is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1863, 01-01-1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ruitersporen, degengevesten en epauletten. En die twee kleine sporen van zilver behoorden eens den grooten keizer, die hier zijne kroon verloor. Zij werden in zijne koets gevonden en buit gemaakt.

Nog eene akelige merkwaardigheid is hier onder glas bewaard : een lederen casque, waarschijnlijk van een chasseur, platgetreden en met een gat er in, waarin nog haar kleeft. De opzigter ontsluit eene andere kast, en brengt een doodshoofd , bij de slapen met een geweerkogel doorschoten. Duidelijk is het te zien waar de kogel trof; want daar is het gat rond en effen, en daar hij uitging is het grooter en versplinterd. Beiden zijn vóór weinig jaren naast elkander opgedolven. Zeker is het dat de eigenaar van dat hoofd en die casque niet nog uren lang, als zoo velen zijner lotgenooten, met den dood behoefte te worstelen; want kennelijk kwam het schot van zeer nabij, en was de overgang plotseling.

Nog andere schedels toont men ons, en daaronder is er een van eene vrouw. Dus bleven ook deze niet verschoond van het lot des oorlogs.

In een zekere orde gerangschikt, hangen verder tegen de muren wapenen van allerlei soort, de meesten verroest of geschonden. Lansen, sabels, zwaarden, vervaarlijk om te hanteeren, snaphanen, karabijns, buksen en pistolen wisselen af met de drankvaatjes der zoetelaarsters, en de degens der officieren met het eenvoudig zijgeweer der infanterie. Gebitten en snaffels der Engelsche, Pruissische en Eransche kavalerie zijn er opgehangen; en op een soort van rek, tegenover de deur, ontdekken wij de smalle schakot met de W, naast den steek des Eransehen doctors. Van vele jaren getuigt die ransel; en die roode rok aan den eenen en die blaauwe aan den anderen kant van het rek, ze zijn nog niet van de mot verteerd, maar toch hunnen ondergang nabij.

//Wat ding is dat?" Het //ding" hangt onder het rek.

Het is een drie voeten lang en slangsgewijs gevormd voorwerp , met een koperen mondstuk, waarop geblazen wordt. Het was in vroeger tijd bijna even onmisbaar bij zoogenaamde Turksche krijgsmuziek, als een Moor, die de groote trom — alweer Turksche trom — sloeg, en de // Turksche schellen" met een afhangenden paardestaart. Dat // ding"