is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 46, 1948, no 22, 28-02-1948

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het duivelspantheon van mijn G. I. was het socialistische Engeland. Ik kon er niet precies achter komen, welk aandeel in deze haat- en verachtings-mentaliteit door het element „socialisme” en welk aandeel door het element „Engeland” geleverd werd. In elk geval was Churchill de enige Engelsman die zijn goedkeuring kon wegdragen.

Ik maakte uit vele tegenwerpingen op, dat alle voorwaarden voor een vruchtbare discussie ontbraken. Ik d'èelde mijn G. I. alleen mee, dat ik grote bewondering voor Engeland had, o.a. omdat het gedurende de kritiekste dagen van de oorlog alléén gestaan had in de strijd tegen de Nazi’s, vechtende, niet alleen voor zijn eigen belangen en zijn eigen hachje, maar ook voor de bestaansmogelijkheid der W. Europese en Amerikaanse „beschaving”. Mijn gesprekpartner was echter van mening, dat Amerika’s belangen in ’t geheel niet door deze oorlog gediend waren. Amerika had neutraal moeten blijven; het was bedrogen. Engeland en F. D. R. hadden het „erin laten lopen.”

Thuisgekomen na deze ontmoeting en er over nadenkend waar ik deze klanken meer gehoord had, werd het mij duidelijk, dat

zij een voortreffelijke echo waren van het politieke muziekje van de Chicago Daily Tribune. De Tribune is een uiterst merkwaardige krant. Zij noemt zich het grootste en meestgelezen blad ter wereld. Dat zal wel waar zijn. Een doordeweeks nummer heeft minstens veertig grote pagina’s. Het is één der krachtigste steunpilaren van de G.O.D. (Grand Old Party, de partij der Republikeinen). De dagelijkse politieke spotprent valt beurtelings Rusland, Engeland en de aanhangers van Roosevelt en de New Deal aan. Een Engelsman en een aanhanger van Roosevelt is per definitie een booswicht, om van de Communisten maar te zwijgen. Sinds het conflict in Indonesië krijgt de Nederlandse Regering ook zo nu en dan eens een veeg uit de pan. De pogingen van de Labourregering om Engeland voor ondergang te behoeden, worden aan de kaak gesteld als reactionnaire maatregelen, die het land tot toestanden van middeleeuwse slavernij zal voeren. Uncle Sam is een arme, maar eerlijke vent; hij is danig geplukt omdat hij gedwongen is geweest om te dokken ten bate van de „Europese oorlog”. Uncle Sam wordt nog erger verarmd, door het wegsmijten van geld in

leningen aan alle mogelijke Europese Staten, en door sociale maatregelen. De Chicago Daily Tribune is het blad van één man. Colonel McCormick. Zijn leuze is: America first, last and all*the time! Hij noemt zijn blad: an American newspaper for Americans (een Amerikaans nieuwsblad voor Amerikanen). Interessante gegevens over „de Colonel” en zijn blad kunt u vinden in een nieuw boek van John Gunther, „Inside U.S.A.” Ik las het hoofdstuk over de Tribune eerst na mijn ontmoeting met de G. I. en vond er al diens vooroordelen als kenmerken van de Tribune geschetst. Eén voorbeeld. Gunther deelt mee, dat de politieke spotprent van 2 October 1946 een Duitse martelaar op een voetstuk af beeldt. De toelichting luidt: „Nazi Criminal Convicted by a Biased Court Composed of Germany’s Enemies in an Illegally Conducted Trial, Upon Unlawful Evidence Illicitly Procured.” (Nazi-misdadiger, veroordeeld door een partijdig gerechtshof, bestaande uit Duitslands vijanden bij een onwettig gevoerd onderzoek op onwettige bewijsgronden, door ongeoorloofde middelen verkregen).

Tot nog toe had ik nooit veel aandacht aan de Tribune geschonken; de lectuur ervan is nu juist niet inspirerend. Het is echter nodig het blad te lezen, omdat een niet onaanzienlijk deel van het Amerikaanse volk deze politieke opvattingen deelt. Hoe groot is dit deel? Ik weet het niet. Men verzekert mij, dat deze mentaliteit alleen in het Midden Westen voorkomt, en niet in het Oosten (New York, New England), Zuiden of Westen. Het moge zo zijn! De oplage door de week is ruim één millioen, ’s Zondags anderhalf millioen. Lang niet al deze lezers zijn aanhangers van McCormicks politiek. Dat is b.v. hier aan te zien: de Tribune is Republikeins, maar Chicago in meerderheid democraat; Gunther beschrijft als de voornaamste functie van de Tribune, dat dn krant niet alleen de meningen der lezers tracht te vormen, maar dat hij bovenal een spiegel is van een mentaliteit en een mytholbgie die in Chicago en in het Midden Westen een zeer grote invloed bezitten.

Misschien heb ik er verkeerd aan gedaan, deze mentaliteit met het woord fascisme in verband te brengen. Wij gebruiken een woord als „fascist!” meestal meer als een scheldwoord, als een term om onze diepe afkeer uit te drukken, dan om een bepaald verschijnsel zo nauwkeurig mogelijk te classificeren. Ik geloof dat er niet alleen vrij veel overeenkomst tussen het Italiaans fascisme en de Tribunementaliteit bestaat, maar dat er ook grote verschillen bestaan. Fascisme en Nazisme waren o.a.

ABRAHAMS OFFER – HOUTSNEDE -.LUCAS VAN LEYDEN (1494-15 H)

Gelukkig die Gods Woord aanhoort, gelukkig die ’t bewaart, al waar ’t 20 zwaar als ’t Abraham vernam, wanneer hij ’t welbeminde kind, zijn enig, ging, op Gods gebod, gaan slachten, met bereidzaamheid!

GUIDO GEZELLE Kleengedichtjes.