is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1864, 01-01-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die zich onder de toehoorders bevond, trouwhartig tot een kameraad, // zou men dan niet gaauw de groote sloep kunnen uitzetten, om ten minste het volk te redden?"

Men vroeg eens Crébillon, waarom hij het verschrikkelijke tot stof voor zijne treurspelen gekozen had. // Mij bleef geen keus overgaf hij ten antwoord. // Corneille heeft mij den hemel en Eacine de aarde weggenomen; derhalve moest ik wel mijne toevlugt in de hel zoeken."

Een ongeduldige patiënt klaagde zijnen bosdoctor, dat hij noch liggen, noch staan, noch zitten kon. // Dan weet ik nog maar één middelzeide de doctor grommig: // hang je op!"