is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 53, 1956, no 2, 14-01-1956

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wasdag

Stien houdt niet van die moderne Amerikaanse wasserijen.

De dames gaan er met hun was naar toe om er met de apparatuur van het bedrijf zelf hun spullen te wassen, te drogen, te persen. Binnen twee uur uit en thuis. En goedkoop. De was de deur uit en de vrouw ook. Zo lossen de wasserijen het probleem van het personeelstekort op. En de dames hebben geen rommel aan huis. Rationalisering van de huishouding.

Maar Stien houdt er niet van en doet er niet aan mee. Haar verstand zegt haar, dat ze er tijd en geld mee spaart. De krant zegt het ook en sommige dames ook. Toch gaat ze niet. Stien gelooft er niet in. Ze gelooft alleen in haar eigen was, thuis. Als ze die eens moet missen.Er zou een leegte in haar leven komen, die met machines niet te vullen is. Over functieverlies van het gezin heeft ze nooit gehoord, maar intuïtief verzet ze zich ertegen. Ze doet die was immers thuis zolang als ze getrouwd is. Maar haar verzet is geen conservatisme. Het ligt dieper. Voor Stien is de was, evenals de schoonmaak, een religie.

leder leeft zich uit op zijn wijze. De een in zijn werk, de ander in de liefde, een derde in de voetbal, een vierde in verenigingswerk. Stien doet het, elke maandag, in de was. ' DE W.

wassen tegen de ontstuimig groeiende voorraad muzikaal materiaal. Weer komt een parallellie voor de geest: de mensheid is niet nog niet opgewassen tegen de gecompliceerdheid van het sociale en economische leven. De overeenkomst reikt verder: óók in de muziek vindt men het pogen om de nieuwe materie vorm te geven met oude middelen, het zgn. neo-classicisme. Persoonlijk kan ik dit maar matig waarderen, al geef ik toe, dat het meer houvast biedt bij eerste beluisteren, dan de nieuwe vormen die men, uitgaande van de kiemcel en dergelijke, bij Bartók, Henkemans. Pijper en anderen vindt. |

I Nog verder reikt de overeenstemmmg; wie goed luistert, stoot als vanzelf op het verschijnsel der snel opeenvolgende muzikale hoogtepunten. Sneller dan In de oudere muziek volgen de golftoppen elkaar op, hoge golven met korte aanloop. Het effect Is een kortademigheid, die het pulserende karakter van onze tijd nog overtreft. I

Over deze en andere, niet genoemde, aspecten zou nog veel te zeggen zijn; later hoop ik er in detail nog wel eens op terug te komen. Samenvattend deze wat gewaagde stelling: de hedendaagse muziek is spiegeling van eigen tijd en profetische schouw van de nabije toekomst. Daarom verdient deze muziek onze aandacht, daardoor vermag zij evenzeer als oudere muziek te ontroeren. Nodig is alleen een wennen aan haar ongewoon karakter. |

I De grammofoonplaat met zijn mogelijkheid van herhaald beluisteren biedt hier een ideale mogelijkheid, zich in de eigentijdse muziek te verdiepen en zodoende er vertrouwd mee te worden. A. VAN BIEMEN

Aart van Dobbenburgh

„Ik ben de perken langs gegaan, de bocht der zonnige terrassen, de nauiv bewogen siergewassen, de koele stammen van den laan

en heb de loten en de tivijgen, de weeke stengelen geplukt en wat mijn handen konden krijgen mij toegehaald en aangedrukt

en in mijn armen liggen schoven van alle rijkdom die ik brak, een schat mijn eigen wensch te hoven en wie ik liefheb, krijgt een tak” Uit Albumblad van J. H. Leopold