is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1862, 01-01-1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en betjen tiedig van huus, daii kan 'k in 't darp es anheuren waor of ze 't op hebt (op wien gestemd moet worden); dat bun 'k altied zoo gewend by de raods-vergaderingen."

/'Now, Manes-eum! ik hoppe dat y maor en goeye keuze zult doen, want by dat meisters-guudjen zunt deurgaons vuile kwasten."

// Jaohernam Manes, //daor heb y geliek in. Daor waren der wat by, die den hal ven tied wel in 't haor zatten te strieken ; 't kon ook wezen dat ze dat van domkoppery deejen. Wat waren er, die hadden baorden, net as Jan Kalvien, die op de schilderye van den domeneer steet, en wat zatten er den halven tied wel onder de neuze hen te wisschen, urn es te laoten zien dat ze witte zakduuke hadden."

//Praot y daorvan ?" zei vrouw Janssen. //Laots was ik in de stad in de kerke, en daor ston der eene met en golden ketting an 't allosie (zak-uurwerk) veur te zingen. — Zukke kweste (gekken) hei der onder."

De buurman had intusschen zijn neuge-kupken (laatste kopje) geledigd, en na zijne versch gestopte pijp ontstoken te hebben , stond hij op en zeide:

// Now luu! tut margen aovend dan. Ze zult au onze volkshuus (woonhuis) niet wetten waor a 'k zoo lang ebleven bun."

//Jao, Grart-eume! dat zeg y wel; maor met dat kuijereu ié de tied in en ummezien (oogenblik) umme. — Now — doet de groetenisse an ow volk!"

//'k Hoppe 'et waar te nemen," liet de buurman volgen en vertrok.

Wij willen ons ook met de gedachten weder buiten de woning van boer Janssen verplaatsen, waar ik u mogelijk reeds te lang deed vertoeven. Trouwens, op wien de keus tot onderwijzer te A. gevallen is, worden wij toch niet gewaar; en dat de huisgenooten bij het ontkleeden de eene kous na de andere uittrokken, is niet belangrijk genoeg, dewijl de dagelijksehe ondervinding ons zulks geleerd heeft.