is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 48, 1950, no 49, 16-09-1950

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADOLF EBERLE (1843-1914) OPKOMEND ONWEER IN DE BERGEN (GEWASSEN TEKENING)

een nieuw huis zuilen betrekken en dit huis graag ingewijd willen hebben, mij naam en adres opgeven?”

Dat kennen we nog niet in Holland, dacht ik, en wat is het een goed idee! Hier zijn mensen, die alles verloren hebben en als vluchtelingen jarenlang hebben rondgezworven. Eindelijk, na 5 of 6 jaar ellende, krijgen ze weer een eigen huis. Eigen meubels. Ja, zelfs een eigen tuin. En nu komt de predikant als eerste hun een bezoek brengen. Praat met hen bidt met hen. Dat is inderdaad het goede ogenblik. En ik dacht: hoeveel jonge mensen in Holland trekken jarenlang rond, voor ze een eigen huis hebben? Of wonen op kamers of bij de ouders in? Hoeveel teruggekeerden uit Indonesië behelpen zich in veel te kleine etages? Als ook in Holland de predikanten eens de huizen gingen inwijden!

Later werd ik wel iets ontnuchterd, toen de predikant me vertelde, dat hij op de grote feestdag 30 huizen zou inwijden tussen 11 en 1 uur. Deze 30 huizen waren klaar, maar nog niet ingericht. Staande zong men een lied, las de predikant een schriftgedeelte en overhandigde hij een gedrukte tekst om aan de muur te hangen. Grif gaf hij toe, dat een persoonlijk gesprek in het ingerichte huis meer waarde zou hebben. Zo zou het ook worden later, zei hij. Het ging nu nog zo massaal.

Toch geef ik dit denkbeeld van de huisinwijding graag door aan de predikanten in Holland. Het lijkt me weer een kans om mensen te pakken op een ogenblik, waarop ze ontvankelijk zijn. Grote plannen

Men heeft grote plannen met Espelkamp. Het zal op den duur een kerkelijk-sociaal centrum worden zoals Bethel bij Bielefeld, zoals „Kerk en Wereld” in Holland. De sociaal-theologische opleidingsschool voor leken, die nu in het oude kasteel Friedewald in Nassau-Dillenburg is gevestigd, zal waarschijnlijk na afloop van de huurtijd naar Espelkamp overgebracht worden. Nu de barakken langzamerhand leegkomen, doordat de vluchtelingen eigenhuizen krijgen, begint men conferenties en vacantieweken te organiseren in de barakken. Er zal natuurlijk eens een eind komen aan de vluchtelingenchaos. Dan is in Espelkamp een nieuwe gemeente ontstaan van mensen, die uit alle windstreken hier te zamen zijn gekomen, die met eigen handen hun huis hebben gebouwd en die innig verbonden zijn met de kerk, die hen in dienende liefde geholpen heeft. Niet alleen met de Duitse kerk, maar met de wereldkerk. Want uit alle landen zijn giften gekomen voor het mooie werk, dat de Evangelische kerken in Espelkamp verrichten. En dat merkt men, als men in Espelkamp logeert: er is een frisheid, een openheid voor andersdenkenden, een liefde en meeleven zoals men die alleen in oecumenische centra aantreft. Toch is de geest typisch Duits. Maar hier vindt men Duitsland op z’n best.

MARY J. DE GEUS—SMELT

KERK EN VREDE

Het hoofdbestuur van „Kerk en Vrede” houdt zijn jaarlijkse landelijke conferentie op Zaterdag 30 Sept. en Zondag 1 Oct. a.s. in het Indisch Instituut te Amsterdam. Het programma vermeldt als hoofdthema;

„Nieuwe vormen van weerbaarheid”. Als .sprekers worden genoemd; ds J. J. Buskes, dr J. de Graaf, ds D. Broers, ds T. C. Hylkema, mr A. H. Heering en prof. dr G. J. Heerlng. Ook niet-aangesloten geestverwanten kunnen als gast aan deze conferentie deelnemen. i Inlichtingen bij het secretariaat Argonautenstraat 37, Amsterdam-Z.

Noodweer

Vaak nadert aan de lucht een zware sleep van water; tot boos noodweer, tot zwarte slagregens verdichten

de buien zich uit zee. Het uitspansel aan flarden spoelt in een wolkbreuk de oogsten en het werk der ossen weg. Greppels loopen vol, diepe rivieren wassen

hoorbaar, het bruist in zee van wielingen en kolken. En midden in die nacht van wolken voert de Vader het schelle weerlicht, slagen, waar de gansche aarde

bij siddert; dieren kruipen in hun holen, doodsangst doorvaart de volken en trekt den mensch het hart tesamen.

Uit Vergilius’ Het Boerenbedrijf, vert. Ida Gerharij.t (De Bezige Bij, 1949)