is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 53, 1956, no 10, 10-03-1956

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lezers werven lezers

Onze lezers zonden ons duizenden namen en adressen van belangstellenden in ons weekblad. Hartelijk dank daarvoor! Deze medewerking sterkt ons in de overtuiging dat onze lezers wat voor Tijd en Taak over hebben. Dat is overigens niet zo’n wonder, want Tijd en Taak is in zijn soort een uitstekend blad. Echt een weekblad, dat men met een gerust hart aan anderen kan aanbevelen. Daarom durven wij u nog méér te vragen dan alleen wat adressen te zenden. Wij vragen u nu de lezerskring van Tijd en Taak te vergroten. Tijd en Taak is waard om door nóg meer mensen te worden gelezen.

De abonnementsprijs zal geen beletsel zijn. Wij geven per jaar 50 nummers. Men betaalt per jaar slechts f 5 Dat is maar een dubbeltje per week! Per half jaar is het abonnementsgeld maar f 2,75; per kwartaal f 1,50.

Uw moeite beloond I U krijgt voor uw medewerking een beloning in de vorm van boeken, waarvoor u zeer zeker belangstelling zult hebben. U krijgt boeken die stuk voor stuk een passende waardering vormen voor uw hulp aan Tijd en Taak. Versterk Tijd en Taak! Doe mee aan onze actie! Onze lezers werven lezers! Geef u wat moeite voor uw weekblad en wij geven u een passend geschenk. Doe mee! Wij rekenen op u, óók op u!!

Oproep aan alle lezers van Tijd en Taak

VOOR VIJF ABONNEES Voor 5 abonnees keuze uit een der drie onderstaande boeken. Voor uw eerste abonnee krijgt u al een beloning; u krijgt van ons dus: voor 5 abonnees 2 boeken; voor 10 abonnees 3 boeken; voor 15 abonnees 4 boeken.

Kaj Munk: Hat voorjaar komt, formaat 16,5 x 22 cm; 347 bladzijden, gebonden in linnen band; winkelprijs f 6,90.

Toen in 1943 het Deense volk overging tot daadwerkelijk verzet, zocht de bezetter naar een, op wie zijn weerwraak zich kon koelen. Hij vond die man in de 46-jarige predikant van het kleine Vedersp: een moedig man, die in zijn preken precies placht te zeggen waar het op stond. Men lokte hem uit zijn huis en schoot hem neer. De preken van Munk zijn over de gehele wereld verspreid en vertaald. Wie hem goed wil leren kennen kan niet beter doen dan Munks autobiografie ter hand nemen.

H. J. van Wilzen en dr. A. v. Riemen: Samen op Weg, 50 jaar Blijde Wereld, formaat 13,5 x 20 cm; 190 bladzijden, gebonden in linnen band; winkelprijs ƒ 6,90.

Mej. dr. N. A. Bruining voor de VPRO: ‘leder die het religieuze socialisme enigszins ter harte gaat en dat moet toch wel ieder mens die zal dit boekje willen lezen. Het geeft een helder overzicht en een massa feiten en data. Maar het geeft meer dan dat. Het getuigt. Het getuigt van de bezieling van de groep, die voor vijftig jaar op weg ging, een groep van baanbrekers en ook van hun opvolgers, die allen gedreven werden door een zedelijke verontrusting en een vruchtbare visie, zoals prof. Banning in de Haas steeds ter hand te kunnen nemen.

VOOR ÉÉN ABONNEE

Mr. dr. A. A. van Rhijn: Waarom als protestantschristen lid van de Partij van de Arbeid? formaat 12,5 X2O cm; 60 bladzijden, winkelprijs ƒ 0,90.

Ds. J. J. Buskes jr. in Het Vrije Volk:

‘Wij zijn zeer dankbaar voor deze waardige en positieve apologie, gegeven door een man die actief deelneemt aan het leven der Hervormde Kerk en tegelijkertijd strijdt voor het socialisme, die de politieke en sociale geschiedenis van Nederland door en door kent, zijn geloofsovertuiging vrijuit belijdt en zeer direct betrokken is bij het werk aan de vormgeving van ons maatschappelijk leven.’

Dr. G. Horreus de Haas: Boodschap der Eeuwen. Een bundel preken, formaat 15 x 20,5 cm; 297 bladzijden, gebonden in linnen band, winkelprijs f 5,90.

Deze postume publikatie toont ons de nobele predikant nog eens in zijn volle grootheid. Al zijn bewonderaars en dit zijn er velen in den lande zullen dit boek willen bezitten. Nu bestaat de mogelijkheid om dit voor velen belangrijke boekwerk te verwerven. leder die zich voor de in deze bundel preken behandelde problemen interesseert en dat doet u toch? zal het op prijs stellen het werk van dr. Horreus de inleiding schrijft.’

Onderstaande bon invullen (met blokletters a.u.b.)y als brief frankeren en zenden aan: Administratie Tijd en Taak» Hekelveld IS Amsterdam-C. U kunt ook een brief of briefkaart zenden.

•) Hier a.u.b. invullen per jaar/halfjaar/ kwartaal. Deze abonnee(s) is (zijn) ingeschreven door:

Naam: Adres: Woonplaats:

Zend mij als beloning het boek No

Druk N.V. De Arbeiderspers