is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 38, 1940, no 26, 23-03-1940

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZATERDAG 23 MAART 1940 – No. 26 38STE JAARGANG VAN DE BLIJDE WERELD

Aan God behoort de aarde en haar volheid. Psalm 24:1

Tijd EN Taak

RELIGIEUS-SOCIALISTISCH WEEKBLAD

ONDER REDACTIE VAN DR. W. BANNING ADRES DER REDACTIE: BENTVELDSWEG 5 – BENTVELD

VERSCHIJNT VIJFTIG MAAL PER JAAR – 3 BSTE JAARGANG VAN DE BLIJDE WERELD

ABONNEMENT BIJ VOORUITBETALING PER JAAR F 3.40, PER HALFJAAR F 1.75, PER KWARTAAL F 0.90 PLUS 1 5 CENTS INCASSO – LOSSE NUMMERS 8 CTS POSTGIRO 21876 – GEMEENTEGIRO V 4500 – ADMINISTRATIE GEBOUW N.V. DE ARBEIDERSPERS, HEKELVELD 15, AMSTERDAM-CENTRUM

In 't Oosten klaar laat blozen de dageraad

de liefelijke rozen van haar gelaat

O helle Morgensterre, Gods eeuw/g zoon,

schiet op ons hart van verre Uw stralen schoon.

Maakt wakker al ons leden en traag gemoed

om vlijtig in te treden Uw paden goed.

Vermeert tot Uwen love

het kranke licht

van onze klein gelove en toeverzicht.

Tot dat wij eens in waarheid verheven hoog

aanschouwen Uwe klaarheid van oog tot oog.

toeverzicht: vertrouwen.

JACOBUS REVIUS

(1586-1658)