is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1863, 01-01-1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerste Keeks. Utrecht, J. G. Broese. 1863. XII en 410 bladz. in gr. 8°. Prijs ƒ 3,90.

Bovenstaande titel, die duidelijk aanwijst wat men in dit werk te wachten heeft, ontslaat ons van eene opgave daarvan. De natuurkunde namelijk wordt er in behandeld in eene reeks van lessen, waarvan een tiental in deze eerste reeks geleverd wordt. De tien lessen, waaruit dit boekdeel bestaat, bevatten JSene inleiding tot de studie der Natuur. Dat deze lessen bij de voordragt met veel genoegen en bovenal met zeer veel nut zijn bijgewoond, kunnen wij ons gemakkelijk voorstellen; want de voordragt is ten hoogste aangenaam en bevattelijk, en de heer van den Broek heeft welgedaan met ze door den druk voor een uitgebreider publiek toegankelijk te maken.

Dit weinige neme men voor het tegenwoordige voor lief; wanneer het werk compleet is, hopen wij het nader te bespreken. De natuurkundige proeven, in dit boekdeel behandeld, worden toegelicht door een aantal houtsneêfiguren, die goed gegraveerd, maar niet altijd duidelijk afgedrukt zijn. Dit laatste is een gevolg zoo wel van den bleeken inkt, waarmede dit werk gedrukt, als van het papier, dat voor houtsneêdruk minder geschikt is. Onze Germaansche naburen zijn ons in dit opzigt verre vooruit. De uitgevers onder hen weten, welk papier zij in dit geval moeten bezigen , terwijl de drukkers daarvoor er bijzonderen inkt op nahouden.

Tegen den uitgever van dit werk hebben wij nog eene grief. Zij betreft het slecht innaaijen van dit eerste deel, waardoor het bijniet te gebruiken is. De vellen druks zijn met zeer kleine steekjes, nu eens geheel onder en dan weder geheel boven aan, zamengehecht, waarvan het gevolg is, dat het boek bij het eerste doorbladeren er uitziet, alsof het reeds langen tijd in gebruik was geweest. Wel verre dat de uitgevers de verkeerdheid van zoo iets inzien, wint zij hoe langer hoe meer veld. Vooral leden van leesgezelschappen klagen steen en been hierover, maar vruchteloos. De uitgevers schijnen in dit opzigt met blindheid geslagen te zijn.

N. T.