is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 52, 1955, no 17, 30-04-1955

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De vijfde Mei

Wanneer ik denk: de vijfde Mei dan denk ik aan de doden

zij lopen in een dichte rij aan mijn herinnering voorbij

en tussen hen: de Joden.

Wanneer ik zeg: de vijfde Mei gaan alle deuren open;

de zon schijnt op een groene wei en op de weg zijn ik en jij

vrij overal te lopen

Wmineer ik zing: de vijfde Mei zal ik de klokken horen;

vanuit de verte luiden zij op vleugelslagen naderbij

al wat nog wordt geboren.

O vijfde Klei, o vijfde Mei, ik zou je willen schrijven,

kind gebogen op een lei,

zo zelfver zonken, opdat jij ons altijd hij zult blijven.

Dirk Jorritsma

mede, dat Marx, existentieel, dus naar zijn wezenlijke betekenis, die achter de door hem gebruikte woordenkraam vandaan dient te worden gehaald, ook thans zijn grootheid en betekenis heeft verloren.

Want nog steeds kan Marx ons leren, dat het er niet om gaat of wij het socialisme nodig, mogelijk en wenselijk achten, omdat de economische theorieën van een Keynes beter zijn dan die van een Golijn, maar of er in de schoot van deze maatschappij bevolkingsgroepen zijn voor wie het „heilig ideaal” de reddingboei is in een overigens hopeloze situatie, hopelozer naarmate de materiële welstand groter is en de ideologische bagage hechter doortimmerd 1

De zich zelf handhavende mens, maar dan in zijn armzalige naaktheid: daarover gaat het „historisch-materialisme”, daarover spreekt Marx óók tot ons christenen anno 1955.

En dit nu meende ik, dat wij in 1955 miskenden, omdat onze menselijke situatie in de illegaliteit, ondanks de schijn van het tegendeel, juist niet hopeloos was: immers toen stelde God niet slechts de verworpenen der aarde, maar ons allen voor de beslissing.

Helaas... slechts toen! J. A. DE JONG Sneek, April 1955

Zijn zij voor niets gevallen?

De vraag, die deze plaat van Aart van Dobbenburgh stelt, is onontwijkbaar.

Ze richt zich tot iedereen.

Ze IS een gewetensvraag, en wordt dringend herhaald op velerlei gebied.

Maar ook gaat ze ons aan, als we denken aan de nagelaten slachtoffers van het verzet.

De Stichting vraagt in het jubileumjaar ipJJ een ext ra-bijdragê.

Het gironummer is: ip.jo.jj