is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 53, 1956, no 7, 18-02-1956

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TIJD EN TAAK

Onafhankelijk V/eekhiad

voor Evangelie en Socialisme, Hekelveld 15j Amsterdam-C,

Amsterdam, 17 februari 195b»

Waarde Lezer,

Elk weekblad heeft zijn eigen karakter, De geur en de kleur _ wordt er aan gegeven door iets ondefinieerbaars. Door de schrijvers, de onderv/erpen, de opmaak, het papier.

"Tijd en Taak" heeft dus ook een eigen karakter. Dit te omochnjven is een onmogelijke taak. Wij kunnen alleen zeggen; gij moet ons blad ondergaan om er van te gaan houden.

Wij geven geen brandend nieuws. Wij doen geen onthullingen. Wij houden niet van scherpslijperij, zodat gemakkelijke coimnentaren achterv.-ege blijven. Wij volgen op de voet, wat er in binnen- en buitenland gebeurt. Wij hebben daar onze eigen_gedachten over. Die zeggen wij. Als christenen en als democratisch socialisten, Haar niet als verdedigers van een kerk of als partijgangers. vij hebben noch van enige kerk, noch van een partij opdracht gekregen. Maar wij weten ons geroepen, om in solidariteit zowel trouw als critisch te zijn; om ons niet in een roes te laten praten, noen in pessimisme steriel-.te worden.

Wij geloven, dat Nederland behoefte aan zo'n blad heeft. U heeft dat. Dat weten wüj. Maar kijk eens in Uw kring rond, wie daar behoefte heeft aan een blad, dat geen cliché-meningen geeft, dat prikkelt tot zelfstandig denken, dat de ontmoeting tussen het ciii’isten—zijn en het socialist—zijn aandurft.

Daarom; geef proefadressen.

Naar; Administratie van "Tijd en Taak", Hekelveld 15> Amsterdam.

Hartelijk dank, het is voor een goede zaak.

Hoogachtend,

V/eekblad Tijd en Taak. L.H. Ruitenberg,

Redacteur.