Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.. . ' Winschoten. ztttpws-n

April (raa.dk.). 8 Oct. (raadk.). 16 Oct. 3612. 2. „a

3597. 1. 3616. 4, 1872. 5872.

Tiel. 3 April. 3538. 4. 26 Junij. 3573. 3. 27 Maart' 36°7' 4' jgyg

1872. 1873. 19 Maart. 3597. 2.

29 Ma«rt. 3574. 3. 17 Julij. 3609.3. 19 Maart. 3622. 3. 7 Mei. 3623.3. 9 Julij. 3626.4 Zwolle

Utrecht. 4 april 362°" 4' 18 junü- 3625- 3- \&7l '

1872. Zierikzee. ^ Maart, 3537. I.

3 A^.i, 3586. 2. 23 Oct. 3536. 3. 10„0 1872.

„„„ 1872. 4 Julij. 3555. 3.

19 Jur ocfn ' 27 Maart. 360.5. 3. 19 Sept. 3562 2 1873.

3659' 3' 16 3647' 3< 30 3637' 1- P 26 Maart. 3622. 1. 25 Junij. 3623. 2.

KANTONGEREGTEN.

Amsterdam. 1873. Rotterdam.

vro 1872. 10 Maart. 3608. 4. 14 Julij. 3620, 4. 15 Sept.. 36-13. 3. 1072

19 nov. 3348. 4. n°. hl 53 dte. 8562. 3. 10 - 86s8. 4. n°. ii. 11 maart. 3594. 3

>■ 1 jnly.3641. 3. sobookkora.

l)1- 1/April. 3588. 3. » » 1 Sept. 3629. 3. XB'*-

'• 6 Mei. 3615. 4. // IV. 10 Oct. 3640. 3. I Febr. 3608, 3. 29 Aug. 3628. 3. 10 Oet. 3643, 4. r 1873.

" ' 6 Junij. 3611. 3. » III. 13 Nov. 3654. 3. hoogeveen. 36s8* 4'

Apeldoorn. 1872. Sneek.

27 * 1873. 8 Oct. 3542. 3.

^ aujr, 3635i 4_ ]873_ 1811.

Arnhem 9 Sept' 363C- 3- 20 Maart. 3606. 4. 2 Sept. 3612. 4.

1fi„„ ' Lemmer. ]873,

24 De. wr, o 1.872. 3 Febr. 3565. 3.

" 1873 23 jnlij- sr'12- 2' waalwijk

15 April. 3610. 3. ' L°ENBN' 1872

1873 187

Bergen-op Zoom. 2g mej 3597, 4 ' 29 N°v. 3549. 3.

7 7 1873. Middelburo. Weesp.

' J»«. 3558. 3.

1873. 1873.

Breda- 23 Junij. 3621. 3. 6 Oct. 3648. 3. 9 Aug. 3623, 3.

2 No*. 3572 3 1873- Naaldwijk. Wijchen.

Dordrecht. 1873. 1872.

.„„o 19 Sept- 3637. 3. 2 Nov. 3549. 3.

16 Tb, ' OMMEN. 1873.

*■ 12 Aug. 3652. 4. lgy3 5 Febr 35fi9 3_

's Gravenhage. 12 Junij. 3640. 4.

1873 Onderdendam. Zevenbergen.

3 Jan. 3548. 3. 7 Maart. 3578. 3. 24 Julij. 3618. 4. 1872. 1873.

20 Nov. 3554. 4. 11 Dec. 3575. 3. 3 Juli). 3621. 3.

Groningen. ,, „

Ridderkerk. Zuidhorn.

, n 1872' 1873. 1873.

uet. 3564. 3. 30 Dec. 3552. 4. 30 Dec. 3586. 3. 26 Maart. 3598. 4. 26 Febr. 3614. 4.

HOOG MILITAIR GEREGTSHOF. RAAD VAN JUSTITIE SOERABAYA. KRIJGSRAAD WELTEVREDEN.

29 Maart 3601 3 1873' ^ 1872" 1872.

maart. 3601. 3. l3 0ct 3535 2 3 ^ ?647, g

1873.

HOOG GEREOTSHOF NED. INDIË. 7 Junij. 3628. 3. 16 Oct. 3630, 3. ~ ~

,, n . 1872- HOF VAN JUSTITIE SURINAME.

" Oct. 3644, 3- 14 Nov_ 3568 3 —

iQiro lo/U.

10 ~t xoi o, n T)pp 35A9 3

Jan. 3587. 2. 29 Mei. 3633. 4. 21 Nov. 3642. 3. REGTBANK VAN OMGANG BONTHAIN. ls71

Mei. 3632. 3. 7 Aug. 3654. 3. 28 » 3648. 4. n __n '

Niet gedateerd 3fi3Q « ,0 T ... 1872' 21 Jnli> 3f'74- 3' 22 Dec- 3574- 3-

geteerd. 3639. 4. 18 Julij 3550. 4.

HOOG MILITAIR GEREGTSHOF NED. INDIË.

1872 REGTBANK VAN OMGANG IN HET GOUVERNEMENT HOF VAN JUSTITIE CITRAOAO.

27 Dec. 3637. 3. ' CELEBES. 1872.

21 p , 1873. 1872. 2 Aug. 3549. 4. 17 Oct. 3547. 4.

21 febr' S647. 4 Sept. 3639. 3.

RAAD VAN JUSTITIE BATAVIA. BUITENLANDSCHE UITSPRAKEN.

s m .. 1872. LANDRAAD KOEPANG. Regtbank Ariov

* (H. Oer. N. I.) 17 Febr. 3568. 3. 3 Mei. 3588. 4. lara kegtbank Arlon.

1873 loi é£. 18/3.

^ Aprij, 3627. 3. ^ Mei. 3557. 4, 15 Jan. 3592. 3.

OPGAVE DER NUMMERS IN IEDEREN JAARGANG.

1839. 1- 63. 1844. 456-560. 1849. 978—1082. 1854. 1500—1603. 1859. 2022—2125. 1864. 2544—2647. 1869 3066 — 3169

1840. 64—143. 1845. 561—664. 1850. 1083—1186. 1855. 1604 — 1708, 1860. 2126—2','30. 1865. 8648—2751. 1870 3170—3273'

1841. 144—247. 1846. 665—769. 1851. 1187—1290. 1856. 1709 — 1812. 1861. 2231—2334. 1866. 2752—2856. 1871 3«74—3403

1842. 248—351. 1847. 770—873. 1852. 1291 — 1395. 1857. 1813—1917. 1862. 2335 — 2439. 1867. 2857—?96o! 1872 3404—3534

1843. 352—455. 1848. 874—977. 1853. 1396—1499. 1858. 1918—2021. 1863. 2440—2543. 1868. 2961—306s! 1873 3535—3664

Sluiten