Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Leidsche Schaakvereniging „ Heemskerk", opgericht in het najaar van 1892, had tegen Maandag 6 Februari 11. en volgende Maandagen een wedstrijd uitgeschreven met af- en aanspel. Een en twintig spelers, voornamelijk uit Leiden en de omliggende dorpen, namen hieraan deel. Aangezien de bepalingen niet voorschreven dat in de eerste ronde slechts zooveel partijen zouden gespeeld worden als noodig was ooi het aantal deelnemers tot eene macht van 2 teiug te brengen, was het aantal deelnemers bij den aanvang van iedere ronde 21, 11, 6 en 3. Daarna speelden nummer 1 en 2, vervolgens de verliezer met 3 en indien 3 won dan de winner met 3 om eersten of tweeden prijs. Men was eerst afgespeeld na twee partijen te hebben verloren. Na warmen strijd was Maandag 13 Maart de uitslag dat de heer J. Vijzelaar den eersten prijs (keus tusschen twee fraaie klokken) en Jhr. A. E. van Foreest den tweeden prijs (keus tusschen twee barometers) won, (V. won 2 en v. F. 1 partij) nadat onder meer de heer Vijzelaar de heeren H. B. van Rhijn en J. F. Kouwenhoven met 2—0, Jhr. van Foreest de heeren H. B. van Rhijn (2—1) en M. A. van Rhijn (2—0) en de heer H. B. van Rhijn den heer J. F. Heemskerk (2—0) hadden afgespeeld.

Moge deze wedstrijd alweer er toe bijdragen de beoefening van het schaakspel algemeener te maken en de plattelandsdeelnemers uit deze wedstrijd overtuigen dat zij zonder veel oefening nog niet veel kans op slagen hebben, maar met geregeld schaken in eene vereeniging waar goede spelers komen, wel degelijk gevaarlijke tegenstanders kunnen worden.

De heer Heemskerk hoopt eind April of begin Mei als gast van zijn petekind eene blindséance te geven.

Een woord van hulde aan het ijverig bestuur der nog zoo jonge vereeniging, is voor het welslagen van den wedstrijd wel verdiend.

De huishoudelijke wedstrijd van de Amsterdamsche Schaakclub had tot uitslag: le klasse: eersten prijs W. B. H. Meiners, tweeden prijs H. J. den Hertog; 2e klasse: prijs F. H. N. Werner; en 3e klasse: eersten prijs A. H. Gijsinck, tweeden M. J. de Jongh. In den probleemoplossingswedstrijd kenden de juryleden (de H.H. Meiners en den Hertog) de vier prijzen toe aan de H.H. 1. A. H. M. Dieperink, 2. F. I. Schotel, 3. J. C. Tersteeg en 4. W. de Veer.

Sluiten