is toegevoegd aan uw favorieten.
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wacht; voor de schutterij nog verzwarender, omdat zij geen vivres kreeg, en de schutterij dus beurteling een groot gedeelte op zeer ongelegene uren van hunne woningen, enkele een uur ver van de wacht afgalegen, het middagmaal moesten halen. Nog na eene halve eeuw heb ik de physiognomie van den dwingeland van Europa voor mij, als ware het eerst gisteren gebeurd; maar de plaats en eene bijomstandigheid gaven ook aanleiding, dat hij zijn scherpen blik meer op het punt rigtte, waar ik met anderen stond. De Nieuwezijds-kapel, met hare gesloten winkelkastjes, leverden toch geen gezigtspunt ter beschouwing op, en wij stonden met onze gepresenteerde geweren voor het huis van den toenmaligen boekwinkel van Döll Egges geschaard. Alle de woningen waren met houten staketsels afgezet, en op het dus vermeld terrein reed niet alleen de kavalerie vijf man hoog, maar zwierven tusschen ons en de paarden, zoodra eenige opstopping van den trein een halte vorderden, adjudanten te paard in ligten draf; zulk een halte was er juist, toen Napje zich op dit punt met zijn staf bevond, en zijne blikken onzerzijds rigtte, waardoor wij hem als het ware van aangezigt tot aangezigt zagen; dit gunstig aspect van den kroonenroover had mij echter noodlottig kunnen worden. De klingscheeden van de adjudanten zwabberden aan onze zijde, en een er van haakte in mijn kruisband, sprong af op de dij van mijn linker nevenman, en veroorzaakte hem een scheur in de linnen broek en eene ligte schampwonde. Nu was mijn geweer daarbij wel uit de rigting geraakt en had ik eene terughoudende kracht gevoeld, maar vernam eerst later, toen de trein voorbij was, dat de makelaar Döll Egger, die zich achter het staketsel bevond, het gevaar voorziende , zijne armen om den kruisband van achteren had geslagen, en het zoo had voorkomen, dat ik bij den schok voorover was gevallen. Ongeveer dertig jaren daarna heb ik hem die dienst nog eenigzins kunnen vergelden.

Een andere corvée viel mij , tijdens het verblijf van Napje, nog te beurt, die ook met onaangename gevolgen had kunnen gepaard gaan. Op de wachtparade werd er nog eene extra bezetting gevorderd aan een veldpost of speciaal brieven-bureau , in een gerequireerd huis op den Kolveniersburgwal bij deZHoogstraat. Bij ontstentenis van den korporaal, 1863. IV. * 14