is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1863, 01-01-1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ACHT DAGEN STOOMENS.

NAAR BELGIË, DOOR BELGIË EN TERUG.

IVenn Jemand eine Reise thut,

So leann er was verzakten ;

Drum nam, icTi meinen Stock und Rut, XJnd th 'at das Reisen loühlen:

Und fand es überall wie hier,

Fand überall 'n Sparren, Die Menschen grade so wie wir , Und eben solche Narren.

Clauuius.

In eene bijeenkomst, ten huize van den heer B#** op een //avond-boterhammetje" was tot de reis besloten en de tijd bepaald, en zoo veel mogelijk de route, die wij zouden volgen. Dat wij van ons reisplan wel eens zouden moeten afwijken, werd volmondig erkend. Met een Baedeker, Manuél du Voyageur, en een Plantenga, België en Parijs en omstreken, zouden wij het wel klaren. Wat derhalve de betaling der plaatsen in stoombooten, spoorwegen en vooral van verteringen in logementen betrof, dienden wij de les van vader Cats wel degelijk in aanmerking te nemen:

Waer ghy oyt gaet of henen treckt,

Hout staegh u beurs en hert bedeckt,

En melt niet door een lossèn praet Van waer ghy komt of henen gaet.

En vooral:

En twist oock niet met uwen weert;

Maer is hy vies, of niet te pluys,

Betaelt en soeckt een ander huys.

Alles aldus conform besloten, zullen drie paren Alkmaarders het wagen //den vreemde" in te gaan. Als voorwaarden zijn vastgesteld, dat wij in weinige dagen veel moe1863. III. 1