is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 47, 1949, no 21, 19-02-1949

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zullen vinden daaraan te mogen bijdragen, een ieder naar zijn vermogen.

Dit schrijven wil daartoe de mogelijkheid openen.

Met vrijmoedigheid vragen wij u daarom een bijdrage voor het gestelde doel, zo spoedig mogelijk, te willen storten op een der onderstaande rekeningen of op andere wijze ons te doen toekomen, onder vermelding: Jubileum Ds Buskes.

Heel hartelijk danken wij u bij voorbaat voor uw medewerking om 9 Maart 1949 voor Ds Buskes tot een feestdag te maken.

Met vriendelijke groeten en hoogachting

Commissie „Woord, en Wereld”

J. Bouma

H. J. J. Bonman

Mej. D. Burger

Ds A. Dönszelmanii

H. A. Gerritsen

P. Posthumus

M. A. Schmidt

Ds Th. G. Tonnen

A. Walet

Mevr. L. Wildschut—Hoekendijk

J. J. Wentink

Deze oproep wordt o.m. hartelijk aanbevolen door:

Mr. A. J. d’Ailly, Burgemeester Amsterdam

Prof. Dr. W. Banning, Driebergen

Lt-Comm. A. C. Beekhuis, Amstelveen

Ds J. H. H. van Beem, Voorz. Centrale Kerkeraad, Amsterdam

Ds M. Groenenberg, Scriba

Prof. Dr. G. J. Heering, Leiden

Prof. Dr. W. J. Kooiman, Amsterdam

Prof. Dr. G. van der Leeuw, Groningen

Prof. Dr. K. H. Miskotte, Leiden

Prof. Dr. E. L. Smelik, Amsterdam

Prof. Dr. Ir. W. Schermerhorn, Bilthoven

POSTGIRO 317901 GEMEENTEGIRO W 6098 ten name Commissie Woord en Wereld”, Mauritskade 98, Amsterdam Oost.

NEDERLANDSE HANDELMIJ. A’dam t.g. rek. „Woord en Wereld”.