deze generatie naar hun wezen getekend. Interessant was het voor ons, om te horen hoe nu es niet de stromingen van een tijd, die min of meer ver achter ons liggen, maar de tijd van het Nu met haar jeugdbewegingen en stromingen in schema’s voor ons werd uiteengezet. Van Biemen heeft de begrippen omlijnd en nader gedefinieerd, om de taal, die een ieder van ons bij ’t bespreken van problemen der jeugdbeweging gebruikt, voor alle partijen duidelijk te maken.

Zondagmorgen leidde Van Biemen de wijdingsbijeenkomst. Als vorige keren maakte ook nu deze bijeenkomst grote indruk op ons. Het eenvoudige en heldere pianospel van mej. Van Rhijn, gevolgd door een met rustig gebaar voorgedragen zinvol woord en aan ’t slot weer het moment van grote, diepe stilte, geeft je een machtige ontroering, een heerlijk ogenblik, waarin je gedachten kunnen uitgaan hoog boven de bindende realiteit.

Ger. Nederhorst heeft Zondagmorgen na de koffie een uitstekende inleiding gehouden over het idealisme van de tegenwoordige jeugd en de maatschappij in onderlinge wisselwerking. Wat hij ons daarvan heeft verteld was buitengewoon belangwekkend zijn woord kan ons voeren tot een diepere bezinning op de dingen om en in ons.

Tenslotte heeft ds. Banning, voortbouwende op hetgeen Nederhorst en Van Biemen gezegd hebben, in een glasheldere beschouwing, zoals we dat van hem gewend zijn, ons verteld, hoe het Christendom staat t.o.v. ons idealisme. Als jongeren, als groeiende mensjes, met een vaak nog wankelbaar geloof, koesteren we grote bewondering voor mensen, die tot een vaste levensovertuiging zijn gekomen; zó rustig vrij-uit kunnen gaan, zó te staan in het teken van Waarheid, Schoonheid en Goedheid, willen wij óók konden ook wij de zedelijke moed, uit ons diepste innerlijk voortspruitend, vinden om zó te getuigen! Maar al kunnen wij allen niet deze hoogte bereiken, toch kunnen we, steeds arbeidende aan onszelf, vóóruit. Wij houden onze idealen hoog wij moeten gesterkt door Bentveld en we gaan opwaarts tot het Licht. In hartelijke openheid en diepe bereidheid zullen we naar elkaar luisteren, zoals we dat Zaterdag en Zondag deden in Bentveld.

Wij beloven U, ds. Banning, Nederhorst en Van Biemen, dat wij zullen trachten in het maatschappelijk leven uit te dragen hetgeen U ons van Bent> veld hebt meegegeven. Aan U allen onze hartelijke dank en tot weerziens! J. K.—M. P.

Op vrij eerste bovenhuis aan de Leliegracht, stille zijde, is in gezin zonder kinderen suite disponibel f 30.— p. m. Tevens zij-slaapkamer f 3.— p. w. Stromend water, warm en koud. Event. met pension (2 pers.) als betalend logé a ƒ 7-50 p. w. Brieven onder nummer A 3222, bureau van dit blad.