is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1863, 01-01-1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

M.

Natuur- en Kunstvoorbrengselen. Drie Stukjes 282.

Nederlandsche Landhuishouding (De). Leesboek. Twee stukjes —

Nederlandsche Spraakkunst (Allereerste beginselen der) 249.

Neêrlands Kansel. I—V 73, 238, 313.

Nieritz (Gr.), De kleine Trompetter 88.

Nightingale (Fl.), Over Ziekenverpleging. 54.

O.

Omgeving (Onze). Leesboekje. 282.

Ojtzoomer (Mr. C'. Naar aanleiding van een Testament. Open Brief aan Dr. M, de Vries 55.

P.

Parvé (Dr. B. J. Steyn), De wet tot regeling van het Middelbaar onderwijs ,., ,... 320.

Parker (Th.), De Godsdienst in haren oorsprong, hare bronnen en hare ontwikkeling. Eerste stukje 195.

Pieron (B.), Schetsen, afdrukken en beelden uit Bernards Portefeuille. 311.

Pölitz (E. L.), Kort Overzigt der Algemeene Geschiedenis voor jonge lieden. Twee stukjes. Vijfde druk «, 127.

Pompe [4.), Geschiedenis der Nederlandsche overzeesche bezittingen... 124.

Postel (E.), Grondbeginselen der anorganische en organische Scheikunde. Tweede Deel 251.

Proes (Dr. L), Tiental Leerredenen 73, 313.

Pülz (W.), Schets der Oude Geschiedenis en Aardrijkskunde voor de lagere klasse der Gymnasiën. Derde verbeterde druk 127.

Schets der Aardrijkskunde en Geschiedenis der Middeleeuwen. Tweede, verbeterderde druk —

Schets der Nieuwe Geschiedenis. Tweede, verbeterde druk. —

«.

Quos Ego, W aarom ? 161 •

ES.

Rees (W. A. van), Handboek voor Postkommandanten op Java, enz.

Twee Deelen 18.

Reid (M.), De Maroon, of Slavenjagt en Plantersleven op Jamaica.

Twee Deelen H6-

Revius (Majoor), Gedachten over de vrije uitoefening der Geneeskunst. 94.

Reyd (Mayne), Het Huis in de woestijn 87.

Rodenberg (J■), De Straatzangeres van Londen 172.

Roos (Dr. J.), De Eerste Wijsgeer der Ervaring aan de Groningsche

Hoogeschool.... - ■

Ruete (C. C. Th.), Het Stereoskoop en het Stereoskopisehe zien 82.