is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 52, 1954, no 10, 06-03-1954

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEMLINC

Ernstig en eenzaam staat Tusschen de holten van

Hemel en aarde de man Die Gods woorden verstaat,

Antwoord weet, maar nog zwijgt Zoo lang de vraag nog klinkt.

Wacht tot de wereld verzinkt En een ster de zon overstijgt.

Hong’rend naar eeuwigheid Brak hij zijn leven als brood.

Proefde in dit voedsel den dood, Deed afstand, en houdt zich bereid.

Luisterend, zwijgend, en in Vroomheid bereid: voorwaar.

Dit is geen einde nog, maar Een voorgoed begonnen begin.

M. Nijhoff. Uit de bundel: „Vormen”. (1924)

MEMLINC door hemzelf (1433—14gs) fragment uit een triptiek. „ . . . eer werelds dan mystiek. Hem kenmerkt een rustige vroomheid. Van terzijde en in afwachting aanschouwt hij de goddelijke mysteries. Zo staat hij in de ruimte der kerk, en treedt niet vanachter de pilaar te voorschijn.”