is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1862, 01-01-1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den,' merkte een der professoren aan; //maar ik laat mijne vrouw en mijne dochters niet voor slijpsteenen gebruiken."

Zeker rentmeester op een landgoed, die een weinig van tirannieken aard was en den naam Gessier droeg, had een lot in de Schiller-loterij genomen, en zag met brandend verlangen uit naar den prijs, dien hij trekken zou. Eindelijk komt de lijst, waarop zijn nommer staat, en hij ziet dat hij een Wilhelm Teil (de pracht-uitgave) getrokken heeft.

in de nederlandsche spectator tan 5 julij 1862 vindt men het volgende, zeer merkwaardige berigt:

//In den gevel van het huis, waarin Heinrich Heine te Dusseldorf geboren werd, zal door zijne vrienden een marmeren tafel (!) geplaatst worden. Twee huizen hebben elkander die eer (welke eer ?) betwist, doch het is nu uitgemaakt dat Heine geboren is in de woning van den lieer Sch'ónfeld, Kunsthandelaar in de Bolkerstrasse, terwijl het daartegenover gelegen huis, van den hoedenmaker Hürter, eerst in zijne geboorte door Heine's ouders is betrokken."

Behalve dat men zou kunnen vragen, hoe het kwam dat Heine niet in zijn ouders huis, maar in dat van den Heer Schönfeld geboren werd, zouden wij wel eens willen weten, wat zijne ouders kan bewogen hebben, om in zijne geboorte een ander h uis te betrekken, en vooral, hoe dat te werk is gegaan.

De Spectator, die op zijne manier nog al precies is, en in zijn Pluksel zoo gaarne op verkeerdheden van anderen wijst, al bestaan ze ook dikwijls slechts in een onnoozel drukfontje, gelieve hieromtrent eenige opheldering te geven.

C. P.