is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 45, 1946, no 13, 21-12-1946

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N.V. Maatschappij Volharding tot Exploitatie van Onroerende Goederen GEVESTIGD TE AMSTERDAM SEDERT 1890. Telefoon 34263—37057. Kantoor: AMSITIL 2 HOEK MUNTPLEIN. BELAST ZICH MET ADMINISTREREN VAN ONROERENDE GOEDEREN

CHRISTEN-ANTI-MILITAIRISME IN 1947 Abonneert D met Ingang van Januari 1947 op MILITIA CHRISTI Maandblad voor Chrlsten-antl-militarlsten. Officieel orgaan van ..Kerk en Vrede”, Landelijke afdeling van de Intern. Fellowshlp of Reconciliation. Redactie: Ds. J. J. Buskes Jr.; Prof. Dr G J Heering: Ds. J. B. Th. Hugenholtz; Ds. Kr. Strijd en Dr. M. van der Voet. Aborinement ƒ 2.50 per Jaar. Wie zich thans abonneert ontvangt het binnenkort verschijnende KEHSTruunmer gratis. Uitgeefster: N.V. „De Tijdstroom”, Lochem. Giro 60016.

VERHUURINRICHTING van MODERNE ZWARTE HERENKLEDING JOH. HUYER Amsterdam, Weteringschans 153, Tel. 36439, Westermarkt 7.

Voor Goud en Zilver Van Dijk I steenweg 39 Utrecht

. 2:35: :».:\.;..: : ‘sízîifí: 7- Êïîîíaäc’ . = ' i: ‘ :.: : î- mum ; ‚. ..‚.„ ‚uumm v _ ‚‚__„ . . u...‘ ' mm

In het nummer van deze ' week: Bij de jaarwi.s.sellng Mr. M. V. d. Goes van Naters. Doniela Nleinvenhuis ter herdenking W. H. Vliegen Leon Bluin en de Franse politiek H. Klein. De radio-strijd ten einde? Mr. Dr. I. Barents. Het Duitse iieo-inarxlsme. De vrede onderweg. WEEST PARA.4T ! LEEST PARAAT! Abonnementsprijs ƒ 0,20 P. week; ƒ2,— per kwartaal; ƒ 3, per Jaar, plus 15 et Incassokosten. Administratie: HEKELVELD 15, A’DAM-C.

Zojuist is verschenen: MAURITS DEKKER: WAAROM IK NIET KRANKZINNIG BEN 2e druk. Over deze roman, die bij de kenners van Dekker’s werken als zijn beste geldt, is heel wat te doen geweest. Jaren geleden is hij verschenen onder het pseudoniem Borls Robazkt als een gefingeerde vertallng. Vele recensenten zijn er toen ingevlogen en hebben den Rus Robazkl hogelijk geprezen, terwijl zij den Nederlander Dekker nog altijd de verdiende lof hadden onthouden. Een enkele criticus had het spel door en gaf het boek de vooraanstaande plaats, die het in de Nederlandse letteren van onze tijd toekomt. Op deze herdruk wordt door tallozen gewacht. 266 pagina’s Qeb. f 4.y0. Alom in de boekhandel verkrijgbaar. N.V. DE ARBEIDERSPERS AFDELING UITGEVERIJ . AMSTERDAM-C.

\ j Uw kolenbon bij ons ge\ \ / / bracht \ \ \ / / / Brengt meer dan ü had \ \\\\ //// / verwacht! maat en Ie kwaUteit Thuis bezorgd en op (Oók in papieren zakken) TELEFOON 26103 RUIJSDAELKADE 207—211. GEEN FILIALEN

WERFT NIEUWE ABONNÉ'S

'Boeken van de -Altijd boven peil!

Romans Maurits Dekker: Waarom ik niet krankzinnig ben 2e druk, 266 blz. Geb. ƒ4.90

Willem van lependaal: Cantelhovens ereprijs 2e druk, 312 blz. Geb. ƒ 4.90

Joseph Roth: Radetzky-mars vertaald door Johan Winkler en Annle Winkler—Vonk, 424 blz ƒ 5.90

Eric van der Steen: Finishing Touch 299 blz. Geb. /4.90

Gedichten Jan H. de Groot: Moederkoren Verzetspoëzie. Bekroond met de Poëzieprijs 1946 -van de stad Amsterdam, 52 blz. ƒ 2 35

Ab Visser: Na de reis Verzamelde gedichten van tien Jaren, 112 blz. ƒ4.75

Kinderboeken Toos Blom: Limmeie Hompe's vuurtje geïllustreerd door Rie Kooiman, s—B Jaar 35 blz. ƒ 1.75

Toos Blom: Limmeie Hompe's opschrijfboekje Geïllustreerd door Rie 6—B jaar, 51 blz. ƒ 1.75

S. Franke: De juiste weg De reis van Cornells de Houtman naar Insulinde. Geïllustreerd door W. A. van de Walle, 10—15 jaar, 211 blz. Geb. ƒ4.50

Alom bij de boekhandel verkrijgbaar

N.V. DE ARBEIDERSPERS – AFD. UITGEVERIJ – AMSTERDAM

DRUK: N.V. DE ARBEIDERSPERS, A’D.AM.