is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 50, 1951, no 13, 22-12-1951

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

arbeiders mochten nl. niet evenveel verdienen als de blanke, Franse arbeiders. Weliswaar mogen de Marokkaanse arbeiders niet hun eigen vakverenigingen hebben. Weliswaar is er een straffe perscensuur. En nog wat van die kleinigheden. Maar per saldo beschikken de Fransen over de macht en over het geld. En voor een vrije, kapitalistische economie moet Marokko een paradijs zijn. Dus was het goed, dat Frankrijk z’n zin kreeg in de VN.

En dan die stukken over de film „De Raad der Goden”. Ik was van plan die film niet te gaan zien. Een stuk communistische propaganda. Een poging om het Westen zwart te maken. Dat had ik er van begrepen uit enkele besprekingen.

Maar nu las ik in deze stukken, dat de fiim puur-ware feiten weergeeft. Dat het I. G. Farben-concern een der steunpilaren is geweest van Hitlers oorlogsindustrie. Dat reeds in 1933 een aantal grote Duitse industrieën (waaronder Krupp en I. G. Farben) besloten Hitlers verkiezingscampagne te steunen met 3 millioen mark. Dat I. G. Farben de grootste producent is geweest van springstoffen, gifgassen enz. in het Derde Rijk. Dat I. G. Farben de hand heeft gehad in de onmenselijke „proeven”, die genomen zijn op siachtoffers van de concentratiekampen en in de vervaardiging van het beruchte „Zyklon-B”-gas, dat in de gaskamers werd gebruikt. Dat er in September 1939 in Den Haag een overeenkomst werd gesloten tussen de I. G. Farben en de Amerikaanse Standard-Oil-maatschappij, die er op neerkwam, dat men tijdens de oorlog eikaars markten zou bedienen en respecteren (hetgeen ook gebeurd is) en de financiële gevolgen zou regelen. Dat Senator Harley M. Kilgore, in Juni 1945, verklaarde stellige bewijzen te hebben, dat men I. G. Farben en andere Duitse oorlogsindustrieën wilde laten herleven. Dat in December 1945 de Amerikaanse kolonel Bernard Bernstein verklaarde, dat 87 % van I. G. Farbens oorlogsmachine gereed was om te werken en ook weer aan het werk werd gesteld. Dat zijn opvolger er over klaagde, dat de opsporing van verborgen activa der I. G. Farben verhinderd werd door ambtenaren van het Amerikaanse Departement van Buitenlandse Zaken. Dat in 1948 I. G. Farben (met medeweten van de bezettingsautoriteiten) weer springstoffen en gassen fabriceerde. Dat een wegens oorlogsmisdaden veroordeelde I. G. Farben-directeur vervroegd vrij is gelaten en adviseur is geworden van de regering in Bonn. Dat er om al deze fraaiigheden van I. G. Farben een actie onder Nederlandse artsen gaande is om I. G. Farben-producten te boycotten...

Martin Schongauer (1445—1491) „En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de kribbe”. (Lucas 2 : 16)

En nu weet ik ook als kleine man wel, dat het uit de mode is om gruwelverhalen (ware gruwelverhalen) op te hangen over het kapitaal en de grootindustrie 1, la Krupp, I. G. Farben en Standard Gil. Vandaag aan de dag is er immers maar één probleem: de Russen. En om die er buiten te houden, moeten we heel wat andere dingen er wel binnenhouden... Ook maar niet te veel er over praten. Dat verslapt onze „energieke afweer” tegen het communisme. Maar die hele grote linke jongens met heel veel poen (want dat hebben ze bij I. G. Farben en de andere jongens van de club) kunnen dan toch hun gang maar gaan... Ondanks onze idealen, ondanks alle kleine mannetjes bij elkaar.

Natuurlijk is dat ook weer een foute conclusie. Toch ga ik straks op zolder zoeken of ik die brochure van Den Doolaard nog heb: Hoge hoeden en pantserplaten. Die vond ik toch wel mooi. Tot een volgende keer maar weer.

Uw Kleine Man

Rondblik

De ere-promotie van Prins Bernhard, het oliegeschil, de redevoeringen van Wysjinski en de oorlogsbegroting eisen zoveel ruimte in de pers, dat er voor vele andere, dikwijls belangrijker gebeurtenissen geen ruimte overblijft.

Vermoeid kunnen we de krant soms neerleggen. Soms twijfelen we of er nog oplosbare problemen bestaan. Vooruitgang kunnen we in de recente geschiedenis haast niet meer ontdekken. Jammer dat wij mensen geen cyclopenoog bezitten, want daarmee zouden we de verborgen verschijnselen kunnen zien. Onder die verborgen verschijnselen zijn er veel die de burger moed geven.

Uit de zeer gevarieerde hoeveelheid lectuur, die ik uit nieuwsgierigheid doorsnuffel, heb ik een paar belangrijke gebeurtenissen opgevist.

Er gebeuren belangrijke dingen in India. In het Indiase parlement is de vorige maand een geweldige deining ontstaan. Dr Ambedkar heeft een wetsontwerp voor de Hindoe-code ingediend. Dit wetsontwerp, dat al meer dan vier jaar op het regeringsprogramma staat, tracht een einde te maken aan de polygamie en wil echtscheiding mogelijk maken, terwijl ook voorzieningen zijn getroffen t.a.v. adoptie van kinderen, successierechten e.d. Dr Ambedkar heeft in een rede het wetsontwerp uitvoerig toegelicht. Er ging een storm van protesten en interrupties door het parlement van India toen dr Ambedkar de bestaande Hindoe-samenleving critiseerde. Pandit