is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1863, 01-01-1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sultaat verkregen wordt. Eenige jaren geleden werd in het Leeskabinet een kort verslag gegeven van het Kostersfeest te Haarlem. Daarbij is eene plaat gevoegd, welke stereoskophisch verkregen werd, en alleen als zoodanig verkregen kon worden. Hoe, dit is natuurlijk een geheim, dat de redacteur van het leeskabinet voor zich zal houden; want anders gaat het daarmede als met de overlevering omtrent het ei van Columbus.

Toch kan het misschien verkregen worden door bestudering van het werkje, dat wij thans aankondigen en dat een zeer duidelijk denkbeeld van de zaak geeft. Het is te gering van omvang om in bijzonderheden te treden, waarom wij er alleen op verwijzen. De stereoskoopplaatjes dienen daarbij tot opheldering, waarvan wij echter fig. 1 moeten uitzonderen; want hoe wij dit ook precies in het midden van onzen stereoskoop geplaatst hebben, wij konden er geen duidelijk beeld in aanschouwen. Uitmuntend is Saturnus uitgevallen; het is als of men deze planeet door een der beste kijkers aanschouwt.

Het spreekt wel van zelf, dat onze aankondiging van dit werkje eene aanbeveling is. ™

Hoe Simon Sellner aan zijn geld kwam, en wat hij er mee deed. Uit het Zweedsch van Oom Adam (C. A. Wetterbergh.) Twee Deelen. Te Amsterdam, bij de Wed. L. van Hulst en Zoon. 1862. 26é en 243 bladz. in gr. 8°. Prijs ƒ 5,20.

De titel en het vignet zullen u verlokken; en al ga het u niet als de snoek, die, gretig toegehapt hebbende, raar opzag toen hij op het drooge te land kwam, zult gij toch door veel u verrast zien, als de hoek van het boek u optrekt. De schrijver, u van vroeger zekerlijk bekend, staat er borg voor. Denk niet dat die man daar aan dien lessenaar, met zijn bril op den neus, u op zijn muffig kantoor lang zal ophouden; veel anders wenkt u, het een nog frappanter dan het ander. Die Simon Sellner is een geldwolf, en daarom een akelige vent. Geld geeft wijsheid, zegt men; slimheid geloof ik wel, soms ook zekere brutaalheid, maar schoon-