is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1864, 01-01-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vier stuivers wilde aannemen. Het zou dus maar met de klompen bij haar verblijven, totdat buurvrouw den volgenden dag liet met een goede zesdehalf zou inwisselen, en waarop deze besloot de klompen ook maar zoo lang te laten staan. Die buurvrouw kwam, en de klompen waren weg. Bij het rondscharrelen in den winkel, vond zij de oude schoenen van Nefke, en riep : //Daar heit mijn mofke de klompen meegenomen!" En toen bij instinct in hare geldlade grabbelende , herinnerde zij zich niet, dat zij, om in geen verwarring te geraken, de embder-vier gisteren in haren zak had gestoken, en daar zij die in de lade niet vond, riep zij verder uit: n En in mijn lade heeft hij ook gepluisd en zijn eigen moffengeld meegenomen! Als hij van avond hier komt, zal ik hem de ooren wasschen! Zulke kuren moet hij niet beginnen ; dan kan hij ophoepelen!"

Buurvrouw zocht eene poos andere klompen voor haren Berend uit. De embder-vier zou zij wel nader verrekenen; daar moest Maryke nu maar zesdehalve stuiver voor in plaats geven, enz.

Het mofke kwam echter 's avonds niet terug, en toen was aan burenpraatjes geen gebrek. De mof, die reeds vroeger gezeten had, had Maryke's geldlade zwaar bestolen en een aantal goederen meegenomen; het kwam den dorpsdiender ter ooren , en ofschoon de goedhartige Maryke zeide, dat het maar een paar klompen waren en zij slechts een embder-vier miste, de handlanger der justitie en politie gaf er kennis van aan den dorpsschout, en deze handhaver van het dorpsregt begreep , dat in een land van orde en tucht dergelijke praktijken niet straffeloos door een zich reeds als boosdoender gekenmerkt hebbende mogten geschieden, en gaf bevel tot opsporing van den dief, dat niet veel moeite kostte, en na een paar dagen werd het arme mofke, onder het gejubel der dorpsjeugd, geboeid op bloote voeten — want de dienaar had het corpus delict in beslag genomen — in de dorpsgevangenis opgesloten. De embder-vier had men echter niet bij hem gevonden, gelijk hij dan ook zwoer zich niet aan de geldlade of iets anders te hebben bezondigd, terwijl ook Maryke, des zondags vóór den kerkgang een schoonen zak aandoende, bij het overbrengen der klungelarijen uit den ouden, daaronder de embder-vier vond. Hoezeer nu daarvan , bij het uitgaan der kerk, aan den schol-