is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1863, 01-01-1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het mogen er veel of weinigen wezen, buiten staat zijn nog een geweer af te drukken. Met één zoodanigen slag, als in dezen oorlog bij dozijnen zijn voorgekomen, besliste de eerste Napoleon het lot van groote koningrijken ; hier beslisseu zij naauwelijks eene enkele strategische beweging. De offers aan menschenlevens, die op zoodanige wijze gebragt worden, zijn vreeselijk. Van de 230,000 tnan, die in Maart 1862 het Potomak-leger van het bondgenootschap vormden, waren in September weinig meer dan 30,000 man over. Aan de tegenpartij ging het niet beter.

Bij dezen stand van zaken zijn buitengewone middelen noodig om een leger uit den grond te doen verrijzen, buitengewone verlokselen om vrijwilligers onder de sterbanier te brengen. Wij zagen door de straten van Philadelphia een vliegend werfbureau onder pauken- en trompetgeschal rijden , en honderden bij de vaan zweren, die toch slechts als een voorteeken van den dood over de hoofden van hare getrouwen wappert. Maar de ontboeide oorlogswoede eens volks van 80 millioen zielen laat zich niet zoo ligt betoomen; — en wie zal het einde voorspellen van een burgeroorlog, die over een zoo ontzaggelijk terrein verspreid is!

EENE KUNSTBESCHOUWING.

«genootschap assiduitas.

KUNSTBESCHOUWING MET DAMES.

Op Woensdag den 20sten December 1860, in het lokaal de Nederlanden. Portefeuille der werkende leden.'"

//Dat is heerlijk, pa! daar gaan we immers heen?" viel Greta haren vader, onder het voorlezen der courant, in de rede.

Pa schoof zijn mutsje eens bedenkelijk op zijde, bragt het mondstuk van den langen Gouwenaar met de steile haar-